zaterdag 28 maart 2009

Obama, een echte Verenigdestater...

... in die zin dat hij andere landen wil laten opdraaien voor de groffe blunders, die door de Verenigde Staten zelf zijn gemaakt. Het plan is nu (zie de New York Times van eergisteren) dat andere landen uit de wijde omtrek (niet alleen China, Rusland, Pakistan en India, maar zelfs de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en de Centraalaziatische staten) moeten helpen bij het bestrijden van Al Q'aida, de Taliban, en de drugshandel.

De grootste blunder in dit verband is namelijk dat Al Q'aida een creatie is van de CIA, die via de Pakistaanse veiligheidsdienst ISI gesteund werd in het kader van het CIA-programma Operation Cyclone. Het was de bedoeling dat Al Q'aida ervoor zou zorgen dat de Sovjet-troepen uit Afghanistan verjaagd zouden worden. Helaas voor de Verenigde Staten weigerde Al Q'aida zich te ontbinden na het vertrek van de Sovjets, en ze waren zeker niet van plan Afghanistan te laten koloniseren door de Verenigde Staten, terwijl dat nu juist wel de bedoeling was.

De Taliban vormen een fundamentalistische moslimbeweging, die Afghanistan wil omvormen tot een strikte moslimstaat. Dat is echter niet anders dan bijv. de situatie in de Verenigdestaatse bondgenoot Saudi-Arabië, of bij de christenfundamentalisten die het liefst Nederland, de Verenigde Staten, Spanje, Italië en tal van andere landen zouden willen terugbrengen naar een middeleeuwse onderdrukking door een of andere christelijke secte.
Nadat de Sovjet-troepen uit Afghanistan verdreven waren, kregen de Taliban de macht en begonnen al snel het land om te vormen, waardoor o.a. de vrouwenrechten sterk verslechterden. Maar ook werd door de Taliban de papaverteelt, die uiteindelijk zorgt voor de drugshandel vanuit Afghanistan, uitgeroeid. Die papaverteelt dook pas weer op in de door de NAVO 'bevrijde' gebieden...

Hoe dan ook, wanneer de Verenigde Staten (en voor één keer zal ik dan niet nader ingaan op de belangen die de Verenigdestaatse olie- en wapenindustrie daarbij hebben) vinden dat Al Q'aida en de Taliban bestreden moeten worden, dan moeten ze zélf hun eigen kastanjes maar uit het vuur halen, dunkt mij.

Geen opmerkingen: