dinsdag 31 juli 2007

Spionage per insect

Het is weer eens wat anders dan de -volgens de officiële Nederlandse versie- schroef waarmee Margarita (de dochter van prinses Irene) bespioneerd zou zijn... maar het komt dan ook uit het land van de onbegrensde (en de meest dodelijke) mogelijkheden. Het Technology Review (van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology) meldt namelijk dat op Harvard University (al even gerenommeerd) een kunstmatige vlieg is ontwikkeld met een spanwijdte van 3 cm, die kan worden gebruikt voor spionage of voor het opsporen van schadelijke chemicaliën.

Het ziet er dus naar uit dat we binnenkort niet meer bang hoeven te zijn dat onze telefoon wordt afgeluisterd of onze post stiekem wordt gelezen, maar dat we lastig gevallen gaan worden door een nieuw soort vlieg.

Eigenlijk zouden we blij moeten zijn als het milieu nog verder verziekt, want dan verdwijnen de insecten, zodat wat er dan nog vliegt wel van die spionage-vliegen moeten zijn, maar het is evengoed een verontrustende gedachte dat we over een tijdje zelfs door een nepvlieg in onze slaapkamer bespioneerd kunnen worden...

Wat zal de dierenbescherming trouwens vinden van het risico dat een dartele kat of hond zo'n mechanisch ding inslikt en overlijdt aan bijv. de scherpe randen van de vleugels. Of van de plotselinge sterfte bij vogels die, zoals bekend, veel insecten eten?
Oeps, ik was alweer bijna vergeten dat milieu-bewegingen en dierenbescherming al een plaats hebben gevonden in de "Terroristische bedreiging voor het VS-
Homeland", namelijk de daarin genoemde "single-issue" groepen. (zie mijn artikel Bushiaanse bangmakerij van 20 juli dit jaar)

Drie types stemcomputers afgekeurd in California

Het lijkt nutteloos om dat hier te melden, want het Nederlandse kiesstelsel wijkt op tal van punten af van hetgeen in de Verenigde Staten gebeurt, maar het is desalniettemin interessant om hiermee rekening te houden, want het Nederlandse régime weigert nog steeds te accepteren dat stemcomputers oncontroleerbaar zijn en dat daarom stemmen per computer ondemocratisch is.

Bij de tests, uitgevoerd op last van de Californische Secretary of State Debra Bowen bleek dat de computers -van de producenten Diebold (waarvan al eerder bij diverse verkiezingen verkeerde uitslagen geconstateerd werden), Sequoia en Hart- zowel fysiek als via de software te hacken waren. Het onderzoek werd daarnaast ook nog bemoeilijkt door beperkte toegang tot de software en documentatie.

Na lang aandringen van
Wij vertrouwen stemcomputers niet (die er overigens in slaagde -in weerwil van garanties van de producent dat dat onmogelijk was- een Nedap-stemcomputer om te bouwen tot schaakcomputer) wilde Den Haag dan wel wat cosmetische aanpassingen eisen en werden voor de laatste verkiezing zelfs de stemcomputers van SDU afgekeurd - niet omdat ze ondemocratisch zijn, maar omdat ze signalen uitzenden die tot op enkele tientallen meters afstand kunnen worden opgevangen en met wat moeite geïnterpreteerd zouden kunnen worden.
Een schijnoplossing dus (net zoals de oplossing die de Balkenbende bedacht heeft om onze weerstand tegen de Europese 'grondwet' te doen verminderen: geen Europees volkslied, geen Europese vlag, en het wordt geen 'grondwet' maar een 'verdrag', zonder dat er in de verdere inhoud wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd).


De oplossing die nu, na een halfslachtig onderzoek van een commissie Korthals, min of meer aanbevolen wordt is het gebruik van stemcomputers met een 'paper trail', d.w.z. een printje met daarop de naam van de gekozen kandidaat. Dat moet in een stembus worden gegooid. In geval van twijfel of steekproefsgewijs kunnen de uitslagen van de computer vergeleken worden met de 'paper trails' die bij de betreffende computer horen. Dat lijkt een goede oplossing (en ik moet toegeven dat ik in het begin ook in die richting dacht), maar er zijn diverse redenen waarom het misschien wel een goede oplossing lijkt, maar niet is:
- de kiezer moet na het kiezen controleren of de naam op de print overeen komt met zijn stem. Hoeveel mensen zullen dat controleren? Ga zelfs eens na hoe zorgvuldig je de kassabon bij de supermarkt controleert... nou?
- gesteld echter dat de kiezer de strook controleert en hij een andere naam vermeldt dan de kiezer gekozen heeft... Worden dan alle stemmen van die computer ongeldig verklaard? Of wordt gemakshalve geconcludeerd dat de kiezer wel op een verkeerde knop zal hebben gedrukt? Verkiezingen moeten absoluut anoniem zijn, en wanneer oude mensen niet eens iemand mee mogen nemen om hun de werking van een stemcomputer uit te leggen, mag ik beslist niemand meenemen om later te kunnen getuigen op welke knop ik gedrukt heb.

Overigens, de afwijzing van stemcomputers in California (lees het bericht van eergisteren in Ars Technica) was niet de eerste en meest belangwekkende voor de situatie in Nederland. Nog niet zolang geleden werden in Ierland alle stemcomputers in de ijskast gezet, omdat de Ierse regering niet overtuigd was van hun betrouwbaarheid. Die stemcomputers waren geleverd door het bedrijf Nedap, hetzelfde bedrijf dat in Nederland na de afkeuring van de SDU-computers het monopolie heeft op stemcomputers.

En, ga zelf eens na, wat is erop tegen om gewoon te stemmen met de betrouwbare combinatie van potlood en stembiljetten. Die procedure is van begin tot einde doorzichtig en controleerbaar. Het door Den Haag wel eens gebruikte argument van tijdwinst door het gebruik van computers is ongeldig (zoals de snelheid van de verkiezingsuitslag uit Amsterdam -waar met papier en potlood werd gestemd- bij de twee laatste verkiezingen- heeft aangetoond), en de problemen met de computers in diverse stemlokalen zijn een duidelijk argument tegen.

Een democratie is alleen democratisch wanneer alles volledig democratisch (dus door de kiezers controleerbaar) functioneert - bij één oncontroleerbare schakel is de democratie waardeloos, zelfs al lijkt alles nog steeds democratisch (althans even democratisch -of ondemocratisch- als vóór de computerverkiezingen).

maandag 30 juli 2007

Van je vrienden moet je 't maar hebben!

Bisher al-Rawi was jarenlang informant van de Britse geheime dienst MI5 en was ingezet om de vermeende Europese ambassadeur van Bin Laden Abu Qatar te vinden.

Totdat... MI5 in 2002 de CIA gemeld had dat hij een "moslim-terrorist" was, want in zijn bagage was een ontsteker voor een geïmpoviseerde bom ontdekt. Ofschoon al snel ontdekt (en bekendgemaakt) werd dat het ging om een gewone batterij-oplader van het bedrijf Argos
[hoe kun je zoiets nou aanzien voor een ontsteker?], werd betrokkene door de CIA ontvoerd en in een geheime CIA-gevangenis in Kabul opgesloten.

MI5, vóóraf door de CIA
geïnformeerd over de actie, greep niet in, want Al-Rawi had geen Brits paspoort. Volgens de Britse regering viel hij onder Irakese verantwoordelijkheid - ofschoon hij dat land als tiener ontvlucht was, nadat zijn vader door het régime van Saddam Hussein was gemarteld.

Volgens Al-Rawi had de CIA de beschikking over zijn dossier, met daarin alle door hem verstrekte informatie, ofschoon een MI5-jurist hem eerder verzekerd had dat al zijn informatie uiterst strikt vertrouwelijk behandeld zou worden. Hem was trouwens ook verzekerd dat MI5 al het mogelijke voor hem zou doen, als hij ooit in de problemen zou komen.

Een Britse parlementaire commissie heeft verleden week de gang van zaken bevestigd, maar stelde zich kennelijk tevreden met de bewering van MI5 dat het niet de bedoeling was geweest dat de CIA betrokkene zou arresteren...

Nadat hij in 2003 uit Kabul naar Guantánamo was overgebracht, werd hij in 2006 vrijgelaten, zonder dat hij zelfs maar ergens van beschuldigd werd (
The Observer van gisteren).

Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn, die niet begrijpen wie de werkelijke terroristen zijn!

Nieuwe oplichtingstruuk in de maak?

Wat ik al vanaf het begin had (maar dat kan verband houden met mijn leeftijd), namelijk dat de "levensloopregeling" (mede door alle mits-en en maar-en) veel minder interessant is dan de spaarloonregeling, is dan toch nu (vandaag in de Volkskrant) bevestigd door de bedenker ervan, Lans Bovenberg.

In plaats van toe te geven dat zijn product om wat voor reden dan ook mislukt is, vindt hij echter dat de spaarloonregeling maar moet opgaan in de levensloopregeling.

Het staat er nog niet bij, maar wellicht heeft hij zelfs al aan de Balkenbende voorgesteld om verplicht bij iedereen geld in te houden op het salaris voor een levensloopregeling. Dan zul je zien wat een succes het wordt: iedereen doet mee!

Ach ja, we worden door de graaiers van Zalm (en zijn opvolger Bos) nog niet genoeg opgelicht voor allerlei nutteloze zaken (oorlogen, Betuwe-lijn, straaljagers), terwijl er nooit geld is voor werkelijk nuttige zaken (gezondheidszorg, ouderen- en jeugdzorg, onderwijs)...

Ik ben gevaarlijk!

En niet alleen ik, maar alle "linkse" bloggers, die zelfs door liberal (dat is Verenigdestaatse Nieuwspraak voor socialistisch, communistisch of alles wat linkser is dan Bush) media als Time bekritiseerd worden. Dat is (en iets dergelijks moet je al wel begrepen hebben als je in aanmerking neemt dat Time als 'links' beschouwd wordt) de conclusie die getrokken kan worden uit een haat-uitzending van Fox News. Kijk hier voor een verhelderende bloemlezing...

Linkse bloggers zijn volgens de fascistoïde nog-rechtsere versie van
CNN "radicale internet-moordenaars", vergelijkbaar met de Ku Klux Klan [vielen die ook niet onder ultraconservatief?] en nazi-propaganda.

Let ook even op de uitstraling van de klagers.
Zo is er een of andere "dame" die "naar de blogosfeer ging [met het openbaar vervoer, mag ik hopen] en o, my goodness, ... de goorste taal die ik ooit gezien heb". Tja, mevrouwtje zal woorden als "pis" en "kak" wel erger vinden dan "collateral damage", het is maar net wat je goor (filthy) noemt, nietwaar?
Volgens een stropdas zijn "Extremisten zoals MoveOn [...] bezig democratische presidentskandidaten door chantage naar extreem-links te dwingen".
En een andere stropdas: "Het lijkt wel alsof links nooit verantwoordelijk gesteld wordt." Hij zal wel bedoelen dat links niet de schuld krijgt van de oorlog in Irak of zo...? Bestaat er eigenlijk wel "links" in de VS? Trouwens, waarom zouden bloggers "links" aanvallen? Dat gebeurt al meer dan genoeg (en heel wat minder zorgvuldig) door het bestropdaste en bemantelpakte gespuis van Fox en in iets mindere mate CNN en de andere massamedia...

Eh... laat je niet bang maken: MoveOn is een heel respectabele website, die door middel van petities en handtekeningenlijsten probeert de aandacht van het régime te vestigen op belangrijke zaken. Zo zijn ze op dit moment bezig voor een betere gezondheidszorg in de VS. Ik geloof niet dat de Ku Klux Klan daar zich ooit mee bezig gehouden heeft...

Ontzeggen van medische zorg strafrechtelijk vervolgen?

Dat is wat leden van de Tweede Kamer willen, omdat moslims kennelijk verhinderen dat mannelijke artsen moslimvrouwen behandelen, waardoor levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Kamerliden Schermers (CDA en ex-gynæcoloog) en Van Gerven (SP en ex-huisarts) hebben dit nauwelijks, resp. nooit meegemaakt. (de Volkskrant 28 juli 2007)

De heisa is ontstaan naar aanleiding van een artikel in Medisch Contact (zie de links onder het artikel van 27 juli), op grond waarvan twee kamerleden (uiteraard van Wilders' PvdV) vragen gesteld hebben aan de minus-ters van Volksgezondheid en Justitie. Medici van het Universitait Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) verklaren dat het probleem een "non-issue" is. In Rotterdam kreeg het ziekenhuis in twee jaar welgeteld één klacht, maar de betreffende patiënte "begreep achteraf eigenlijk wel waarom ze niet door een vrouw geholpen kon worden." (Trouw van 27 juli)

Waar ik in deze context eigenlijk vooral moeite mee heb is niet zozeer de roep om strafbaarheid van het verhinderen van medisch noodzakelijke hulp, maar dat de grootste herrie weer van de xenofobenkliek rond Geert Wilders komt.
Ik heb hem nog nooit horen klagen over de (autochtone) ouders die hun kinderen weigeren te laten inenten tegen polio of wat voor ziekte dan ook. Daar gaat het ook om (preventieve) medisch noodzakelijke hulp en de betreffende ouders baseren hun weigering -net als in het geval met de moslimvrouwen- op hun interpretatie van hun geloof. Ook strafbaar stellen dus, of bijv. de kinderen tijdelijk -voor de duur van de injectie of medische behandeling- onttrekken aan de ouderlijke macht.

Nieuw [?] schandaal in Haagse Kringen

Zapruder Inc., een Nederlandse weblog waar informatie te vinden is over de meest uiteenlopende zaken, wijdt vandaag een (zoveelste) artikel aan de secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink, tegen wie de tot levenslang veroordeelde Huseyin Baybasin aangifte heeft gedaan wegens ontucht met kinderen, vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie.

Onder gebruikmaking van talloze bronnen (mét de betreffende links) wordt de voorgeschiedenis uiteengezet, die in ieder geval al in 1995 begonnen moet zijn.

Lees het artikel en de bijbehorende links en verbaas je over de kromstaat Nederland (want een rechtsstaat kun je zoiets niet meer noemen, tenzij dat natuurlijk een verhaspeling is van "rechtse staat"...).

Onsmakelijke spam...

Laat ik jullie maar gerust stellen: ik heb een vrij actief spamfilter, en verder heb ik in mijn kleine 20 jaar op het Internet (inclusief eerst nog enkele jaren op "Bulletinboards") geleerd waarop ik moet letten om de kans op het openen van ongewenste zooi zoveel mogelijk te voorkomen.

Aangezien ik echter ook een mailing list beheer (modereer) word ik af en toe toch met die rommel geconfronteerd. Omdat ik alleen de onderwerpregel zie, word ik gelukkig meestal niet zoveel wijzer over de tekst (of PDF of wat er verder voor ellendigs in het berichtje zit - zoals plaatjes van 1 bit met een link, zodat de spammer wel kan zien of zijn bericht geopend is).

Vandaag kreeg ik echter een spam-bericht met een toch wel erg enge boodschap in de onderwerpregel, namelijk "An increase in cells allows for more blood to enter the pxxxs making the pxxxs larger and the erecxxxn more intense" (de x-jes zijn niet uit overdreven preutsheid, maar om te voorkomen dat braafheidsfilters wellicht gaan klagen over niet-geoorloofde 'content' in mijn weblog).

Lees die regel eens even aandachtig: de oplossing voor zielige mannetjes met een kleinheidsfrustratie (of met het idee dat ze door volume of wat dan ook indruk kunnen maken) bestaat uit het vergroten van het aantal cellen. Is dat nou niet precies wat er gebeurt bij kanker? Lekker fris spul wat de betreffende spam lijkt te beloven!

zondag 29 juli 2007

De Verenigde Staten bouwen verder aan de wereldvrede

Het régime van Bush wil aan het Verenigdestaatse Congress een wapenhandeltje voorstellen voor Saudi Arabië (en haar buurlanden) ter waarde van uiteindelijk 20 miljard dollar (New York Times van gisteren).

Drie jaar nadat George Bush had aangedrongen op wereldwijde regels om ervoor te zorgen dat er niet meer landen zouden bijkomen die in staat zijn kernbrandstof te produceren, meldde het Verenigdestaatse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat hierbij een uitzondering gemaakt moet worden voor India (New York Times, eveneens van gisteren). Bush had overigens al eerder steun toegezegd voor India's nucleaire plannetjes.

Het typische daarbij is (en dat heb ik hier al vaker benadrukt) dat India het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet ondertekend heeft en daar desondanks wél over beschikt, en in een explosieve regio ligt, naast buurland Pakistan, dat ook al kernwapens heeft. Vreemd genoeg dreigt Bush met oorlog (en Hillary Clinton met hardere maatregelen) tegen Iran, dat het betreffende bedrag wél ondertekend heeft, omdat dat land bezig is met de uitbreiding van haar nucleaire voorzieningen (onder toezicht van het IAEA, het Internationaal Bureau voor Atoomenergie).

Verder gaat Condo Rijst voorstellen doen voor een uitbreiding van de "hulp" aan Israel en Egypte voor de komende 10 jaar. De hulp voor Israel wordt verhoogd tot 3 miljard dollar per jaar (van 2,4 miljard op dit moment) en die van Egypte blijft 1,3 miljard dollar per jaar. (Haaretz 28 juli; lees ook de reacties onder het bericht.)

Het artikel in Haaretz maakt niet duidelijk waaraan de beloofde "hulp" besteed zal (moet?) worden, maar of het geld nu direct in wapentuig gestoken zal worden, of ervoor zorgt dat het Israelische régime het kan besteden aan andere zaken maakt niet verschil. Geld dat op andere terreinen uitgespaard wordt, kan (en zal) maar al te gemakkelijk aan wapens besteed worden. Tenslotte moet Israel wel zorgen voor stabiliteit (nieuwspraak voor "angst") in de regio, zodat de VS er hun vuile plannetjes kunnen (blijven) uitvoeren.


Wat betekenen 'vrede' en 'mensenrechten' in VS-Engels?

Raúl Castro, de Cubaanse eerste vice-president (en sedert ongeveer een jaar waarnemend president), gaf op 26 juli -ter gelegenheid van de 54e verjaardag van het begin van de Cubaanse Revolutie- in een toespraak aan dat de volgende Verenigdestaatse regering zal moeten beslissen of zij haar vijandige houding wil handhaven of dat zij op voet van gelijkheid het meningsverschil met Cuba wil bespreken.

De Verenigdestaatse verkiezingen van eind 2008 zullen het einde betekenen van het "grillige en gevaarlijke bestuur" onder leiding van George W. Bush, gebaseerd op zijn "oerconservatieve gedachtengang, die geen ruimte laat voor een rationele analyse".

De nieuwe Verenigdestaatse regering zal dan moeten beslissen of zij haar "absurde, illegale en mislukte politiek wil handhaven of dat zij de olijftak zal aanvaarden op grond van onze bereidheid om op voet van gelijkheid het aanslepende bilaterale meningsverschil te bespreken." (Prensa Latina)

Interessant in deze context is, dat de Verenigdestaatse presidentskandidaat Barack Obama al zijn bereidheid had getoond om zonder voorwaarden vooraf te spreken met leiders van landen als Cuba, Noord-Korea of Teheran (wat dan weer leidde tot een woordenstrijd, waarbij Hillary Clinton hem van naïveteit beschuldigde en Obama op zijn beurt haar met de Bushiaanse diplomatie in verband bracht) (AP-bericht, via de Northern Virginia Daily)

Het Parool meldde eergisteren (op last van het ANP) dat Washington meteen op de uitnodiging van Raúl Castro gereageerd had en zei geen belangstelling te hebben voor toenadering tot Cuba. Fijntjes wordt in hetzelfde artikel ook meteen even vermeld dat ministers van EU-landen in juni al gesteld hadden dat 'de mensenrechtensituatie in Cuba nog niet is verbeterd.

Vreemd genoeg heb ik in de grote Verenigdestaatse kranten niets gevonden over deze afwijzing van de (ook al eerder gedane) toenaderingspoging van Raúl Castro...

Hoe dan ook, de reactie van Washington is niet onverwacht: ongetwijfeld zitten de zelfbenoemde wereldheersers te wachten op het overlijden van Fidel Castro om dan -zoals Condo Rijst verleden jaar al beloofde- te helpen bij democratische verkiezingen (ongetwijfeld volgens de in Irak gevolgde procedure: het land platbombarderen en dan het volk in staat stellen VS-marionetten te kiezen).

En ook de opmerking van de EU-ministers hoeft niemand te verbazen: door te wijzen op de situatie in Cuba (zonder te vermelden dat die wel eens het gevolg zou kunnen zijn van de al bijna 50 jaar durende boycot van het eiland) kunnen ze discussies over de verslechterende mensenrechten binnen de Europese Unie (tengevolge van de paranoïde jacht op Bush' zelfgecreëerde nachtmerries) weer even uitstellen.

De vroegere Sovjet-leider Mikhail Gorbatshov wees afgelopen vrijdag -overigens in een andere context- in een toespraak in Moskou op de houding van de Verenigde Staten: na de val van de USSR "was het idee van een nieuw rijk, van één enkele leiding, ontstaan. [...] Hierop volgden unilaterale acties en oorlogen", daaraan toevoegend dat Washington "de Veiligheidsraad [van de Verenigde Naties], het internationale recht en de wil van de eigen bevolking negeerde". (Pravda van eergisteren)

zaterdag 28 juli 2007

Stop uitverkoop Thuiszorg

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte vandaag een oproep van «Zorg Geen Markt»:

Zeg JA tegen goede thuiszorg en NEE tegen duizenden gedwongen ontslagen


In januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd. Hiermee kwam de marktwerking in de thuiszorg. Gemeenten moeten zo goedkoop mogelijk thuiszorg inkopen bij de thuiszorgorganisaties. Die moeten daardoor zeer fel concurreren op de prijs.

Nu, een half jaar later blijkt dat hierdoor de thuiszorg razendsnel wordt uitgehold. De gevolgen: duizenden ervaren thuiszorgmedewerkers worden ontslagen of moeten tegen slechtere voorwaarden gaan werken. De kwaliteit van de zorg gaat achteruit en er worden minder uren zorg gegeven.

Stop de uitverkoop van de thuiszorg!

Onderschrijf de bovenstaande oproep op de website van Zorg Geen Markt!

Ja, nee... god is alleen god als er god op staat...

Hugo Chávez, de Venezolaanse president, heeft weer eens een uitbrander gekregen uit een van de twee gebruikelijke hoeken (George Double-Me Boef; en de RK kerk). Deze keer verweet de Hondurese kardinaal Andrés Rodríguez Maradiaga (via een Venezolaans persbureau) Chávez te denken "dat hij een god is en over anderen kan lopen". Tja, dat kan natuurlijk niet, want de enigen die over anderen mogen lopen zijn Bush & kornuiten en paus Maledictus, want die zijn -volgens eigen zeggen- daartoe gemachtigd door hun eigen god. Hugo Chávez reageerde daarop door Rodríguez Maradiaga een "imperialistische clown" te noemen. (Katholiek Nieuwsblad van 25 juli dit jaar; dat blad is overigens niet in staat namen goed over te nemen)

Tja, en gezien de grote invloed die de RK kerk nog steeds heeft in grote delen van Latijns-Amerika, moet Hugo Chávez nu ook nog eens op zijn kop krijgen van niemand minder dan de Hondurese president Manuel Zelaya, want Rodríguez Maradiaga zet zich sterk in "voor de armen" (Katholiek Nieuwsblad van 26 juli) - en dan mag je kennelijk alles zeggen over een ander, zonder rekening te houden met het feit dat Chávez juist enorm veel doet voor de overgrote meerderheid van de Venezolaanse bevolking, die in het verleden in bittere armoede leefde, omdat alle rijkdommen en inkomsten in Venezuela in de zakken van een stelletje patsers terechtkwamen.

De Venezolaanse krant El Universal meldde gisteren overigens dat Hugo Chávez zijn verontschuldigingen had aangeboden aan de kardinaal "voor het geval dat ik hem beledigd heb door hem 'papegaai en imperialistische clown' te noemen"; daarbij nodigde hij hem uit in Venezuela "om de waarheid te zien" van de situatie in Venezuela.

De kardinaal had overigens geïnsinueerd dat Chávez "zich een god acht met het recht om iedereen hoogmoedig te verpletteren" en dat klinkt toch iets anders dan de vertaling in het Katholiek Nieuwsblad, die overigens weer afkomstig is van Catholic World News; katholieken mogen kennelijk de waarheid aanpassen om de reactie van Chávez schriller te laten afsteken tegen de afgezwakte kardinaleske belediging...

Osama heeft het gedaan!

George Bush heeft weer eens een legereenheid toegesproken om het moreel wat op te krikken - en ongetwijfeld om iedereen eens te meer te overtuigen van de dwingende noodzaak om Osama Bin Laden en Al Q'aida aan te pakken. Ik zal de toespraak niet analyseren, want het primitieve standpunt van gods eigen schoothondje is meer dan duidelijk. Wie er echter toch in geïnteresseerd is, kan de volledige tekst vinden via de site van het Witte Huis.

Wie (alleszins begrijpelijk) geen zin heeft om de hele tekst door te worstelen (om nog maar niet te spreken over de begeleidende foto's), maar toch wel een beetje de strekking wil lezen, kan ik alleen maar dringend adviseren om de samenvatting op Politics.ie te lezen. De eerste inleidende alinea's zijn niet opgenomen, maar de samenvatting van de resterende tekst is van een verbluffende helderheid!

Paus gesponsord door Wilders?

Het Vaticaan, het hoofdkwartier van de RK club en de enige niet-democratie (daargelaten of échte democratie wel ergens ter wereld bestaat...) van Europa, waarschuwt bij monde van Maledictus' rechterhand Georg Gänswein Europa voor de gevaren van de toenemende islamisering.

Ganzewijntje verwees bij zijn betoog naar de toespraak door de paus van bijna een jaar geleden in Regensburg. Hierin citeerde deze, zonder duidelijk zijn -later opgegeven- bedoelingen te laten weten, een tekst uit de XIVe eeuw, die Mohamed uitsluitend "slechte en onmenselijke dingen" toedacht.

Gansje ziet overigens wel een oplossing: het gat tussen de roomse en de orthodoxe katholieken moet worden gedicht (Elsevier, afgelopen donderdag). Uiteraard moeten de orthodoxen daarvoor in de roomsen opgaan - maar dat wordt in het artikel niet vermeld.

Ganzewijn heeft er geen bal van begrepen. Er is maar één mogelijkheid om te voorkomen dat mensen overheerst worden door anderen die zich op hun god beroepen: kerken moeten niet langer proberen de waarheid aan te passen aan hun eigen "heilige" sprookjesboeken (die ze dan bovendien ook nog eens regelmatig verkeerd interpreteren) en ophouden te pogen mensen hun eigen "overtuiging" pogen op te dringen.

Alleen door mensen in staat te stellen zélf te denken en zélf hun conclusies te trekken kan voorkomen worden dat ze in hun (bewust -door indoctrinatie en slecht onderwijs- gecreëerde) onwetendheid meegesleurd kunnen worden in een of ander waandenkbeeld.

En eigenlijk zouden de kerken zichzelf moeten opheffen (maar dat gebeurt toch uiteindelijk wel, wanneer mensen in staat zijn zelf te denken). Het daarbij vrijkomende geld kan dan mooi gebruikt worden om de minderbedeelden in de wereld te helpen aan een beter bestaan - tenslotte was hun eigen profeet Jezus duidelijk genoeg in zijn opdracht: zieken bezoeken, hongerigen voeden, dorstigen lessen, enz.

Geloof is iets persoonlijks, niet iets dat opgelegd kan en mag worden!

Is dat nu kwaliteitsonderwijs?

Misschien al wel 20 jaar geleden was het mij (en ongetwijfeld talloze anderen) opgevallen dat de Enge Omroep in tal van programma's systematisch in de ondertitels het woord "Evolution" vertaalde als "schepping". In die tijd waren ze zelfs nog niet achterbaks genoeg om het betreffende woord uit de film (of documentaire of wat dan ook) te knippen, zodat iedereen met een basiskennis Engels het feit kon achterhalen.

Dit feit is nu zelfs doorgedrongen tot de Universiteit Utrecht (zie bijgaand teletekst-bericht van vandaag. Het valt nog mee (want die indruk kreeg ik uit een bericht van het ANP op een van de Nederlandse commerciële radiostations - al moet ik toegeven dat ik maar met een half oor zat te luisteren) dat op dit gegeven niet iemand is afgestudeerd. Het blijft echter vreemd dat dit nu weer als 'nieuws' gebracht wordt (toch komkommertijd?).

Directeur Hagoort van de Enge Omroep heeft inderdaad gelijk als hij zegt dat deze volksverlakkerij "al jaren" gebruikelijk is, wat het echter niet minder walgelijk maakt. Hoewel, we weten nu eenmaal dat mensen die het ware geloof aanhangen naar believen de waarheid mogen aanpassen. Dat doet de RK kerk al zo'n 1800 jaar, de islam doet het en de diverse protestantse secten doen het ook al eeuwen. Ik zou overigens wel eens willen weten wát de BBC "daarvan" afweet...

In deze context nog een interessante tip voor op het strand of onder de parapluie: «Angels and Demons» van Dan Brown. Hierin wordt, naast het fictieve spannende verhaal, ook helder uit de doeken gedaan hoe de RK kerk in verleden en heden omsprong en omspringt met de waarheid - uiteraard allemaal om haar eigen macht niet kwijt te raken. Deze roman is in het Nederlands uitgebracht als «Het Bernini mysterie».

P.S.: Dringende oproep - Kan iemand zich nog iets herinneren van -volgens mij- ook berichten in de pers (Volkskrant bijv.) indertijd? Het was in ieder geval ruim voordat ik met deze weblog begon, ik geloof zelf ergens eerste helft jaren 1980.

vrijdag 27 juli 2007

Shell helpt... ook bij het sussen van je geweten

Dankzij Shell hoeven we ons niet meer ongerust te maken over energie-tekorten - althans voor de eerste 50 jaar. En aangezien dat meer dan een generatie verder is, zullen de meeste mensen zich daarom nóg minder druk maken over de beperktheid van de energie- (en andere grondstoffen-) voorraden dan ze nu al doen.

Shell is namelijk druk aan het investeren in "erfenisprojecten" en daarmee bedoelen ze dan dat ze ervoor zorgen dat er voor de "gehele eerste helft van de 21e eeuw" voldoende olie en gas is. Dat verklaarde "topman" Jeroen van der Veer gisteren bij de presentatie van cijfers over het voorbije kwartaal. (de Volkskrant van vandaag)

Wat hij er niet bij zei, althans wat niet in het artikel staat, is voor
wie er voldoende olie en gas zullen zijn. Gezien de context van zijn opmerkingen - die alles te maken hadden met de Shell's huidige en toekomstige perspectieven - lijkt het mij dat hij vooral wilde opmerken dat de toekomst van Shell voor de eerstkomende decennia veiliggesteld is, en niet dat hij ons wil laten geloven dat er de komende jaren geen energie-tekorten zullen ontstaan.

Hij hoeft dat ook niet te zeggen. Die conclusie zullen de burgers zelf wel (menen te mogen) trekken: zij laten nú hun auto niet staan, en zullen dat zeker na de geruststellende (althans zo gemakshalve opgevatte) opmerkingen van Van der Veer niet doen.

Ook de Nederlandse "overheid" zal deze opmerkingen maar al te graag interpreteren in de zin dat het nog helemaal niet nodig is om voorlopig te investeren in alternatieve energievormen. Dat kost alleen maar geld en dan stijgt de staatsschuld weer en moet er geld worden onttrokken aan neoliberale projecten.

We zullen dus binnenkort weer wel in de kranten kunnen lezen dat de aangekondigde herinvoering van subsidies voor isolatie e.d. toch niet doorgaat, want de problemen zijn niet zo ernstig als eerst gedacht werd.

Dringend nodige wijzigingen in het vervoersbeleid in Nederland worden uiteraard helemaal niet meer in aanmerking genomen.

Shell krijgt bij de eerstvolgende gelegenheid een lintje van hare koninklijke Bea en heel Nederland slaapt weer rustig verder...

Komkommertijd?

Het is kennelijk weer tijd voor broodjes aap.

O.a. het Brabants Dagblad nam afgelopen woensdag een ANP-bericht op over het merkwaardige feit dat een man in Carbondale (Colorado, VS) geen last bleek te hebben van een muggenbeet, maar van vijf onderhuids levende vliegenlarven. Dat zou SkyNews "woensdag op zijn website" gemeld hebben - het ANP meldt niet om welke woensdag het gaat, maar de zoekfunctie op de SkyNews-site, levert een bericht op dat op donderdag 19 juli, dus verleden week al, ge-update werd... De plaatsnaam Carbondale, die door het ANP vermeld wordt, kan ik nergens vinden bij SkyNews...

Geld, daar draait het toch steeds om...

In de gemeente Putten (Gelderland) zijn zeven bierketen, die het Puttense gemeentebestuur niet wilde sluiten, omdat het zou gaan om 'onderkomens van vriendenclubs', die niet concurrerend zouden zijn voor lokale café's en disco's. De Raad van State heeft nu echter beslist dat ze wel concurrerend zijn, zodat de gemeente nu de bevoegdheid heeft handhavend op te treden. (De Stentor van gisteren)

Ik kán me vergissen (ik ken helaas niet alle gemeentelijke en andere regeltjes), maar uit het artikel krijg ik héél sterk de indruk dat het criterium van kunnen optreden gelegen is in het al dan niet concurrerend zijn van die bierketen. Níet de volksgezondheid, níet de brandveiligheid, maar het concurrerend zijn, het geld dus. En dat terwijl Nederland momenteel geteisterd wordt door een christelijk-fundamentalistisch régime, dat dus uitstekend op de hoogte moet zijn van de lering van profeet Jezus met betrekking tot het najagen van geld... En in Putten moet die kennis in nóg hogere mate aanwezig zijn!

Hoezo 'vertrouwen in anti-terreurwetgeving'?

Eerder deze maand heb ik al geschreven over de in Australië zonder deugdelijk bewijs aangehouden arts Mohamed Haneef (toen hij na 12 dagen tegen borgtocht werd vrijgelaten werd hij weer opgesloten omdat zijn visum verlopen zou zijn - zou hij zijn borg teruggekregen hebben?). Zie hierover mijn artikelen En hoe gaat het nou met die in Australië gearresteerde arts? van 14 dezer en Australië rechtsstaat? Voor deze keer nog net van 22 juli.

Radio Nederland meldt vandaag, onder de titel Vragen rond Australisch terreuronderzoek, dat de Australische premier vindt dat het Australische volk "de waarheid en niets dan de waarheid" moet weten. Hij zegt dat niet omdat hij wil voorkomen dat de burgers twijfelen aan de rechtszekerheid in hun land... Nee, hij is "alleen bezorgd dat dit zorgt voor een ondermijning van het publieke vertrouwen in anti-terreurwetgeving".

Wie zijn eigen gezonde verstand gebruikt - en niet als een blind mijnpaard achter de leugens van politici (zoals Bush, Balkenende of Blair) aanrent - weet allang dat anti-terreurwetgeving niets met het voorkomen van terreur (of terrorisme) te maken heeft, maar alles met het veiligstellen van bepaalde belangen. Het zogenaamde terrorisme is alleen een excuus om ervoor te zorgen dat de burgers bang worden en daarom bereid zijn hun eigen belang ondergeschikt te maken aan dat stiekeme belang.

Net zoals Hitler ervoor zorgde dat in 1939 Duitse soldaten werden aangevallen door "Poolse" soldaten (in werkelijkheid Duitse soldaten in Poolse uniformen) om het Duitse volk te overtuigen van de noodzaak om Polen aan te vallen - zo misbruikte het régime van George B. ook de (nog steeds onduidelijker wordende) aanslagen van 11 september 2001 om Afghanistan in een oorlog te storten; en zo maakte hij het Verenigdestaatse volk bang voor aanvallen met (niet-bestaande) massavernietigingswapens om Irak te kunnen binnenvallen.

Zo probeert hij nu met een fictieve dreiging met kernwapens de bevolking warm te maken voor harde maatregelen tegen Iran; en zorgt hij ervoor dat de Verenigdestaatse propagandamachine iedereen ervan overtuigt dat Osama Bin Laden in Pakistan zit (in een grot, misschien wel dezelfde die eerst in Afghanistan lag), zodat hij ook dat land kan aanvallen. (Waar ik George B. zeg, bedoel ik overigens niet alleen hem, maar uiteraard ook de hele kliek rondom hem).

Hét terrorisme bestaat niet. Elk land heeft zo zijn eigen vorm van terrorisme: in de VS is dat de steeds sneller groeiende armoede en het feit dat iedereen daar zonder al te veel moeite grote groepen mensen kan doodschieten. In Nederland is het autoverkeer de grote terrorist.

In tal van landen is het de steeds grotere greep die de anti-terrorismewetgeving heeft op het privé-leven van de burgers: denk daarbij aan de ingrijpende maatregelen van de Duitse minus-ter Schäuble, of de ruime mogelijkheden in Groot-Brittannië om mensen -op grond van
verdenking van toekomstige terreurplannen- in theorie onbeperkt op te sluiten. Wie wil weten hoe dat voelt, kan ik lezing van Franz Kafka's "Het proces" dringend aanbevelen. Een Duitstalige versie is te vinden via e-Lib.at en een Engelstalige versie via het Project Gutenberg.

Gasfraude? Of wellicht zelfs dubbele gasfraude?

Enkele maanden geleden ontdekte het Anmar Research Laboratorium uit Eindhoven dat gasmeters een dusdanige afwijking hebben dat er per jaar minstens 350 miljoen € te veel betaald wordt door Nederlandse huishoudens. Minus-ter Van der Hoeven (hopelijk is ze meer op haar plaats bij Economische Zaken -al heb ik mijn twijfels- want toen ze minus-ter van Onderwijs was, bestond ze het te zeggen dat buitenlanders o.a. naar het peuterprogramma Tik-Tak moesten kijken om Nederlands te leren - terwijl dat juist een van de microscopisch weinige TV-programma's is waarin geen woord wordt gezegd!) vindt het Eindhovense rapport weliswaar oud nieuws, maar ze laat toch nader onderzoek doen.

Het grote probleem is dat aardgas (zoals elk gas) uitzet bij stijging van de temperatuur en dus een lagere calorische waarde oplevert bij eenzelfde inhoud. De energiebedrijven gaan uit van een temperatuur van 7°C bij de gasmeter, maar bij nagenoeg alle gasmeters ligt die temperatuur aanzienlijk hoger: verreweg de meeste huizen hebben centrale verwarming, waardoor ook de meterkast in een warmere omgeving hangt. Daar staat wel tegenover dat het gas door de koelere grond komt en over de korte afstand tot aan de gasmeter in huis niet meteen veel warmer wordt.

Hoe dan ook. Als het volgens Van der Hoeven "oud nieuws" is, dan geeft zij dus daarmee toe dat de berekening inderdaad niet juist is Én ook dat de overheid -zij het indirect- medeplichtig is aan oplichting. Het moge duidelijk zijn dat ik benieuwd ben naar de uitkomst van het beloofde onderzoek - al heb ik zelf nog niet eens iets concreets gehoord over de onderzoeksplannen.

In dit verband zit ik nog met een vraag. Wanneer wij door onjuiste meting meer gas zouden verbruiken dan in werkelijkheid het geval is, dan moet er dus (zogenaamd) meer gas verbruikt worden dan er uit de grond gehaald wordt (ongetwijfeld wordt daarbij de hoeveelheid wél exact gemeten). Hoe worden die hoeveelheden dan met elkaar in evenwicht gebracht? Worden de hoeveelheden gewonnen gas procentueel verlaagd, zodat ze overeenkomen met het gemeten verbruik? Of worden de gemiddelde cijfers van het huishoudelijk verbruik procentueel verlaagd met het geconstateerde verschil (dat is in ieder geval een poging om de consument niet af te zetten)? Of wordt het "gas-overschot" onderhands verkocht en verdwijnt de opbrengst daarvan in een of andere duistere zak? Als dat het geval is, in welke zak dan?

Je begrijpt dat ik niet meteen een antwoord verwacht, maar misschien is er toch iemand die hier meer -en met meer kennis van zake- over heeft nagedacht dan ik en die me van mijn twijfels kan verlossen.

zondag 22 juli 2007

Misbruikte leestekens

Een paar dagen geleden kwamen in een dialoog tussen twee van mijn blog-commentatoren het woord ironie en het ironieteken ter sprake. Per e-mail kreeg ik daarover een ingezonden bijdrage (van een lid van de vriendenkring van drs. jan-piet zondervan), die ik jullie niet wil onthouden:

het zogenaamde ironieteken (in welke vorm
[*] dan ook) is een afgrijselijk teken, dat een groot deel van de lol van lezen en schrijven wegneemt - alsof een schrijver van horror zijn lezers meedeelt dat ze de alinea nog maar eens opnieuw moeten lezen en nu goed: het spook komt er al in voor - of, (een misschien nog beter voorbeeld) in een horror-film verschijnt een lichtgevende pijl, die naar een donker hoekje van de kamer wijst, zie je het monster zitten?

op een bepaalde manier is het ironieteken te vergelijken met uitroeptekens, die te pas en te onpas in teksten gebruikt worden: een uitroepteken hoort achter een uitroep, in direkte reden dus, in een dialoog (of monoloog) en niet aan het eind van een zin die volgens de schrijver extra benadrukt moet worden.
daarvoor zijn andere methodes, zoals woordkeuze, woordvolgorde, aksenten en ekstra witruimte om het te benadrukken deel, om er een paar te noemen.

voorheen werd het gebruik van uitroeptekens dan ook stelselmatig beschouwd als een gebrek aan stijl- en schrijfvaardigheid van de auteur, een bewijs van letterkundig onvermogen.

wat blijft is dat het gebruik van het uitroepteken en (na de ongewenste en onverhoopte invoering van) het ironieteken bijna altijd duiden op een komplete ónderschatting van het begripsvermogen van de lezers en zélfoverschatting van de auteur van zijn eigen intelligentie!!! (die drie balken [in eigen oog - voor de bijbelaars] moest ik vlak hiervoor natuurlijk wel plaatsen, al was het maar ter relativering - en dan zou er nu een ironieteken moeten volgen - brrrrr.)

de vraag om en de zoektocht naar een ironie-teken dateert al zeker uit de 19e eeuw, en verschillende voorstellen hebben een kort leven mogen leiden, stierven dan weer weg door gebrek aan belangstelling, tot een volgende schrijvelaar per se korrekt begrepen/gelezen wilde worden.

in 1962 werd voor het laatst 'serieus' geprobeerd om een nieuw leesteken in te voeren de interrobang (een kombinatie van vraag- en uitroepteken, of juist van uitroep- en vraagteken - het verschil in betekenis zou daarmee dus komen te vervallen) in mijn ogen een net zo onnodige en beperkende ontwikkeling als een ironieteken.

er bestaan al zoveel manieren om afwijkende bedoelingen weer te geven - wat bijvoorbeeld bedoelde ik met 'serieus' in de vorige zin? - als je het idee had, dat ik door het gebruik van de enkele aan-en afhaaltekens al refereerde aan de konklusie van die zin, zat je op het goede spoor.

in sommige gezelschappen is het gebruik van 'smileys' als tekstaksenten al volledig uit de hand gelopen, maar spaarzaam gebruik zou funktioneel kunnen zijn. ;-)

thony

[*]
over de afgelopen maart door het CPNB (kommissie propaganda nederlands(talige) boek) voorgestelde versie (van de hand van een vast uitermate serieuze firma, want voorzien van engelse naam, het fins-duits-nederlandse ontwerperskollektief 'Underware') wil ik eigenlijk niks zeggen, behalve dat nóch door het CPNB nóch door Underware verder gekeken is dan de historisch gezien tamelijk bijziende neus lang is - het raadplegen van wat boeken met symbolen en waar die voor staan of waarvoor ze ge-/misbruikt werden had deze misser kunnen voorkomen (tenzij het juist de bedoeling was om de door de nazi's gepredikte waandenkbeelden weer los te laten op de bevolking).

dat het CPNB meent als woordvoerder op te moeten treden van diegenen die menen niet zonder een ironieteken te kunnen leven, dat moeten ze zelf weten, daar heb ik niks op tegen, ging betreffende boekenweek ook niet over de "lof der zotheid", lachen is gezond.

Underware motiveert de keuze voor dit teken als volgt: 'het moet makkelijk schrijfbaar zijn en eruitzien alsof het altijd al bestaan heeft', om ons als laatste gedachte mee te geven: 'vraag je niet af waarom er zo'n teken moet komen, maar juist waarom níét'.

om dan terug te grijpen op een symbool dat ogenschijnlijk rechtstreeks aan (germaanse) runen ontleed is, is te gemakkelijk en op zijn zachtst gezegd zeer onnadenkend.
de duitse afdeling van Underware had moeten weten dat hun nieuwe ironieteken een beladen symbool was, het gebruik van de sigrune en daaraan ontleende afbeeldingen is in Duitsland bij wet verboden, misschien moet je het 'onnadenkend' in de vorige zin dan ook maar lezen als 'uiterst onzorgvuldig'.

Jantje Radiantje was onvolledig met zijn mededeling dat de sigrune pas in verdubbelde vorm door de nazi's gebruikt werd (het SS-symbool): ook de enkelvoudige S werd gebruikt, onder andere door de hitler-jugend.

Australië rechtsstaat? Voor deze keer nog net!

Zoals ik al eerder meldde (zie mijn artikel En hoe gaat het nou met die in Australië gearresteerde arts? van 14 juli) werd in Australië op 2 juli de arts Mohamed Haneef aangehouden (hij zit nog steeds vast) omdat hij "achteloos" een voor hem niet meer bruikbare SIM-kaart aan zijn neef had gegeven. Na 3600 mensdagen onderzoek was dat het enige waarvan ze hem konden 'beschuldigen'. Die SIM-kaart zou uiteindelijk gebruikt zijn door een van degenen die betrokken zou hebben kunnen zijn geweest bij de mislukte aanslagen in Glasgow.

De Australische krant The Australian meldt vandaag een nieuwe "blunder" in deze zaak - al zou ik eerder van een hufterige schoftenstreek willen spreken. Bij onderzoek van de agenda van de op belachelijke gronden aan- en vastgehouden arts waren handgeschreven aantekeningen gevonden, o.a. de naam en contactgegevens van aanslagpleger Kafeel Ahmed, een verre neef van dr. Haneef. Nadat de politie twee keer gevraagd had of hij die aantekeningen gemaakt had, en hij daarop ontkennend geantwoord had, bevestigde de politie dat ze diezelfde indruk hadden. Later bleken de aantekeningen -volgens de ondervrager (Det-Sgt Simms)- door de politie zelf gemaakt te zijn...

En zo blijkt maar weer, dat ook in zogenaamde democratieën en rechtsstaten, praktijken voorkomen die -zoals ons steeds wordt voorgehouden- alleen onder dictatoriale régimes gehanteerd worden...

Afghanistan-tip voor Balk & Co.

Beste (?) Balk, misschien heb je bij de besluitvorming iets aan het onderstaande ingezonden commentaar van "Cobra", die naar aanleiding van de 'voetbal'-rellen (zie mijn artikel hieronder) in Deventer vandaag in Tubantia geplaatst werd:
Het leger terughalen uit Afghanistan.
Wij hebben het leger nu zelf nodig voor de bescherming van onze burgers bij voetbalwedstrijden.
En mocht het Nederlandse régime in al zijn wijsheid (eh... eigenwijsheid) toch beslissen dat er Nederlanders moeten blijven helpen bij de 'opbouw' van Afghanistan, dan is het misschien een goed idee om die 'voetbal'-fans daarvoor in te zetten. Hun activiteiten komen naar mijn gevoel heel wat dichter bij de realiteit in Afghanistan dan wat ik onder 'opbouw' versta.

Misschien een cursusje prioriteiten stellen?

Afgelopen 5 mei werden de deelnemers aan een ludieke fietsdemonstratie in Utrecht met veel machtsvertoon aangehouden en urenlang opgesloten gehouden. (zie mijn artikel Bevrijdingsdag in Nederland? Of nieuwe bezetting? van 14 mei dit jaar, alsmede het vervolg daarop van 3 juli)

Eergisteren werden in de binnenstad van Deventer op een braderie vernielingen aangericht (terrasmeubilair, stands en hun inhoud moesten het daarbij ontgelden. Ofschoon de ME werd ingezet, werd er niemand aangehouden. (De Gelderlander van gisteren; bron: ANP). Volgens de Volkskrant zijn overigens 'meerdere aanhoudingen verricht' (bron: -eveneens- ANP).

De lokale Stentor biedt ook nog videobeelden en meldt dat het ook in het stadion, waar Ajax en Go Ahead Eagles een oefenwedstrijd zouden spelen, "raak" was. Deze krant meldt ook dat de politie van Deventer (volgens districtschef Lute Nieuwerth) bewust verkozen had geen aanhoudingen te verrichten "om nog grotere problemen te voorkomen".

Wat is het verschil tussen deze twee gebeurtenissen?

In Utrecht ging het om een demonstratie tegen de G8, een club van 8 machtige staten, die de hele wereld ondergeschikt willen maken aan het winstbejag van de neoliberale internationale.

In Deventer ging het om een knokpartij tussen aanhangers van Ajax en aanhangers van Go Ahead Eagles, een bijverschijnsel van voetbal. De slachtoffers waren horeca-exploitanten en bedrijven en particulieren die deelnamen aan een braderie. Deze rellen hadden dus geen consequenties voor de grote patsers die achter het neoliberalisme zaten.

Ik wil niet zo ver gaan om te stellen dat de politieleiding zich niet druk maakt om de burgers die slachtoffers werden van de ellende in Deventer, maar het is wel duidelijk dat de politie in Utrecht geïnstrueerd was om de demonstratie hoe dan ook onmogelijk te maken. Het feit dat het Nederlandse régime ook een vurig aanhanger is van het neoliberalisme zal daar ongetwijfeld niet vreemd aan zijn.
Anderzijds wordt voetbal-gerelateerd geweld beschouwd als acceptabel ("collateral damage" zeg maar) - Niewerth (geciteerd in het artikel in de Stentor): "Als we steeds bij mogelijke confrontaties de wedstrijd moeten verbieden, wordt er in Nederland geen wedstrijd meer gespeeld."

De gevestigde orde (in Nieuwspraak: "openbare orde") moet tegen elke prijs gehandhaafd blijven. Dat is ongetwijfeld ook de achtergrond bij het naar fascistisch riekende optreden in Breda van 7 juli dit jaar. Ook daarbij ging het om mensen met alternatieve ideeën, die in een échte democratie natuurlijk ook bestaansrecht zouden moeten hebben! (Zie mijn artikel Is Nederland nog wel een rechtsstaat? van 8 juli en het vervolg daarop van 11 juli)

En wat betreft die opmerking van de politiechef: wat mij betreft is het beter dan maar geen voetbalwedstrijden (althans met publiek) meer te spelen, dan dit soort geweld gewoon te accepteren als een onvermijdelijk verschijnsel. Het doet mij een beetje denken als de Duitse overheid die in de jaren 1930 niet optrad wanneer winkels van joden geplunderd werden...

zaterdag 21 juli 2007

Dat is pas Internationale Solidariteit!

Angela Merkel wil niet ingaan op het dreigement dat twee in Afghanistan ontvoerde Duitsers vermoord zullen worden, tenzij Duitsland zich uit Afghanistan terugtrekt. Ze vindt dat het Afghaanse volk niet in de steek gelaten mag worden en dat de civiele opbouw voortgezet moet worden. (Deutsche Welle vandaag)

De Britse overheid is zelfs bereid de binnenlandse veiligheid te riskeren om de bevrijding van het Afghaanse en het Iraakse volk te kunnen ondersteunen. De Daily Telegraph beschikt namelijk over een memo van de militaire opperbevelhebber (Chief of the General Staff) General Richard Dannatt, waaruit blijkt dat reserves voor noodgevallen "nu bijna afwezig" ("now almost nonexistent") zijn: "We zijn nu bijna niet in staat om te reageren op onverwachte gebeurtenissen ("we now have almost no capability to react to the unexpected") of voor [aanvullende] operaties in Irak of Afghanisten".

Er is nog slechts één bataljon van 500 soldaten (het "Spearhead Lead Element") beschikbaar voor urgenties, zoals 'een grote terroristische aanslag in Groot-Brittannië of voor snelle inzet overzee'.

En dit komt, volgens het artikel, precies op een moment dat er meer soldaten nodig zijn om de Taliban in Afghanistan te bestrijden...

Blijft de vraag natuurlijk, of de Duitse en Britse régimes werkelijk zo begaan zijn met de vrijheid van de Irakezen en de Afghanen, of dat ze zo volharden omdat ze zich ten volle aan de neoliberale agenda onderworpen hebben...

vrijdag 20 juli 2007

Bushiaanse bangmakerij! (2)

Afgelopen woensdag maakte ik al melding van de publicatie [volgens de Spits was die gelekt] van een deel van een nieuw propaganda-document van het oorlogszuchtige Verenigdestaatse régime (zie Bushiaanse bangmakerij!).

Het Spits-artikel had het daarbij over "een scala aan bedreigingen, variërend van Al-Qaida tot de Libanese Hezbollah tot niet-islamitische radicale groeperingen".

Inmiddels heb ik op een site van de Verenigdestaatse overheid de betreffende NIE The Terrorist Threat to the US Homeland gevonden, een document van 6 pagina's wattige tekst met kwistig tussen de regels gestrooid wit.

Op de voorlaatste pagina wordt gewezen op het risico van aanslagen door Al Q'aida, waarbij het risico van aanvallen met chemisch, biologisch, radiologisch of radio-actief materiaal wordt vermeld.

Het risico dat uitgaat van Hezbollah wordt ook genoemd, maar zelfs de Verenigdestaatse angstmachine is zo eerlijk om de verantwoordelijkheid bij zichzelf te leggen. Lees even mee met de eerste alinea op de laatste pagina van het rapport:

"Wij zijn van oordeel dat de Libanese Hezbollah, die in het verleden anti-VS aanvallen buiten de Verenigde Staten heeft uitgevoerd, met meer waarschijnlijkheid zou kunnen overwegen in de volgende drie jaar het Thuisland [Homeland, dat is de nostalgische naam die ongetwijfeld de nationalistische trots en het patriottisme moet aanwakkeren] aan te vallen, wanneer hij [Hezbollah] de Verenigde Staten ziet als een direct gevaar voor de groep of Iran."

De oplossing lijkt me maar al te duidelijk: laat Hezbollah (en Libanon en Iran) gewoon met rust, en zorg dat het al even oorlogszuchtige régime van Israel dat ook doet.

Verder hebben ze het dan ook nog over "andere, niet-Moslim groepen - vaak door de FBI benoemd als 'single-issue' groepen -, [die] waarschijnlijk in de volgende drie jaar aanvallen zullen uitvoeren gezien hun gewelddadige voorgeschiedenis, maar wij zijn van oordeel dat deze gewelddadigheden waarschijnlijk kleinschalig zullen zijn."

Hiermee kunnen ze dus werkelijk alle kanten op: een verfbom naar een Verenigdestaatse ambassade of een in de hens gestoken «Stars-and-Stripes» kan maar al te gemakkelijk als gewelddadig beschouwd worden. Of misschien een spandoek, dat door Greenpeace aan de schoorsteen van een vervuilende industrie is gehangen.
Het risico van deze "single-issue" groepen is maar beperkt, maar toch wordt gemakshalve geprobeerd allerlei groepen in de verdomhoek te stoppen.

Dit rapport is dus niet alleen bedoeld als bangmakerij, maar ook als een poging om allerlei kritische groeperingen in een negatief daglicht te stellen, of -zoals dat door Pim Fortuyn-fans gezegd werd- te demoniseren. Het toenmalige Nederlandse régime vond dat dat demoniseren laakbaar was - misschien kan de huidige minus-ter van Buitenlandse Zaken zich eens uitspreken over de tendentieuze propaganda van de zelfbenoemde beschermer van de werelddemocratie. Of misschien kan Bush' vriendje Balkenende hem eens uitleggen wat democratie en vrede betekenen (dat moet hij dan eerst zelf nog wel begrijpen, maar als dat lukt hebben we meteen twee vliegen in één klap).

Het kan geen kwaad om nog even te vermelden wat de New York Times zei over het nieuwe NIE: "The message, as always: Be very afraid. And don't question the president."

donderdag 19 juli 2007

Hoor ik daar de oorlogstrommels alweer?

Het botert alweer een tijdje niet zo best tussen de V.S. -dé oorlogsvoerende natie bij uitstek- en Rusland. De eerste duidelijke tekenen daarvoor waren de plannen van George W. Boef - en de régimes van Polen en Tsjechië (al is het mij niet duidelijk of daar -zeker voor wat betreft Tsjechië- niet een stevige dosis chantage bij gebruikt is) om Rusland te bedreigen met een raketafweersysteem. Dat is zogenaamd bedoeld ter bescherming tegen hypothetische dreigingen uit Iran en Noord-Korea, maar het wordt desondanks aan de Europese kant van de Russische grens geplaatst...

De stemming werd er niet beter op toen verleden jaar de vroegere KGB-spion Aleksandr Litvinenko in Londen vermoord werd met Polonium-210, volgens het Britse Openbaar Ministerie door Andrei K. Lugovoy. De Britse regering wilde dat Rusland hem zou uitwijzen, maar omdat Moskou daartoe niet bereid was, besloot Londen vier Russische diplomaten uit te wijzen (afbeelding uit
Izvestia). En uiteraard wees Moskou op haar beurt weer vier Britse diplomaten uit.

Putin' heeft intussen een oproep gedaan om verdere escalatie van de diplomatieke rel te voorkomen: "Het is noodzakelijk om onze daden in evenwicht te brengen met ons gezond verstand, om de wettelijke rechten en belangen van onze partners te respecteren - dan zal alles zo goed mogelijk verlopen. [...] Ik ben er zeker van dat we ook deze mini-crisis te boven zullen komen."

Uiteraard was de Britse minister van Buitenlandse Zaken het niet eens met de Russische beslissing om vier diplomaten uit te wijzen ("volstrekt niet gerechtvaardigd"). (The Guardian van vandaag).

Pravda meldt vandaag intussen dat er sedert de Koude Oorlog niet veel veranderd is. Het lijkt er inderdaad wel op, want gisteren gingen twee straaljagers van de RAF op weg om twee Russische Tu95 bommenwerpers te onderscheppen, die onderweg waren [zouden zijn] naar het Britse luchtruim. "De Russen draaiden zich om voordat ze het Britse luchtruim bereikten" volgens een woordvoerder van de RAF. (The Times van gisteren)

Ongetwijfeld zal dit niet de eerste keer geweest zijn dat er Russische militaire vliegtuigen in de buurt geweest zijn, en ook bij eerdere gelegenheden zullen ze ongetwijfeld in de gaten gehouden zijn. Het feit dat dit bericht NU bekendgemaakt is, is echter veelzeggend, ook al voegt The Times dan nog geruststellend toe dat er "geen aanwijzingen waren om te suggereren dat het incident te maken had met de diplomatieke rol rond de uitwijzing van Andrei Lugovoy, de belangrijkste verdachte voor de moord van Litvinenko". Uiteraard niet, ook het probleem rond Lugovoy is niet meer dan een symptoom van de verslechterende verhouding tussen Rusland en 'het westen'.

Wat echter grotendeels ontbreekt in de media is het bezoek dat Henry Kissinger (minister van buitenlandse zaken onder Richard 'Watergate' Nixon) met een groep vroegere zwaargewichten uit de Verenigdestaatse politiek onlangs bracht aan Moskou. Het bezoek blinkt vooral uit in vaagheid en geheimzinnigdoenerij. Er is niet veel meer bekend dan dat Kissinger bij zijn vertrek uit Moskou een verslaggever vertelde: "Wij waarderen de tijd die president Putin ons heeft gegeven en de openhartige manier waarop hij zijn standpunt uiteengezet heeft." Dat komt er in gewoon Nederlands (vertaald uit diplomatieke frasologie) op neer dat er behoorlijke meningsverschillen waren. Een van de meningsverschillen zal ongetwijfeld te maken hebben met het verschil tussen de Russische onafhankelijkheid en de Verenigdestaatse droom van een één-polaire wereld, waarover in het bovengenoemde Pravda-artikel o.a. sprake is.

Binnen twee dagen na de conferentie van Kissinger, wees de Britse regering -als hierboven al vermeld- vier Russische diplomaten uit. Formeel is er geen verband tussen het (gezien de opmerking van Kissinger) mislukken van de conferentie en de uitzetting van de diplomaten, maar in een artikel van gisteren suggereert het Information Clearing House dat de uitzetting "een duidelijke aanwijzing is dat Bush zijn 'nieuwe poedel' Gordon Brown opdracht heeft gegeven een hindercampagne tegen Rusland te beginnen".

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken (Alekxandr V. Gruskho) merkte dan ook op: "Wanneer Rusland dezelfde formule zou toepassen, dan zou de Britse ambassade nu ongeveer 80 diplomaten tekort komen." Hij verwees daarbij naar het feit dat Rusland al 21 (door de Britse overheid niet-gehonoreerde) verzoeken heeft gedaan om de in Londen wonende "gangster-oligarch" Boris Berezovskii en de Tshetsheense rebellenleider Akhmed Zakayev uit te wijzen.

Het artikel van Information Clearing House geeft nog een verdere analyse van de onderwerpen waarover Kissinger gesproken kan hebben (bijv. de onafhankelijkheid van Kosovo), de achterliggende gedachte van de Verenigdestaatse en Britse overheid: Rusland in Europa bezighouden, terwijl de VS & kornuiten zich meester kunnen maken van de macht in het Midden-Oosten.

De Verenigdestaatse tactiek daarbij is niet anders dan die uit de tijd van Ronald Reagan: de militaire risico's concentreren in Europa om zelf buiten schot te blijven bij een eventueel conflict. Terwijl de Verenigdestaatse raketafweer aan de Europese grens met Rusland geïnstalleerd (moet) worden, heeft Rusland zijn handen al vrijgemaakt om zijn troepen in Europa (aan de grens met de EU, maar vooral met de NAVO-landen) te kunnen concentreren door het opschorten van het Verdrag over Conventionele Strijdkrachten in Europa (CFE). (
CBS News van 14 juli)

woensdag 18 juli 2007

Bushiaanse bangmakerij!

Vanmorgen werd in o.a. de Spits (zie rechts) melding gemaakt van een "uitgelekt" rapport van de gezamenlijke (Verenigdestaatse) "veiligheidsdiensten", de «National Intelligence Estimate» (NIE) [NIE's worden overigens regelmatig gepubliceerd - Dwarslezer]. Uit dit rapport zou blijken dat Al Q'aida waarschijnlijk nieuwe aanvallen plant op Amerikaans (bedoeld wordt ongetwijfeld: Verenigdestaats) grondgebied. Het gaat echter (zoals blijkt uit de tweede alinea) ook om dreigingen van de kant van Hezbollah en zelfs "niet-islamitische radicale groeperingen" (is dat een poging om bijv. Greenpeace en de anti-globalisten gemakshalve meteen in de verdachtenhoek te schuiven?). Ik mis trouwens Hamas in het rijtje, maar die staan beslist ook ergens in het rapport: tenslotte wie niet 'met ons is, is tegen ons', nietwaar? De betreffende informatie is afkomstig van het persbureau AP (Associated Press), zo'n beetje het grote broertje van het ANP (Algemeen Nederlands Propagandabureau)

Toen ik het las, was ik er al meteen van overtuigd dat het zogenaamde rapport een propagandastunt was in het kader van de bangmaak-campagne van Bush & kornuiten (met uiteraard dankbare steun van de neoliberale internationale). Omdat ik er eerst meer van wilde weten, had ik er nog niet over geschreven.

Informatie heb ik intussen gevonden in de
New York Times. Daar wordt als een van de oorzaken van de toegenomen macht van Al Q'aida (volgens het rapport) genoemd de tweeslachtige houding van het 'bevriende staatshoofd, de Pakistaanse president Musharraf, die het de laatste tijd Al Q'aida niet al te moeilijk maakt Pakistan te gebruiken als thuisbasis en toevluchtsoord.

Het tragische is (want symptomatisch voor de slordigheid -laat ik het zo maar noemen- waarmee AP, net als het ANP, zijn bronnen bestudeert; of de slordige wijze waarop het bericht in het Nederlands is vertaald) dat er volgens de New York Times nu juist geen sprake is van 'any specific intelligence about an impending attack on American soil' (geen informatie over een aanval binnenkort op Amerikaanse grondgebied) volgens regeringsfunctionarissen.

Van het rapport zijn gisteren twee pagina's bekendgemaakt, de rest blijft geheim - de New York Times -evenals trouwens de Washington Post- zegt helemaal niets over lekken... Volgens het artikel in de Washington Post wordt er maar op één plek melding gemaakt van een "wens om het thuisland [de VS] aan te vallen", en dat was een audio-bericht op een site van dissidente Saudi's in Groot-Brittannië. Volgens die filosofie kan mijn reactie op opmerkingen van VVD-er Boekestijn (zie mijn artikel Nederland en de werelddemocratie van eerder vandaag) ook wel worden opgevat als een oproep om de VS manu militari aan te vallen...

Voor alle zekerheid heb ik uiteraard ook nog gekeken wat Associated Press te vertellen heeft. Om te beginnen valt op dat ook daar nergens gesproken wordt over lekken [maar het is natuurlijk best mogelijk dat AP op zijn site niet hetzelfde publiceert als wat aan andere media verschaft wordt]. En verder is het typisch dat woordvoerder Frances Fragos Townsend hetzelfde soort taalgebruik hanteert als George Boef: "Make no mistake [..]" en "There's no question that [...] we have to go after them".

Het is, hoe dan ook, droevig dat we de diverse overheden niet meer kunnen vertrouwen (ik neem aan dat het voldoende is als ik het woord "massavernietigingswapens" noem), en dat wantrouwen wordt alleen maar versterkt door de stroom halfzachte berichten over een groot aantal verijdelde (maar -uiteraard "om veiligheidsredenen"- niet nader gespecificeerde) terroristische aanslagen en de grote aantallen mensen die - zogenaamd in verband met terrorisme- aangehouden worden, maar er uiteindelijk niets mee te maken hebben (zie bijv. mijn artikel Terrorisme? Of bangmakerij? van gisteren).

Wat we op de wereld zien aan "terrorisme" is terug te voeren tot verzet tegen -en vaak wanhoopsdaden ten gevolge van- het moderne kolonialisme van de Verenigde Staten en hun meelopers (grotendeels geconcentreerd in de Europese Unie), dan wel nep-terroristische aanslagen: vanaf het begin heb ik grote vraagtekens gezet bij de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op 11 september 2001 (lees zelf maar wat ik rond die tijd in mijn weblog schreef) en mijn twijfel is alleen maar toegenomen, niet in de laatste plaats omdat de Verenigdestaatse overheid geen enkele moeite doet om zelfs maar te proberen te bewijzen dat hun versie correct is, maar anderzijds wel op alle mogelijke manieren die aanslagen aangrijpt om hun militaristische politiek door te drukken.

Ik wil, kortom, best geloven dat er een rapport gepubliceerd is over terroristische dreigingen, maar ik beschouw het als niet meer dan een poging om de bevolking bang te maken. De geheimzinnigdoenerij rond de niet-gepubliceerde pagina's kan ook alleen in die zin beschouwd worden, in de hoop dat wij nachtmerries krijgen over alle dreigingen, die zo eng zijn, dat de overheid ze zelfs voor ons geheim wil houden... Misschien staan er op die geheimgehouden pagina's wel alleen flauwe grapjes over moslims, Fransen of Russen.

geen CO2-uitstoot, maar verder...

Zoals gebruikelijk bij kern- en andere rampen blijkt de omvang van het probleem in Japan (zie mijn bericht Geen CO2-uitstoot bij kernenergie... van gisteren) groter dan in eerste instantie wordt toegegeven. Het gaat hier, zoals blijkt uit nevenstaande Teletekst-bericht, helemaal niet om omgevallen vaten kernafval, maar om een beschadiging van de kernreactor zelf.

Zo waren ook de problemen in de Duitse kerncentrales verleden week ernstiger dan bekend werd gemaakt en ze waren ook al langer bekend.

Als het zo doorgaat hoeven we niet meer bang te zijn voor -in het kader van Verenigdestaatse bangmakerij- al dan niet bestaande kernbommen uit Iran of Noord-Korea. We kunnen net zo goed nog enkele jaren wachten totdat er eens een keer een écht groot ongeluk gebeurt in een kerncentrale - of totdat het nog steeds actieve uranium in Tshernobyl zich een weg heeft gevreten door het beton dat eromheen gebouwd is.

Wat de gevolgen zullen zijn voor de nabestaanden van degenen die niet gedood worden of onherkenbaar verminkt raken kunnen we zien op de foto's (o.a. hier) van de slachtoffers van het in Irak en Afghanistan door de democratiseringsstrijdmacht van de VS & kornuiten ruimhartig rondgestrooide verarmd uranium.

Nederland en de werelddemocratie

Zelfs de VS en Groot-Brittannië schorten de ontwikkelingshulp aan Ethiopië op. Daarvoor is dan ook meer dan voldoende reden, maar het Nederlandse régime wil daar voorlopig nog niet aan denken.

CDA-kamerlid Kathleen Ferrier (en ik maar denken dat dat een alt is uit mijn jeugd) geeft als haar mening: "Als we stoppen met het geven van 27,5 miljoen aan ontwikkelingshulp, tref je daar de bevolking mee." (Toen Irak op last van de VS getroffen moest worden door een economische boycot, had het Nederlandse régime daar duidelijk minder moeite mee, óók nadat gebleken was dat de kindersterfte in Irak daardoor enorm was toegenomen. Volgens Ferrier moet minus-ter Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) politieke druk uitoefenen op Ethiopië...

VVD-er Arend Jan Boekestijn heeft een heel ander idee (hem ten volle waardig, gezien eerdere uitspraken van hem): "Al dat geld [de tot op heden gegeven ontwikkelingshulp] heeft de ellende van vandaag kennelijk niet kunnen voorkomen. Misschien kunnen we dat geld beter inzetten voor effectievere krijgsmachtoperaties." (De Pers vandaag)

Boekestijn zal het ongetwijfeld anders zien, maar als hij effectieve krijgsmachtoperaties wil, is er maar één enkele optie: Washington aanvallen. Hij hoeft zich daarvoor niet schuldig te voelen, want Washington heeft nog maar enkele jaren geleden Nederland ook militair bedreigd (voor het geval in Den Haag een Verenigdestater vervolgd zou worden voor oorlogsmisdaden).

De enige mogelijkheid om tot een menswaardige en vreedzame wereld te komen is ervoor te zorgen dat het tot Washington doordringt dat ieder volk recht heeft op het uitstippelen van zijn eigen bestel, dat Washington dus moet ophouden met zijn militaire avonturen en met het exporteren van de uitbuiting van de rest van de wereld ten gunste van de economische belangen van de VS (en van een -relatief- handjevol medeplichtigen; ook in Nederland zijn die nutteloze lui gemakkelijk te herkennen: dure pakken, grote auto's, functies met ronkende namen - kortom groot-aandeelhouders, commissarissen en managers van grote bedrijven, en hun stromannen).