zondag 1 juli 2007

Hoe moet dat nou verder, Plasterk?

Hoe moet dat nou verder met het Balkenkabinetje? Plasterk, minus-ter van Onderwijs en Cultuur heeft vandaag in het Amsterdamse Oosterpark een oproep gedaan om meer aandacht te besteden aan het slavernijverleden van Nederland. (De Pers vandaag)

Lijnrecht daartegenover staan de opmerkingen van Balkende Ellende, die verleden jaar tijdens de Algemene Beschouwingen een oproep deed om ons te spiegelen aan de VOC-mentaliteit en die wanneer dat zo uitkomt ook regelmatig lovende woorden spreekt over onze nationale helden, de zeerovers Michiel de Ruyter, Piet Heyn, Maarten Tromp en andere exponenten van de Nederlandse koloniale politiek.

Pintor Murales stuurde mij in deze context nevenstaande fotobewerking, daarbij tevens verwijzend naar de opmerking van Balk, die zich ziet als "boegbeeld van Europa" (de Volkskrant van 5 juni dit jaar).

Geen opmerkingen: