zaterdag 21 maart 2009

Terroristische bangmakerij in Nederland (vervolg)

Verleden week suggereerde ik (in mijn artikel Nationale Veiligheid in Nederland (Ha-ha!)) dat we na het voorbije weekend wel niets meer zouden horen (lezen) over de door de overijverige koddebeiers van de Amsterdamse politie veroorzaakte opschudding, waarbij zeven onschuldigen opgepakt werden tengevolge van een anonieme waarschuwing voor een 'terroristische aanslag', terwijl ik me eerder al afgevraagd had of na de huiszoekingen de woningen van de slachtoffers weer netjes opgeruimd zouden worden (in mijn artikel Terroristische dreiging of gewoon ordinaire bangmakerij?).

We hebben in ieder geval deze week toch nog iets gehoord. Bij de presentatie van het jaarverslag 2008 gaf de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer aan dat het wel zo netjes zou zijn als burgemeester Cohen van Amsterdam de slachtoffers van de vrijheidsberoving van verleden week zijn excuses zou aanbieden. Cohen was dat zelf niet van plan, want hij vindt dat er geen ernstige fouten gemaakt zijn, en bovendien leek de terreurdreiging reëel. Volgens de gearresteerden zijn hun huizen 'overhoop gehaald en beschadigd'. (Het Parool van 18 dezer)

Ook van de Amsterdamse gemeenteraad heeft Cohen op zijn lazer gehad en in de Tweede Kamer is eveneens kritiek geuit op zijn houding (Het Parool van 19 dezer). In een ander artikel in het Parool van dezelfde datum wordt gemeld dat in opdracht van de politie door een expert de bij de aanhouding (en bij de huiszoekingen? Die worden in het artikel niet vermeld!) in de woningen ontstane schade onderzocht wordt.

En inderdaad, het is dan toch overgekomen bij Cohen, want zie, hij heeft de gemeenteraad beloofd dat hij "zo snel mogelijk" (zou dat nog vóór de zomer zijn?) contact zal opnemen met de slachtoffers, al had hij eigenlijk willen wachten op het resultaat van het onderzoek van justitie, maar hij zal géén excuses aanbieden. Dit meldt het Parool onder de veelzeggende kop Cohen doet toch iets.

Een punt dat dankzij dit schandalige voorval weer eens duidelijk wordt is hoe we dankzij de Bushiaanse oorlog tegen het terrorisme (zeg maar: de neoliberale kolonisatie van de wereld) steeds meer onze burgerlijke vrijheden kwijtraken. Dankzij nieuwe Nederlandse wetgeving mogen mensen al worden opgepakt op grond van 'aanwijzingen' en is er zelfs niet eens meer een 'redelijk vermoeden' nodig...

Geen opmerkingen: