maandag 16 maart 2009

Goed plan, Wouter! Hier vast wat tips...

Wouter Bos gaf gisteren op het PvdA-congres in Utrecht aan dat er harde afspraken gemaakt moeten worden over het terugdringen van de staatsschuld, die door de bestrijding van de economische crisis ontstaan is. Hij is er duidelijk in dat hij van iedereen, overheid en burger, een bijdrage verlangt. "Dat zal niet zonder pijn lukken. Maar daar loop ik niet voor weg, mits de sterkste schouders maar de zwaarste lasten dragen." (Metro, vandaag)

Bij de burgers moet hij daarbij rekening houden met enerzijde de mate van betrokkenheid bij (schuld aan) de crisis en anderzijds het vermogen, het bezit van de burgers (zoals hij zelf al zegt: de zwaarste lasten voor de sterkste schouders).

Van de overheid moet dan verwacht worden dat het kapitalisme in Nederland wordt afgeschaft. Het is weliswaar bekend dat de PvdA onder Wim Kok haar "ideologische veren" heeft afgeschud, maar ik hoop toch dat Wouter Bos nog wel weet dat het kapitalisme onvermijdelijk tot steeds terugkerende crises leidt, moet leiden. De enige manier om die crisis te voorkomen is de overgang naar een socialistische samenleving. Als deze beslissing eenmaal genomen is, wil ik graag meepraten over de vormgeving van deze socialistische maatschappij.

Geen opmerkingen: