dinsdag 31 maart 2009

Obama houdt niet van de Britse keuken

Vanavond is de aankomst in Londen gepland van Obama, de president van de Verenigde Staten. Hij zal daar deelnemen aan de bijeenkomst van de G20, waarbij het de bedoeling is om in een tijdsbestek van 4½ uur komende donderdag de wereldeconomie weer op zijn pootjes te krijgen.

Obama komt niet alleen naar deze bijeenkomst, maar hij brengt zelfs koks en zes artsen mee (De Pers van vandaag)

Er wordt gezegd (al ben ik het daar helemaal niet mee eens) dat je in Groot-Brittannië niet lekker kunt eten, maar... als hij dan zo graag wil eten als in zijn eigen land, dan kan hij toch gewoon iets bestellen bij een McDonald's of Burger King? Dan zouden die koks in de VS eten kunnen koken voor de armen die daar honger lijden. En die zes artsen zouden enkele van de vele miljoenen zonder ziekenfondsverzekering in datzelfde land kunnen verzorgen.

Het Nederlandse régime is trots (aai, aai)

Hillary Clinton heeft namelijk vandaag, op de Afghanistan-conferentie in Den Haag op verschillende momenten aangegeven dat 'Nederland' de conferentie zo geweldig goed georganiseerd heeft, en dat 'Nederland' ook een geweldige bijdrage levert aan de democratisering van Afghanistan. (Democratisering? Vernieling zal ze bedoelen!) Ze hoopt natuurlijk dat ze door flink te slijmen, de Balkenbende kan lijmen om nog langer mensen te blijven opofferen in Afghanistan.

Het is natuurlijk wel een beetje vervelend dat daarvoor een deel van Den Haag bijna in een oorlogsgebied veranderd is.
De Pers meldde zelfs vandaag in haar papieren editie (bladzijde 2; zie ook hiernaast) dat er bewoners waren die hun flat moesten verlaten om plaats te maken voor politie-agenten... Het zal je woning maar zijn, met een stelletje onbekenden die je toilet bevuilen, misschien een tukje doen in je bed of zelfs in je privé zaken zitten te snuffelen.

Jaap de Hoop-Scheffer, de machteloze secretaris-generaal van de NAVO, had gisteren in Brussel alvast duidelijk gemaakt dat de oorlog in Afghanisten niet "Obama's oorlog" is, maar "onze collectieve verantwoordelijkheid" (zie bladzijde 5 van de papieren editie van de Metro van vandaag).

Een beetje gelijk heeft deze Op-Schepper wel: het is niet Obama's persoonlijke oorlog, maar daarmee houdt zijn gelijk dan ook op: die oorlog is beslist niet 'onze' verantwoordelijkheid. De oorlog is opgestart door het Verenigdestaatse régime, op grond van een vermeende link met aanslagen, die gepleegd zouden zijn (maar niet kúnnen zijn) door mensen van Al Q'aida. En Al Q'aida is dan weer een club die door de Verenigdestaatse geheime dienst CIA is getraind in het plegen van aanslagen. Dus hoe je het ook keert, of het op 11 september 2001 nu ging om 'false flag'-aanslagen die door (of met medeweten van) de Bush-bende gepleegd zijn, of om -hoe onwaarschijnlijk ook- aanslagen door Al Q'aida, de verantwoordelijkheid voor die aanslagen ligt volledig bij de Verenigde Staten (alias de kapitalistische internationale) en de verantwoordelijkheid voor de oplossing van de oorlog in Afghanistan, ligt derhalve ook volledig in handen van de Verenigde Staten.

Fascistische Franco-dictatuur terug in Spanje? Met dank aan de EU!

Al sinds verleden jaar wordt er in Spanje stevig gedemonstreerd, waarbij soms ook collegezalen worden bezet, tegen de Bologna-verklaring, die beweert het hoger onderwijs in Europa te verbeteren, maar in werkelijkheid het onderwijs ondergeschikt wil maken aan de belangen van het internationale kapitalisme, hetgeen onvermijdelijk ook moet leiden tot privatisering van in ieder geval delen van het onderwijs.

Toen ik de (volgende) beelden zag van een demonstratie (op 18 maart dit jaar) voor het gebouw van de Centrale Universiteit van Barcelona (waar ik zelf in het verleden ook gestudeerd heb) was het precies alsof de klok 40 jaar was teruggedraaid. Met hetzelfde sadisme werd door de gehelmde vertegenwoordigers van het staatsterrorisme op de studenten ingeslagen. Eigenlijk het enige verschil is dat de meppers niet meer in het grijs gekleed zijn.Tot overmaat van ramp waagde daarna de president van de Generalitat, de autonome Catalaanse regering, José Montilla (van de zogenaamd socialistische PSC) het te beweren dat de studenten die collegezalen bezetten een "weinig representatieve minderheid" vormen (La Vanguardia van eergisteren).

Het is duidelijk dat ook in Spanje de overheid meent door de waarheid te verdraaien wantoestanden te kunnen verbergen, want de studenten die bereid zijn het risico te lopen dat hun benen of ribben kapotgemept worden zijn misschien wel een minderheid, maar beslist niet 'weinig representatief'. Zij vertegenwoordigen integendeel een grote meerderheid van de studenten, evenals docenten en hoogleraren.

Het positieve van de demonstraties in Spanje is dat men zich ervan bewust is dat de belangen van de arbeiders en van de studenten samenvallen. Dit blijkt o.a. uit de demonstratie van 4 maart dit jaar (ook in Barcelona), waarbij de volgende beelden gemaakt zijn:


Bisschoppen praten zichzelf klem...

Volgens een artikel in De Pers van vandaag hebben Verenigdestaatse bisschoppen vandaag gewaarschuwd tegen reiki (een uit Japan afkomstige alternatieve geneeswijze), omdat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het helpt.

Zijn die lui nou echt zo dom dat ze niet beseffen dat ze zichzelf daardoor ook werkloos maken? Sterker nog: dat ze écht werk moeten gaan zoeken om de kost te verdienen. Er is immers ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat god werkt, zelfs niet eens dat god bestaat!

zaterdag 28 maart 2009

Obama, een echte Verenigdestater...

... in die zin dat hij andere landen wil laten opdraaien voor de groffe blunders, die door de Verenigde Staten zelf zijn gemaakt. Het plan is nu (zie de New York Times van eergisteren) dat andere landen uit de wijde omtrek (niet alleen China, Rusland, Pakistan en India, maar zelfs de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en de Centraalaziatische staten) moeten helpen bij het bestrijden van Al Q'aida, de Taliban, en de drugshandel.

De grootste blunder in dit verband is namelijk dat Al Q'aida een creatie is van de CIA, die via de Pakistaanse veiligheidsdienst ISI gesteund werd in het kader van het CIA-programma Operation Cyclone. Het was de bedoeling dat Al Q'aida ervoor zou zorgen dat de Sovjet-troepen uit Afghanistan verjaagd zouden worden. Helaas voor de Verenigde Staten weigerde Al Q'aida zich te ontbinden na het vertrek van de Sovjets, en ze waren zeker niet van plan Afghanistan te laten koloniseren door de Verenigde Staten, terwijl dat nu juist wel de bedoeling was.

De Taliban vormen een fundamentalistische moslimbeweging, die Afghanistan wil omvormen tot een strikte moslimstaat. Dat is echter niet anders dan bijv. de situatie in de Verenigdestaatse bondgenoot Saudi-Arabië, of bij de christenfundamentalisten die het liefst Nederland, de Verenigde Staten, Spanje, Italië en tal van andere landen zouden willen terugbrengen naar een middeleeuwse onderdrukking door een of andere christelijke secte.
Nadat de Sovjet-troepen uit Afghanistan verdreven waren, kregen de Taliban de macht en begonnen al snel het land om te vormen, waardoor o.a. de vrouwenrechten sterk verslechterden. Maar ook werd door de Taliban de papaverteelt, die uiteindelijk zorgt voor de drugshandel vanuit Afghanistan, uitgeroeid. Die papaverteelt dook pas weer op in de door de NAVO 'bevrijde' gebieden...

Hoe dan ook, wanneer de Verenigde Staten (en voor één keer zal ik dan niet nader ingaan op de belangen die de Verenigdestaatse olie- en wapenindustrie daarbij hebben) vinden dat Al Q'aida en de Taliban bestreden moeten worden, dan moeten ze zélf hun eigen kastanjes maar uit het vuur halen, dunkt mij.

Wat een misselijk kereltje is het toch...

die Jaap de Op-Schepper. Hij heeft er "begrip" voor als Nederland na 2010 zijn militaire bijdrage aan de koloniale oorlog in Afghanistan vermindert. (NRC vandaag).

Kan die kerel kotsverdomze niet lezen? Heeft hij nondedju niet begrepen dat Nederland zich in 2010 uit Afghanistan terugtrekt?

Het is net zo'n walgelijk mannetje als die Joseph Luns, die de Nederlandse democratie (tijdens het kabinet Den Uyl) bedreigde met NAVO-maatregelen.

zondag 22 maart 2009

Happy Birthday, Mister Vaticano! (ontvangen communiqué)

Communiqué van de NATIONALE FEDERATIE VAN DE VRIJE GEDACHTE (lid van de Internationale Humanisten- en Lekenunie (IHEU), 10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques, 75005 Paris (Frankrijk), Telefoon 0033 01 46.34.21.50, fax 0033 01 46.34.21.84, e-mail: libre.pensee@wanadoo.fr


De Franse Vrije Gedachte stuurt zijn beste wensen aan Benedictus XVI:
HAPPY BIRTHDAY, MISTER VATICANO!


Nee. dit is geen verspreking van Marilyn Monroe! De "staat" Vaticaan bereikte afgelopen 11 februari de kanonnieke leeftijd van 80 jaar. Zijn vader ('papa' in het Italiaans) heette Pius XI (pseudoniem, geërfd uit enkele moorddadige kruistochten) en zijn moeder had de zachtaardige naam
Benito Mussolini, bijgenaamd "il Duce", tussen twee moordpartijen op antifascisten.

Het valt te betreuren dat deze verjaardag geen aanleiding is geweest voor een groot feest, of wat cultureler, voor een groot internationaal colloquium over de geschiedenis van het Vaticaan, dat geleid had kunnen worden door de rechtvaardige historicus Mgr. Richard Williamson, die onlangs een sterrol kreeg in het mediatheater door een unieke visie op de verdwijning van (hij zou het niet wagen te zeggen: genocide op) zes miljoen joden. Dat zou een groot belang hebben gehad en zou niet nagelaten hebben de massa's te bekoren.

In een korte toespraak benadrukte de paus dat "de staat van het Vaticaan schatten bevat van geloof, geschiedenis en kunst en een kostbaar bezit bewaart voor de hele mensheid". Onze "puntscherpe" onderzoekingen hebben daarentegen geen enkel spoor ontdekt van ook maar de kleinste ratificatie van de eenvoudigste Verklaring over de Mensenrechten, of zelfs maar van een stille gefluisterde veroordeling van welk fascistisch of corporatistisch régime dan ook. En om te zeggen dat de "staat" van het Vaticaan ook maar de kleinste richtlijn van de Internationale Arbeidsorganisatie heeft geratificeerd om de rechten van de werknemers te beschermen, daarbij staat men versteld van het waardige stilzwijgen, Pius XII waardig.

Benedicto XVI heeft, en dat is goed te begrijpen, op geen enkel moment de "kleine geschiedenisjes" van het Vaticaan vermeld, die ook een kostbaar bezit vormen, in die zin dat ze ons een niet te evenaren inzicht bieden in de lompheden, de wellust, de wreedheid, de hebzucht en de roofzucht van tal van zijn voorgangers.

De paus dankte "allen die vroeger en nu centrale figuren zijn van het leven van de Staat Vaticaanstad". De emotie en de liefde zijn voelbaar, maar dat is vanzelfsprekend wanneer men weet dat Benito Mussolini de eerste"centrale figuur" was, omdat hij het accoord van Lateranen ondertekende met de vertegenwoordigers van paus Pius XI. Dat was een goede tijd!

Het is waar, als je jong bent en op het Sint-Pietersplein de tegellijn overschrijdt die de "grens" van het Vaticaan aangeeft, kan men zich ontroerd en betoverd voelen door deze magische lijn, die ons van de ene naar de andere wereld laat gaan. Maar als je ouder bent, wordt het kunstmatige aspect hiervan duidelijk en denkt men veeleer aan een erg goed opgezet Romeins Disneyland.

De ons voorgespiegelde "Staat" van het Vaticaan is niet meer dan een schepping van Mussolini. Daarnaast bestaat er geen Vaticaanse nationaliteit. Er zijn meer ambtenaren die in het Vaticaan werken dan "Vaticaanse burgers". Anderzijds was dit begrip van het "Vaticaanse burgerschap" handig om in 1945 de nazi's uit Europa te smokkelen langs het netwerk van de "rat lines".

Als men uitgaat van de laatste "richtlijnen van het liberalisme" zou dit betekenen dat het Vaticaan de laatste communistische staat is! Het soort ambtenaren ten opzichte van het soort bewoners vormt daarbij het criterium van het "collectivisme". En bovendien is alles in het Vaticaan eigendom van de Staat!

De Italiaanse regering heeft dit theocratische "vorstendom", geleid door een absoluut leider, zonder politieke partijen, zonder vrije vakbonden, zonder enige (zelfs niet de meest basische) vorm van democratie, met name op het gebied van verkiezingen, in 1984 gehandhaafd, door een accoord dat enkele wijzigingen bevatte van het Concordaat van 1929. Het is anderzijds deze laatste tekst, waarop Silvio Berlusconi tegenwoordig zijn clericale offensief baseert.


De Nationale Federatie van de Vrije Gedachten zou zich alleen over een dergelijke verjaardag kunnen verheugen als het de laatste zou zijn. Daarom gaat haar gevecht door tegen alle vormen van obscurantisme, en vóór de gewetensvrijheid, vóór de menselijke waardigheid.

Samen met de Internationale Humanisten- en Lekenunie (IHEU) zet zij haar strijd voort ten gunste van de totale en feitelijke scheiding tussen alle kerken en alle staten en voor de verdwijning van de theocratische "staten".

Parijs, 2 maart 2009

Bron: Laicismo.org
(vertaald door Dwarslezer)

Foutje of Freudiaanse vergissing? (bangmakerij!)

Verspreekt burgemeester Cohen van Amsterdam zich in het volgende, kennelijk letterlijke, citaat: "Hoe kunnen we nu voorkomen dat dit nooit meer gebeurt? Dat er nooit meer onschuldige mensen worden opgepakt?" (Het Parool, 20 maart 2009)

Cohen zegt in feite dat we er voor moeten zorgen dat er nog meer onschuldigen worden opgepakt... Ongetwijfeld om er maar voor te zorgen dat iedereen alvast bij voorbaat zijn uiterste best doet om braaf te lijken, om zo te voorkomen dat hij/zij hoe dan ook in verband wordt gebracht met terrorisme.

Veelzeggende stommiteit!

Donner, symbool van de asociale aard van de Balkenbende

De conclusie lijkt onontkoombaar: ofschoon de hele Balkenbende op zich al bol staat van asociale en onchristelijke mensen en ideeën, lijkt Donner met zijn onmenselijke houding en plannen en zijn koele berekening de verpersoonlijking van alles wat slecht is in het kapitalisme (in nieuwspraak: neoliberalisme). Hij heet minister van Sociale Zaken te zijn, maar alles aan zijn beleid is asociaal.

Terwijl Wouter Bos maar niks doet om de grootgraaiers aan te pakken (wat in ieder geval een bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing van de huidige economische crisis), doet Donner er alles aan om de slaven van de kapitalistische internationale nog verder uit te buiten (ofschoon dat niets zou bijdragen aan de vermindering van de gevolgen van deze crisis).

Er is maar één optie: Donner moet opdonneren. Nu! Tout de suite!

zaterdag 21 maart 2009

Terroristische bangmakerij in Nederland (vervolg)

Verleden week suggereerde ik (in mijn artikel Nationale Veiligheid in Nederland (Ha-ha!)) dat we na het voorbije weekend wel niets meer zouden horen (lezen) over de door de overijverige koddebeiers van de Amsterdamse politie veroorzaakte opschudding, waarbij zeven onschuldigen opgepakt werden tengevolge van een anonieme waarschuwing voor een 'terroristische aanslag', terwijl ik me eerder al afgevraagd had of na de huiszoekingen de woningen van de slachtoffers weer netjes opgeruimd zouden worden (in mijn artikel Terroristische dreiging of gewoon ordinaire bangmakerij?).

We hebben in ieder geval deze week toch nog iets gehoord. Bij de presentatie van het jaarverslag 2008 gaf de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer aan dat het wel zo netjes zou zijn als burgemeester Cohen van Amsterdam de slachtoffers van de vrijheidsberoving van verleden week zijn excuses zou aanbieden. Cohen was dat zelf niet van plan, want hij vindt dat er geen ernstige fouten gemaakt zijn, en bovendien leek de terreurdreiging reëel. Volgens de gearresteerden zijn hun huizen 'overhoop gehaald en beschadigd'. (Het Parool van 18 dezer)

Ook van de Amsterdamse gemeenteraad heeft Cohen op zijn lazer gehad en in de Tweede Kamer is eveneens kritiek geuit op zijn houding (Het Parool van 19 dezer). In een ander artikel in het Parool van dezelfde datum wordt gemeld dat in opdracht van de politie door een expert de bij de aanhouding (en bij de huiszoekingen? Die worden in het artikel niet vermeld!) in de woningen ontstane schade onderzocht wordt.

En inderdaad, het is dan toch overgekomen bij Cohen, want zie, hij heeft de gemeenteraad beloofd dat hij "zo snel mogelijk" (zou dat nog vóór de zomer zijn?) contact zal opnemen met de slachtoffers, al had hij eigenlijk willen wachten op het resultaat van het onderzoek van justitie, maar hij zal géén excuses aanbieden. Dit meldt het Parool onder de veelzeggende kop Cohen doet toch iets.

Een punt dat dankzij dit schandalige voorval weer eens duidelijk wordt is hoe we dankzij de Bushiaanse oorlog tegen het terrorisme (zeg maar: de neoliberale kolonisatie van de wereld) steeds meer onze burgerlijke vrijheden kwijtraken. Dankzij nieuwe Nederlandse wetgeving mogen mensen al worden opgepakt op grond van 'aanwijzingen' en is er zelfs niet eens meer een 'redelijk vermoeden' nodig...

maandag 16 maart 2009

Het is ook moeilijk als de overheid de burgers belazert...

De Pers besteedt vandaag aandacht aan het feit dat het bestrijden van terrorisme best moeilijk is, want:

Het irritante is echter dat het allemaal niet meer duidelijk is wat er aan de hand is. Onze burgerrechten worden uitgehold, beperkt en afgepakt onder het mom van terreurbestrijding, waarna uiteindelijk blijkt dat toch nog steeds, ondanks alle zogenaamd preventieve opsporingsmogelijkheden (die ervoor zorgen dat iedereen tegenwoordig bij voorbaat voltijds verdacht is), afgegaan wordt op anonieme tips om grootschalig uit te pakken.

Het kan niet genoeg gezegd worden: het terrorisme komt de neoliberale internationale uitstekend uit om ons terug te dringen in de rol van slaven voor het kapitalistische winstbejag. Het is op de eerste plaats zeer de vraag in hoeverre er wel écht sprake is van terrorisme.

Wat er op 11 september 2001 in o.a. New York gebeurde is in ieder geval
niet gebeurd zoals men ons wil laten geloven. Hoe het wel gebeurd is... ik ben bang dat onze stoutste fantasieën daar misschien een beetje bij in de buurt komen. Het is tenslotte niet de eerste keer dat de Verenigdestaatse overheid burgers opgeofferd heeft voor de belangen van de wapenindustrie. Denk maar aan de Lusitania die met opzet in 1915 werd blootgesteld aan Duitse duikboten en dan ook prompt gekelderd werd (illustratie uit de Panorama van 13 mei 1915). Naar aanleiding hiervan gingen de Verenigde Staten deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog.

Of denk aan de Japanse aanval op Pearl Harbour, waarover de Verenigdestaatse overheid vooraf gewaarschuwd werd, maar naar aanleiding waarvan als enige de nieuwste oorlogsschepen afgevoerd werden (maar niet de soldaten die op de overgebleven oude oorlogsschepen ingedeeld waren). Deze zogenaamde verassingsaanval was nodig om deelname aan de Tweede Wereldoorlog mogelijk te maken.

Of aan het overdreven 'Tonkin-incident' dat voor president Johnson als excuus diende om de oorlog in Vietnam grootschalig aan te pakken, terwijl zijn vermoorde voorganger, John F. Kennedy, juist aan het proberen was zich uit die oorlog terug te trekken. Overigens is het ook nog steeds niet duidelijk, wie er achter de moord op Kennedy zat, maar de wapenindustrie gooit ook daarin hoge ogen.

Of denk tenslotte aan de Verenigdestaatse soldaten die in Irak gedood moesten worden voor de belangen van het Verenigdestaatse kolonialisme, met als excuus verzonnen massavernietigingswapens...

En voorzover er dan ook nog sprake is van werkelijk terrorisme, is dat maar al te vaak niet meer dan een reactie op het machtsmisbruik door het kapitalistische kolonialisme.

Ik zal het dus nog maar eens een keer vertellen, voor degenen die niet slim genoeg zijn om het uit zichzelf te snappen: het staatsterrorisme (van de VS en hun kornuiten) kan met een politieke beslissing simpelweg beëindigd worden. Het terrorisme dat een reactie is op de kapitalistische uitbuiting kan ook beëindigd worden door dat machtsmisbruik te beëindigen en eindelijk eens werk te maken van een rechtvaardige wereld.

De politici (en anderen) die weigeren hun eigen belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van de hele mensheid, verdienen een levenslange gevangenisstraf.

Goed plan, Wouter! Hier vast wat tips...

Wouter Bos gaf gisteren op het PvdA-congres in Utrecht aan dat er harde afspraken gemaakt moeten worden over het terugdringen van de staatsschuld, die door de bestrijding van de economische crisis ontstaan is. Hij is er duidelijk in dat hij van iedereen, overheid en burger, een bijdrage verlangt. "Dat zal niet zonder pijn lukken. Maar daar loop ik niet voor weg, mits de sterkste schouders maar de zwaarste lasten dragen." (Metro, vandaag)

Bij de burgers moet hij daarbij rekening houden met enerzijde de mate van betrokkenheid bij (schuld aan) de crisis en anderzijds het vermogen, het bezit van de burgers (zoals hij zelf al zegt: de zwaarste lasten voor de sterkste schouders).

Van de overheid moet dan verwacht worden dat het kapitalisme in Nederland wordt afgeschaft. Het is weliswaar bekend dat de PvdA onder Wim Kok haar "ideologische veren" heeft afgeschud, maar ik hoop toch dat Wouter Bos nog wel weet dat het kapitalisme onvermijdelijk tot steeds terugkerende crises leidt, moet leiden. De enige manier om die crisis te voorkomen is de overgang naar een socialistische samenleving. Als deze beslissing eenmaal genomen is, wil ik graag meepraten over de vormgeving van deze socialistische maatschappij.

Terroristische bangmakerij (maar wel bedankt voor de informatie!)

Het is wel leuk om te zien hoe het ANP zijn best doet om mijn vragen te beantwoorden. Vandaag wordt (zie bijv. op pag. 3 van de papieren editie van de Spits) bevestigd dat degene die de tip gaf die Amsterdam op zijn kop zette, goed Nederlands sprak. Dat lijkt dus op een bevestiging van mijn theorie dat een uit Nederland afkomstige persoon vanuit Brussel paniek wilde zaaien.

Daar staat dan weer wél tegenover dat het Brabants Dagblad meldt (ook uit de koker van het ANP!) dat de tipgeefster "Nederlands met een Frans accent" sprak. Het zou interessant zijn wat voor Frans accent dat was: Frans Frans, Brussels Frans, Waals Frans, Marokkaans Frans of misschien zelfs Congolees, Canadees of nep-Frans. Maar ik mag hopen dat er een opname is gemaakt van het gesprek dat tien minuten geduurd moet hebben, zodat een taalkundige de afkomst van de vrouw wat duidelijker kan vaststellen.

De vrouw wist trouwens wel speciale bijzonderheden over de aanslag in Madrid van vijf jaar geleden. Dat was voor de politie aanleiding om haar serieus te nemen.

zondag 15 maart 2009

Natuurlijk bestaat god? (overgenomen brieven)

Hierna twee brieven, die ik graag zelf geschreven zou willen hebben, maar die ik in de Spits gevonden heb, van de hand van anderen. Aangezien ik ervan uitga dat de schrijvers hun mening graag met zo veel mogelijk mensen willen delen, veronderstel ik dat ze er geen bezwaar tegen hebben dat ik hun brieven hier overneem. Mochten ze daar wel bezwaar tegen hebben, dan zal ik ze uiteraard meteen verwijderen...


God heeft een foutje gemaakt

Elke fabrikant wil zijn producten verbeteren en kinderziektes eruit halen. Als God de mens zo snel in elkaar gezet heeft zitten er ook fouten in. Hij heeft nu toch tijd genoeg gehad om ons te verbeteren. Dus alle ziektes eruit en vooral het geweld eruit. En zie daar: het paradijs op aarde. Of is God later in zijn hemelse leunstoel achterover gaan zitten om te zien hoe Zijn product hier aanmoddert, Zijn aarde verpest en ons vervolgens eeuwenlang laten bidden om een beter leven, met name de arme, zieke en hongerige mensen over de hele wereld. Als Hij echt bestaat moet hij zich diep schamen.
Koen Vermeer, Rotterdam (Spits, 10 maart 2009)


Overduidelijk zijn hand toch!

Wat vreselijk sneu toch voor al die christenen, die met name de laatste tijd steeds maar weer tegen die muur van onbegrip oplopen over het ontstaan van de mens. Terwijl het toch zo overduidelijk is, dat we bijna tot in de perfectie geschapen zijn naar het evenbeeld van onze schepper. Wie ook maar enigszins de moeite neemt zich te verdiepen in het Oude Testament, kan gewoonweg niet om de bewijzen heen.

De meeste verhalen zijn doordrongen van de goddelijke wraakzucht en toorn ten opzichte van iedereen die hem niet blindelings gehoorzaamt, de jaloezie ten opzichte van concurrerende goden. Het belonen van oneerlijk of overspelig gedrag en ga zo maar door. En neem bijvoorbeeld ook de tomeloze vernielzucht als je eigen creatie je niet helemaal bevalt. Dan vaag je gewoon alles weer weg. Wie niet kan inzien hoe perfect het opperwezen deze goddelijke karaktereigenschappen heeft overgedragen aan ons, zijn evenbeeld en creatie, moet toch wel een stukje observatievermogen missen, lijkt me zo.
Hans Klinkenberg, Amsterdam (Spits, 12 maart 2009)

Nationale veiligheid in Nederland (Ha-ha!)

Fred Teeven, kamerlid van de VVD, slaagt er steeds opnieuw in zichzelf nog lachwekkender te maken. Naar aanleiding van de vreselijk opgeblazen terroristische dreiging, die de afgelopen dagen de pers beheerste, verklaarde hij na de persconferentie dat de hysterische reacties [Teeven formuleerde dit een beetje anders] van de overheid toch wel aantoonden dat de 'nieuwe antiterrorismewetgeving effectief is'. (Het Parool, gisteren)

Over welke antiterrorismewetgeving heeft hij het hier, of -anders gezegd- waaruit bestaat die wetgeving? Impliceert die dat naar aanleiding van elk willekeurig anoniem telefoontje met groot geweld moet worden uitgerukt?

Het anonieme telefoontje kwam in ieder geval van een Nederlands sprekende vrouw, die vanuit Brussel belde. (Het Parool, gisteren)
Dat is op zich al vreemd, want in Brussel wonen nog maar weinig mensen die Nederlands spreken - en ik kan me niet voorstellen dat er bij de Amsterdamse politie iemand werkt die de Brusselse variant van het Vlaams kan verstaan. Ik bedoel maar... een telefoontje uit Brussel zou je in het Frans verwachten, zeker als die vrouw ook een Marokkaanse achtergrond had gehad - maar daarover is dan weer niets gezegd, waarschijnlijk 'hangende het onderzoek'.

Waarschijnlijk zullen we na het weekend wel niks meer horen over deze lompe stommiteit, die zeven mensen weer een vreselijke ervaring heeft opgeleverd, die hen mogelijk voor de rest van hun leven zal achtervolgen...

zaterdag 14 maart 2009

Terroristische dreiging of gewoon ordinaire bangmakerij?

Aan de kop op de voorpagina van de Volkskrant van gisteren (Amsterdam ontsnapt aan aanslag) te zien zou je het eerste denken. De kop is overigens op het Internet gewijzigd in Arrestaties na terreurdreiging, maar ook dat suggereert hetzelfde.

Je ziet een bende terroristen met zware wapens door de Amsterdamse straten sluipen, maar dankzij het feit dat op last van de EU al het e-mailverkeer wordt bespioneerd, heeft de politie zich kunnen voorbereiden en ligt ze in een hinderlaag op de boeven te wachten. Vlak vóór de zich voorzichtig verplaatsende boeven duiken de agenten ineens uit allerlei hoeken tevoorschijn. Gelukkig is enkele jaren geleden in Nederland de
Ausweis-plicht weer ingevoerd, dus de agenten kunnen meteen aan de legitimaties van de booswichten zien dat het om terroristen gaat. Zodoende kunnen ze meteen worden ingerekend en afgevoerd, en Amsterdam is dus inderdaad aan een aanslag ontsnapt.

Fout! In werkelijkheid belde iemand vanuit Brussel met een prepaid mobiele telefoon op en vertelde dat bepaalde mensen een aanslag zouden willen plegen op een winkelcentrum. Bij de persconferentie van de Amsterdamse burgemeester e.a. werd in dit verband gesteld dat 'de zeven verdachten [...] het plan [hadden] met explosieven naar het winkelcentrum te komen en ze worden verdacht van "het plegen van een misdrijf met een terroristisch oogmerk".'

De logica in dit citaat ontgaat me, want ze waren blijkbaar van plan met springstof naar een winkelcentrum te gaan, dus dat stond al vast en er dus geen sprake meer van een verdenking. Anderzijds worden ze verdacht van het plegen van een misdrijf, terwijl dat (de aanslag) nu juist voorkomen is...

Het wordt nog interessanter, want geen van de aangehoudenen (zes mannen en één vrouw) was bekend van eerdere terrorismezaken in Nederland, hoewel een hunner wel een familielid is van een van degenen die enkele jaren geleden betrokken was bij de terroristische aanslag in Madrid.
De Volkskrant van vandaag wist te vertellen dat het ging om een 'broer van de schoonzus van zijn vader'. Kan iemand dat misschien voor me uittekenen?
Is het trouwens ook al verdacht om familie van iemand te zijn? Misschien ben ik wel een ver familielid van George Bush, maar maakt dat mij dan een potentiële oorlogsmisdadiger?

Ofschoon de opgepakte "terreurverdachten" inmiddels weer zijn vrijgelaten, kopte
De Volkskrant vandaag op de voorpagina 'Alles klopte', dus werd dreiging reëel, terwijl de kop natuurlijk had moeten luiden "Mensen ten onrechte verdacht van terreurplannen" of "Angst voor terreurdreiging was vals alarm".

De Volkskrant meldt in het bericht van vandaag dat verhoren en huiszoekingen [zouden ze die huizen weer netjes opgeruimd hebben?] geen aanwijzingen gegeven hebben van de feiten waarvan deze zeven mensen verdacht werden. Omdat echter de tipgever "zeer specifieke te verifiëren informatie" gegeven had, werd de dreiging volgens justitie "reëel".

Aangezien alle opgepakte verdachten -volgens
de Volkskrant- enigszins met elkaar verwant zijn, krijg ik eerlijk gezegd de indruk dat het gaat om een wraakneming op privé vlak. Stel je bijv. voor dat X (de tipgever) een relatie zou willen met iemand (de opgepakte vrouw?), maar dat die daar niet van gediend is. X zou dan misschien haar en haar familie (die het met haar eens is) willen straffen. Hij gaat vlug met de trein naar Brussel, koopt daar een prepaid telefoon en combineert een fantasie-aanslag met hem bekende "te verifiëren informatie". Met behulp van de paranoïde Nederlandse overheid heeft X nu lekker wraak kunnen nemen.

Conclusies:
  • De media zijn maar al te geneigd om hun berichtgeving op te blazen, als ze daarmee de bangmaakcampagne van de Balkenbende kunnen ondersteunen. Alledrie de Volkskrant-koppen zijn tendentieus en dragen ertoe bij dat de angst voor terrorisme in Nederland blijft bestaan. En die angst is natuurlijk nodig om onze burgerlijke vrijheden nog verder te kunnen inperken ten dienste van de Neoliberale Internationale.
  • De overheid had helemaal onze privacy niet uit hoeven te hollen, want ze gaat voor haar 'veiligheids'-beleid simpelweg uit van anonieme meldingen. Het is duidelijk dat er uiteindelijk nog steeds wordt uitgegaan van het adagium uit het Wilde Westen: Eerst schieten en dan pas vragen stellen.

zaterdag 7 maart 2009

En dat wordt beslist door de VS?

Volgens Hillary Clinton (zoals ze eergisteren in Brussel stelde na een NAVO-bijeenkomst) heeft Europa het recht zichzelf te verdedigen. En daarom vindt ze dat het door Bush geplande raketschild in Polen en Tsjechië gebouwd moet worden... Voor de zekerheid aaide ze daarbij Polen en Tsjechië maar even over hun bolletje door deze landen "visionair" te noemen... (Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2009)

Dus, om de Verenigdestaatse oorlogsindustrie te matsen, moet Europa zich maar verdedigen tegen de vijanden die het Verenigdestaatse régime overal ziet (lees: overal gemaakt heeft). Het begint nu toch werkelijk méér dan tijd te worden voor een wereldrevolutie, misschien nog het beste te beginnen in de Verenigde Staten zelf, want de Europese bevolking zit nog niet genoeg in de shit, ofschoon er ook in bijv. Frankrijk, Ierland en Griekenland al duidelijke aanwijzingen zijn dat de bevolking het allemaal niet meer wenst te pikken Er zijn redenen te over om nu, voor eens en voor altijd een einde te maken aan het moorddadige kapitalisme.

Rouvoet liegt in Jip-en-Janneke stijl

André Rouvoet, vice-premier (van de christenfundamentalistische ChristenUnie) vond kennelijk dat hij in vergelijking met Balkenende en Bos niet genoeg aandacht kreeg in de media. Daarom loog hij eergisteren ook maar eens wat, in onversneden Jip-en-Janneke stijl. Alle Nederlanders zullen namelijk volgens hem de pijn voelen van de (zogenaamde) crisisbestrijdingsmaatregelen van de Balkenbende, en "het is duidelijk dat dit niet zonder 'au' gaat". (Nederlands Dagblad van 5 maart)

Ik durf te garanderen dat hare koninklijke Bea en haar familie van al die maatregelen
niets zullen voelen. En men moet niet proberen ons wijs te maken dat deze mensen met de Nederlandse bevolking meeleven, want daar geloof ik geen bal van. Je hoeft alleen maar te kijken hoeveel geld ze (bijv. in Argentinië) over de balk smijten, en met hoeveel gemak ze over onze ruggen een luxe leventje leiden (en dan ook nog met 'majesteit' aangesproken willen worden. Kots!). Of zou Rouvoet het alleen gehad hebben over Nederlanders zonder een andere nationaliteit, en geldt zijn opmerking dan niet voor Bea & Co.? Uit een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant van eergisteren blijkt in ieder geval dat minister Van der Laan niets wil zeggen over een eventuele dubbele nationaliteit van Beatrix.

Ook de hoofdschuldigen van de crisis (bankiers, directeuren, aandeelhouders en commissarissen) zullen niks voelen van de anticrisismaatregelen. Gisteren werd bekend dat de ING ook dit jaar weer duizenden bonussen uitdeelt (de Volkskrant, gisteren). Wouter Bos, die inmiddels al (over de rug van de belastingbetaler) voor 40 miljard euro steun heeft verleend aan de ING, vindt wel dat dat eigenlijk niet kan (de Volkskrant, gisteren), maar hij zegt er niets aan te kunnen doen. Hij heeft verleden maand dan ook weinig gedaan om een motie van de Tweede Kamer uit te voeren, waarin geëist werd dat hij druk op de banken zou uitoefenen in verband met het bonusbeleid (de Volkskrant, gisteren). Intussen heeft ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen laten weten dat het uitdelen van bonussen wel teruggedraaid kan worden, maar dat dat te ingewikkeld is. (Elsevier, 6 maart 2009). En omdat die Hommen te beroerd is om die bonussen terug te draaien, moet de Nederlandse bevolking maar extra uitgeperst worden.

En terwijl die bonussen uitgedeeld worden aan de grote schuldigen van de ellende (en hun medeplichtigen) kondigen de christelijk-schijnheilige Donner & Co. honger en rampspoed aan voor de arbeidsklasse (loonmatiging, verdere verslechting van de werkloosheidsregelingen), voor de zieken (bezuinigingen in de gezondheidszorg en in de huishoudelijke zorg) en voor de ouderen (pensioenverlaging, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bezuinigingen in de zorgverlening). Nouja, die Donner ziet nu door de crisis gewoon een mooie kans om zijn kapitalistische maatjes te matsen door de maatregelen door te drukken, waar hij al een tijdje mee bezig is.

Als eerste crisisbestrijdingsmaatregel zou ik willen voorstellen de middeleeuwse schandpaal opnieuw in te voeren en alle schuldigen en medeplichtingen steeds voor een week in de grote Nederlandse steden aan de schandpaal te nagelen. Misschien dat ze aan de reacties van de bevolking begrijpen wat ze gedaan hebben Misschien blijkt dan wel dat de bevolking eigenlijk liever een guillotine had gezien...


Hoef je trouwens niet meer fatsoenlijk te kunnen praten als je in de politiek gaat? Of denkt die Rouvoet misschien dat het gezelliger is als het 'au' gaat in plaats van dat je je uitgeperst voelt?

Misschien moet Rouvoet toch maar eens wat lezen over Jip-en-Janneke-taal. Bijvoorbeeld het artikel Nijntje-taal voor vmbo'ers blijkt juist onbegrijpelijk in Trouw van 4 februari dit jaar.
Maar hij is wellicht blijven steken in het verkiezingsprogramma 2006 van de Christenunie: "De overheid bevordert het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal."

Houdt Beatrix het ook voor gezien in Nederland?

Het lijkt wel alsof de 'koninklijke' familie Von Amsberg bang begint te worden voor republikeinse (of revolutionaire?) gebeurtenissen in Nederland - of misschien voor beslag op haar bezittingen, ter bestrijding van de gevolgen van de economische crisis.

Enkele weken geleden kochten Willem A. en Máxima een landgoed in de Argentijnse plaats Bariloche (het toevluchtsoord van vele hoge Duitse nazi's, die na de Tweede Wereldoorlog met behulp van de Argentijnse overheid, de Spaanse dictator Franco, het Vaticaan, onder paus Pius XII, en diverse geallieerden Europa konden ontvluchten) - zie mijn artikelen Bereidt Willem A. zich voor op de Republiek der Nederlanden? van 13 februari en Willem A. in Bariloche... van 14 februari 2009.

Drie dagen geleden meldde de Spits dat Willem A. nóg een stuk grond gekocht heeft in het ontwikkelingsgebied Muelle de Piedra, in de omgeving van de Argentijnse plaats Angostura [officieel Villa la Angostura; deze plaats ligt in de buurt van... Bariloche]. Hetzelfde artikel meldt dat ook hare koninklijke Bea in datzelfde gebied eveneens een stuk grond gekocht heeft. Het is de bedoeling dat hier voor beiden een villa moet worden gebouwd, die over vier jaar klaar zou moeten zijn. Beiden zouden voor hun aankoop (met een oppervlakte van resp. 8100 en 7300 ha) ongeveer 1½ miljoen dollar betaald hebben. (Spits van 4 maart dit jaar).

Typisch dat de prijs in dollars wordt opgegeven. Zou het om geld gaan dat de familie in de Verenigde Staten geparkeerd heeft? En: zouden ze deze bouwkavels gekocht hebben omdat ze bang waren dat hun geld bij die Verenigdestaatse bank niet meer veilig zou zijn? Of omdat ze Nederland willen ontvluchten, uit angst voor opheffing van de monarchie?

Het artikel vermeldt niet hoeveel geld ze nog zullen gaan uitgeven aan de bouw van de villa's, maar het zal niet weinig zijn, in aanmerking genomen dat de grond alleen al 1½ miljoen dollar per kavel gekost heeft...

Obama heeft de Balkenbende helemaal door!

Ik had het enkele maanden geleden al gezien: de toen nog presidentskandidaat Barack Obama is heel wat slimmer dan pa & zoon George Bush samen. Sterker nog: hij is behoorlijk intelligent. Dat betekent natuurlijk niet dat ik er daarom op zou vertrouwen dat hij de Verenigde Staten zal ontdoen van hun status van 'schurkenstaat', maar dat is op dit moment niet van belang.

In de paar maanden dat hij als president actief is, heeft hij in ieder geval al begrepen hoe het in Nederland allemaal werkt.

Na een NAVO-overleg vertelde Hillary Clinton, Obama's minister van buitenlandse zaken, dat "we" alle betrokken landen (dus ook Iran, Rusland, China en India) bij elkaar willen brengen voor overleg over de oorlog in Afghanistan, en ze vroeg Maxime Verhagen of de betreffende conferentie eind deze maand door Nederland georganiseerd kan worden.

Verhagen is enthousiast, want hij ziet het als 'een blijk van waardering voor de Nederlandse inzet in de Afghaanse provincie Uruzgan'. (Trouw, gisteren)

Obama (of Clinton?) hebben het weer goed bekeken. Ze hebben ongetwijfeld (met alle regeringsleden) zitten gniffelen bij video-opnamen van het slijmerige bezoek van Balkenende aan George W. Bush en ze snappen wel dat het Nederlandse régime er volstrekt geen bezwaar tegen zal hebben om nog maar weer eens een lading geld te storten in de gevolgen van de Verenigdestaatse koloniale oorlogen. De Nederlandse belastingbetalers (de arbeiders dus) betalen het wel weer, en dat Den Haag voor de duur van de conferentie verandert in bezet gebied, dat moeten we maar overhebben voor de wereldvrede...

Gelukkig zijn er, gezien de commentaren van de Trouw-lezers veel mensen die zich net als ik ergeren aan deze gang van zaken. Ene Searlas vindt in verband hiermee dat het nu een mooi moment is om de The Hague Invasion Act (officiële naam luidt American Servicemembers' Protection Act) te bespreken en in te laten trekken. Deze Verenigdestaatse wet maakt het mogelijk Nederland militair binnen te vallen, als een Verenigdestater door het Internationale Strafhof vervolgd zou worden.

donderdag 5 maart 2009

Israel heeft gewoon schijt aan de wereldopinie

De Volkskrant meldde gisteravond (uit de koker van het mij steeds meer ergerende ANP) dat Israel bij een luchtaanval, juist nadat Hillary Clinton de Gaza-strook verlaten had, "zeker twee Palestijnse radicaalislamitische militanten" gedood had.

Typisch genoeg heeft het sufferdje Spits het in de papieren editie over "Palestijnse islamitische militanten" (daar zijn ze dus niet meer radicaal...).

De Volkskrant meldt als bron overigens ook het Franse persbureau AFP, en zo is het interessant om te zien dat Le Monde het vandaag heeft over "drie mannen, waarvan minstens twee islamitische strijders", ook niet radicaal dus.

En in feite is het zeer de vraag of het islamitische ook maar iets met de actie te maken heeft. Het gaat simpelweg om Palestijnen, die zich volstrekt legitiem verzetten tegen het niet aflatende Israelische oorlogsgeweld. Het is tenminste erg typisch dat ik nog nooit ergens de omschrijving "radicaalchristelijk" gelezen heb over George W. Bush, of "radicaaljoods" bij een van de Israelische oorlogsmisdadigers.

Waarschijnlijk is het de bedoeling van het ANP dat wij uit het radicaalislamitische concluderen dat het gaat om Hamas-strijders, maar Le Monde maakt duidelijk dat dat niet het geval is: een van de vermoorde mensen was een strijder van de Islamitische Jihad, de tweede was lid van het Democratisch Front voor de Bevrijding van de Palestina en van de derde was de identiteit niet bekendgemaakt.

Het zou interessant zijn te weten hoeveel doden er sinds het ingaan van het zogenaamde Israelische bestand aan Palestijnse kant gevallen zijn (en vergeet ook niet de doden door verhongering!) en hoeveel doden of zelfs gewonden er gevallen zijn aan de Israelische kant door de vliegende kachelpijpen van de Palestijnse verzetsstrijders. Volgens mij geen enkele, want anders hadden de kranten weer wel bol gestaan van de wraakroepen.

Heeft Verhagen trouwens nog steeds hetzelfde "positief gevoel" van enkele dagen geleden? Misschien kan hij ook nog eens uitleggen wie er voor de vrede moest kiezen! Kom op, Verhagen, wees eens eerlijk en dan niet als radicaalchristelijke politicus, maar als minister van een zogenaamd beschaafd land...

Ook kleine leugens zijn leugens!

Gisteren en vandaag meldde het ANP in diverse media (bijv. nu.nl) dat er mogelijk extra Nederlandse soldaten naar Uruzgan zullen worden gestuurd, want de NAVO heeft in verband met de daar geplande verkiezingen (die moeten namelijk 'ordelijk' verlopen) gevraagd om extra militairen.

Het is me niet duidelijk wat die soldaten daar moeten gaan doen, en eigenlijk vind ik dat helemaal niet interessant. Het is toch wel duidelijk dat er in de daar heersende sfeer van militair geweld en intimidatie geen sprake kan zijn van democratische verkiezingen.

Wat me daarentegen wél en stevig irriteerde was een opmerking verderop in het artikel, waarvan het verband met die extra soldaten in Afghanistan me toch een beetje ontgaat. Gemeld werd namelijk dat vandaag de NAVO-ministers misschien de relatie met Rusland weer gaan normaliseren. En dan gaat het Algemeen Nederlands Persbureau Propagandabureau verder met de uitleg dat die relatie "onder druk [kwam] te staan door de Russische inval in Georgië vorige zomer".

Technisch gesproken viel Rusland inderdaad in Georgië binnen, maar door het te stellen zoals het ANP doet, lijkt het alsof Rusland als een soort Bush-bende een ander land binnenviel, terwijl de Russische actie het gevolg was van een stiekeme grootschalige Georgische aanval op Zuid-Ossetië, die bovendien door de NAVO gesteund werd en misschien zelfs wel uitgelokt was. Lees daarover mijn artikel Allemaal de schuld van de Russen... Of toch niet? van 18 augustus 2008.

Deze feitenverdraaiing lijkt misschien een simpele vergissing, maar is dat geenszins, omdat zij perfect past in de systematische propaganda-campagne van de NAVO (die door het Nederlandse régime, én door het ANP trouwhartig gesteund wordt) om er voor te blijven zorgen dat de Koude Oorlog altijd latent aanwezig blijft.

woensdag 4 maart 2009

Maar hoe moet dat dan, Hillary?

Hillary Clinton wil volgens het onderschrift bij een foto op bladzijde 5 van de papieren versie van de Metro van gisteren "definitieve vrede in het gebied" (de Gaza-strook). Ze is het met Mahmoud Abbas eens dat wederopbouw van de Gaza-strook geen zin heeft, zolang het conflict [het conflict?] in het Midden-Oosten niet is opgelost, en dus roept ze de Palestijnen op de gewelddadigheden te staken en vraagt ze de Israeli's om de toegang tot de Gaza-strook te herstellen.
Ban Ki-moon (secretaris-generaal van de VN) heeft kritiek op Israel, omdat er veel hulpverleners nog steeds geen toegang hebben tot de Gazastrook, maar hij kan ook de wapensmokkel van Hamas niet "tolereren".
Inmiddels is een bedrag van 4,5 miljard dollar toegezegd voor hulpverlening, maar daarvan mag niets terechtkomen bij Hamas, omdat dit 'door veel landen als terreurorganisatie [wordt] beschouwd'.

Ook Maxime Verhagen, Nederlands door de Israelische progaganda verblinde minister van buitenlandse zaken, mag nog een stukje schrijven op dezelfde bladzijde van de Metro van gisteren. Hij geeft daarin te kennen dat hij toch wel een "positief gevoel" heeft over het overleg. Hij noemt daarbij echter als probleem dat "in de Gaza-strook [...] Hamas met geweld de macht [heeft] overgenomen". Hij heeft echter, zoals gezegd een positief gevoel, want de Palestijnen weten "dat ze op veel internationale hulp kunnen rekenen als ze voor vrede kiezen".

Hillary en Ki-moon maken geen woorden vuil over de Israelische gewelddadigheden, niets over de landbezettingen op de Westelijke Jordaanoever. Ook hebben ze het niet over de door de Verenigde Staten en de Europese Unie gesteunde gelegaliseerde wapenleveringen aan Israel, maar ze vallen wel over de 'wapens', die Hamas beetje bij beetje zou kunnen smokkelen. Ze mogen zich kotsverdomze niet eens verdedigen tegen de oorlogszuchtige Israelische bendes...

En Verhagen... die is net zo ongeschikt als minister van buitenlandse zaken als de hele Balkenbende om een land te regeren. Of hij is zo dom dat hij zich niet informeert, of hij is zo dom dat hij meent de leugens van de pro-Israel mafia te kunnen beschouwen als de absolute waarheid (dat geldt trouwens ook voor Hillary Clinton en Ban Ki-Moon).

De grootste gotspe is echter wel de slotopmerking van Verhagen die de schuld bij de Palestijnen legt, omdat die kennelijk geen vrede zouden willen. Zou hij werkelijk zo dom zijn dat hij niet weet dat Israel al ruim 60 (zestig!) jaar lang de Palestijnen geen vrede gunt, maar hen integendeel systematisch aan het uitroeien is?

De as van het kwaad...

Het is mij intussen wel duidelijk dat Iran niet tot die as van het kwaad behoort, ook al heeft oorlogsmisdadiger Bush dit onafgebroken beweert.

Integendeel, en niet alleen omdat Iran nu aan Interpol heeft gevraagd (op grond van artikel 2 van het Interpol-charter) om 15 hoge Israeli's aan te houden op grond van tijdens de aanvallen op de Gaza-strook begane oorlogsmisdaden, daarbij verwijzend naar schendingen van de Conventies van Genève. De belangrijkste van deze 15 gezochten zijn: aftredend eerste minister Ehud Olmert, minister van oorlog Ehud Barak en minister van buitenlandse zaken Tzipi Livni. (PressTV, 2 maart 2009)

Het Israelische ministerie van buitenlandse zaken doet het Iraanse verzoek af als een "politieke stunt", en vraagt zich in plaats daarvan af, waarom Iran "de oorlogsmisdaden van Hamas niet onderzoekt".
Israel en de VS claimen dat Iran wapens en training gegeven heeft aan Hamas-militanten. Anderzijds heeft Israel ook beloofd dat het zijn militaire personeel van staatswege zal beschermen tegen vervolging in het buitenland. (Ha'aretz, 2 maart 2009)

Israel blijkt zich nog steeds te bedienen van de gebruikelijke grote bek, omdat de natie die de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het overgrote deel van alle ellende in de wereld -de Verenigde Staten- Israel nog steeds de hand boven het hoofd houdt.

Gemakshalve wordt vergeten dat wat Hamas de laatste paar jaar doet (en wat in verhouding met het Israelische geweld neerkomt op speldeprikken) uitsluitend het gevolg is van de houding van Israel, de Verenigde Staten en de Europese Unie, en niet te vergeten de oorlogsmisdaden die Israel al ruim 60 jaar aan het plegen is tegen de Palestijnen, steeds met de steun van het zogenaamde Vrije Westen, de Verenigde Staten en de Europese Unie, en de voorgangers daarvan. De vliegende kachelpijpen die Hamas gebruikt om -als ze geluk hebben- een dak van een huis in Israel kapot te schieten, zijn -volgens Israel en de medeplichtige VS en EU- heel wat erger dan het dodelijke wapentuig dat Israel in enorme hoeveelheden van de Verenigde Staten koopt en krijgt en dat ook enthousiast gebruikt wordt om Palestijnen uit te roeien.

dinsdag 3 maart 2009

Hoe walgelijk kunnen mensen zijn?

De Spits meldde vanochtend (in de papieren editie) op de voorpagina dat er in Nederland een club is opgericht die vindt dat een kwart van de Nederlandse ontwikkelingshulp (€ 418 miljoen) moet worden besteed aan de 2,2 miljoen gezinnen in Nederland die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Deze club, de BVVU (Spits heeft het per abuis over BWU) wil dit door idee middel van een burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer laten plaatsen.
De voorzitter van de BVVU vindt dit hard nodig, want "Nederland is het enige land dat strikt vasthoudt aan de 0,8 percent van het BNP voor ontwikkelingshulp".

Dit is een heel fout idee, en wel hierom:
  • het ontwikkelingsgeld is bestemd voor mensen die het onnoemelijk veel zwaarder hebben dan welke inwoner van Nederland dan ook, mensen die geen schoon drinkwater hebben, nauwelijks te eten hebben, niet kunnen rekenen op medische zorg, en maar al te vaak blootgesteld zijn aan natuurrampen;
  • er is in Nederland een groep mensen die een veelvoud van die 418 miljoen euro niet eens zou missen, en dat zijn dan bovendien ook nog eens de mensen die schuldig (of ten minste medeplichtig) zijn aan de ellende waarin een groot deel van de gewone inwoners van de westerse landen nu terechtgekomen is: de bankdirecteuren, de directeuren van de multinationals en niet te vergeten de aandeelhouders van deze bedrijven. Deze lui hebben hun bankrekeningen tot barstens toe volgepropt met geld dat ze overal vandaan hebben gegraaid door het uitbuiten en ontslaan van arbeiders, door delen van bedrijven met woekerwinsten te verkopen aan andere bedrijven en door gerotzooi met bedrukt papier (zogenaamde aandelen).
  • Nederland besteedt volgens de berekeningen van de Balkenbende weliswaar 0,8% van het BNP aan ontwikkelingshulp, maar een aanzienlijk deel van dit geld wordt besteed aan de koloniale oorlog (de zogenaamde wederopbouw) in Afghanistan.
Kortom: driewerf foei! En een tip voor de BVVU: een burgerinitiatief om de woekeraars hun misdadig verkregen geld af te pakken!
save

zondag 1 maart 2009

Lijst van de atoominstallaties op de hele wereld... (overgenomen artikel)

... maar waar is die van Israel?

We horen zo veel gejammer over de atoominstallaties van Iran en Noord-Korea, en over hoe gevaarlijk die zijn voor de mensheid. Ja, de regering Obama heeft de leugens van de regering van Bush nu één voor één herhaald voor de Verenigde Naties en heeft daarbij gesproken van gevaar en "dat een Iraans kernwapenprogramma verhinderd moet worden", ofschoon de internationale nucleaire toezichthouder elke keer opnieuw benadrukt dat Iran slechts een civiel programma heeft. Het gelieg op last van Israel gaat gewoon door, in dit verband is er geen sprake van "Change".

Door de westerse regeringen, in het bijzonder die van Israel, wordt met behulp van de gelijkgeschakelde pers een bedreiging opgebouwd, die helemaal niet aanwezig is. Het herhalen van de leugens over de massavernietigingswapens van Saddam Hussein om Irak te kunnen overvallen, wordt nu toegepast om een reden te hebben om aan Iran de oorlog te verklaren. Er wordt gesproken over de noodzaak van het vernietigen van de nucleaire installaties in Bushehr, die echter nog niet eens in bedrijf zijn.

Robert Gibbs, woordvoerder van VS-president Barack Obama, zei op vrijdag 20 februari in Washington: "De internationale gemeenschap kan er niet op vertrouwen, dat dit programma uitsluitend van vreedzame aard is."

Maar wat zien we aan de andere kant? Word er met dezelfde maatstaf gemeten als het om Israel gaat? Wordt Israel gedwongen zijn kernprogramma openbaar te maken?

Ik heb de door het International Nuclear Safety Center, het VS-Ministerie van Energie, gepubliceerde wereldkaart van alle nucleaire installaties eens bekeken, en daarbij is me iets opgevallen. Ja, Bushehr in Iran is vanzelfsprekend op de kaart aangegeven, evenals alle andere kernreactors ter wereld, maar er ontbreekt een belangrijke installatie, die van Dimona in de Negev-woestijn in Israel. Waarom is die niet vermeld? Kijk zelf maar hiernaast.

Hier is een link naar de site met de interactieve kaarten en alle informatie.

Waar is de kernreactor van Dimona in Israel?

Zelfs in de eenzijdige en gecensureerde Wikipedia staat: "Zo'n tien kilometer ten zuiden van Dimona ligt het Negev Nucleair Onderzoekscentrum. In 1985 bracht Mordechai Vanunu, medewerker van dit instituut, bewijzen voor het bestaan van een Israëlisch kernwapenprogramma naar buiten."

In de Duitse versie van Wikipedia wordt nog meer informatie verstrekt:
„Dimona is in eerste instantie bekend vanwege zijn kernreactor in het Negev Nuclear Research Center, dat op 15 kilometer afstand met Franse hulp gebouwd werd. Israel heeft nooit officieel bevestigd dat het kernwapens bezit. In het algemeen wordt er desniettegenstaande van uitgegaan dat Israel atoomwapens bezit en dat het in Dimona nucleair materiaal produceert dat geschikt is voor kernwapens. Schattingen spreken van 200 atoomkoppen. Deze veronderstelling wordt o.a. ondersteund door de verklaringen van Mordechai Vanunu, een vroegere technicus van de reactor, die op grond van in Groot-Brittannië gepubliceerde detailverklaringen en in de reactorkern gemaakte foto's voor lange tijd in de gevangenis moest boeten."

Wat betekent "moest" hier? Vanunu is tot op heden nog steeds niet in vrijheid. Met alle mogelijke middelen wordt geprobeerd te verhinderen dat hij vrijkomt, zodat hij het "staatsgeheim" van het Israelische kernwapenprogramma niet kan vertellen. Met een draconische voorbeeldstraf voor Vanunu zijn alle andere insiders die ergens over zouden willen praten volledig geïntimideerd.

Steeds wordt er gesproken over het gevaar van het niet-bestaande Iraanse programma, dat onvoorwaardelijk beëindigd moet worden, indien nodig met een vernietigingsaanval. Maar hoe zit het met het Israelische programma, dat daadwerkelijk bestaat en dat zijn Arabische buren bedreigt?

Iran heeft het niet-proliferatieverdrag ondertekend en laat regelmatig IAEA-inspecties van zijn installaties toe. Israel niet, dat ook niet het non-proliferatieverdrag ondertekend heeft, terwijl ook inspecteurs van de VN daar geen installaties
mogen inspecteren. Israel maakt daarvan een geheim en bestrijdt zelfs dat het een kernreactor en atoomwapens bezit. Israel liegt de wereld recht in het gezicht. De voormalige VS-president Jimmy Carter heeft echter bevestigt, dat Israel minstens 150 atoombommen bezit.

Hoe machtig de pro-Israel lobby in de politiek, de media en zelfs bij de atoominspectie-gremia is, kan men duidelijk zien aan het ontbreken van de reactor in Dimona op de wereldkaart van alle nucleaire installaties, en omdat dit bij alle discussies nooit genoemd wordt. Schrijft er ook maar één westerse krant over het Israelische programma, en over het feit dat Israel al atoombommen bezit? Nee, dat wordt allemaal verzwegen en er wordt gedaan alsof Iran de "slechterik" is. Over degene die alles al bezit en daarmee daadwerkelijk een gevaarlijke bedreiging vormt, wordt niets gezegd.


Hier een luchtfoto van de kernwapenfabriek in de omgeving van Dimona. Klik erop voor een grotere weergave.

Er wordt echter niet alleen met twee maten gemeten, gecensureerd en gelogen totdat de balken ervan doorbuigen, maar de Israelische geheime dienst moet zelfs, zoals de Spiegel schrijft, bezig zijn met een veelomvattend sabotageprogramma tegen de Iraanse kerninstallaties en Iraanse wetenschappers vermoorden.

Deze dubbele moraal, huichelarij, leugens en oorlogszuchtige politiek van Israel, die door de westerse staten geaccepteerd en ondersteund worden, zijn onaanvaardbaar.

Het is duidelijk waar het in werkelijkheid om gaat. Israel wil de enige kernmacht in het Midden-Oosten blijven, om zo zijn Arabische buren te kunnen blijven bedreigen, onderdrukken en controleren. Israel bedreigt ze allemaal met de totale vernietiging en kan zo ongehinderd precies doen wat het wil, zoals bijvoorbeeld steeds meer land stelen van de Palestijnen of in 2006 Libanon naar hartelust bombarderen of de Gaza-strook zeer onlangs, om zich de gasvoorraden vóór de kust te kunnen toeëigenen. Ja, in de oorlog tegen Gaza gaat het ook om de natuurlijke hulpbronnen.

Israel zal nooit een concurrent in de buurt dulden, zoals Iran dat met de mogelijkheid van een eigen kernwapenprogramma een afschrikkend evenwicht creëert en daardoor Israel inperkt. Daarom de "verheimelijking" van de eigen kernwapens, en het uitbuiten van een beweerd Iraans programma. De propaganda en de censuur werken tot op heden uitstekend.Het bovenstaande artikel werd vandaag door Freeman gepubliceerd op de blog Alles Schall und Rauch.
save

Het optimisme van veel politici en anderen ten aanzien van de economische crisis...

Het zal allemaal wel goed komen, want Nederland heeft een sterke economie en grote reserves...
Zó ziet het eruit in de visie van een of andere schoenenproducent of -handelaar (de nieuwslezer heeft het, voor wie niet zo goed is in Engels, over de financiële crisis):Gaat u intussen maar rustig slapen, het zal allemaal wel goed komen.

De nieuwe oorlog: nu nóg schoner (voor de aanvaller)

Vlak na zijn aantreden als president van de Verenigde Staten liet Barack Obama een aanval uitvoeren in Pakistan op wat twee steunpunten van Al Q'aida zouden moeten zijn. Daarbij werden 18 mensen gedood, waaronder "vijf buitenlandse militanten".

Bij de eerste van de twee aanvallen werden drie raketten afgevuurd vanuit een onbemand vliegtuig (ook drone genoemd). (New Zealand Herald van 24 januari 2009, en CBC News van 23 januari 2009). CBC News noemt de drones ten onrechte 'spy planes' (spionagevliegtuigen).

Ook Israel gebruikte tijdens de recente aanvallen op de Gaza-strook drones in een kennelijke poging om zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien (IPS, 12 januari 2009).

Het moge duidelijk zijn, dat het de bedoeling is dat oorlog steeds minder riskant wordt voor de aanvallende partij, minder riskant - maar daardoor tegelijkertijd ook gemakkelijk om te voeren en te beginnen. Immers, de aanvallen kunnen vanuit het Pentagon (ik noem zomaar een willekeurige plek) gecoördineerd worden. Aan de hand van satellietbeelden en luchtopnamen vanuit drones kunnen andere drones met bommen op pad worden gestuurd. Het leger van de aanvallende partij loopt nauwelijks risico (let maar op de verschillen tussen enerzijds de aantallen in Irak vermoorde burgers en vermoorde bewoners van de Gaza-strooken en anderzijds het aantal gedode Verenigdestaatse en Israelische soldaten).

Op 3 en 4 februari kwam intussen in Bad Godesberg het Studiengesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik [Studiegenootschap van het Duitse Genootschap voor Verdedigingstechniek] bijeen voor het forum "Unmanned Vehicles II; Land – Luft – See" (ziehier de uitnodiging voor dit forum).

Zie ook een artikel in C't 5/2009, waarin Peter-Georg Stütz, een hoge militair in dienst van het Duitse Ministerie van Oorlog, geciteerd wordt uit zijn verklaring dat het "doelmatig" is om "UAV's te bewapenen"...

Met een beetje pech worden voortaan bij oorlogen alle burgers uitgemoord en blijven alleen alle militairen in leven (en ongetwijfeld de grote kapitalisten, voor wie tenslotte de oorlogen gevoerd worden).