zaterdag 28 juli 2007

Paus gesponsord door Wilders?

Het Vaticaan, het hoofdkwartier van de RK club en de enige niet-democratie (daargelaten of échte democratie wel ergens ter wereld bestaat...) van Europa, waarschuwt bij monde van Maledictus' rechterhand Georg Gänswein Europa voor de gevaren van de toenemende islamisering.

Ganzewijntje verwees bij zijn betoog naar de toespraak door de paus van bijna een jaar geleden in Regensburg. Hierin citeerde deze, zonder duidelijk zijn -later opgegeven- bedoelingen te laten weten, een tekst uit de XIVe eeuw, die Mohamed uitsluitend "slechte en onmenselijke dingen" toedacht.

Gansje ziet overigens wel een oplossing: het gat tussen de roomse en de orthodoxe katholieken moet worden gedicht (Elsevier, afgelopen donderdag). Uiteraard moeten de orthodoxen daarvoor in de roomsen opgaan - maar dat wordt in het artikel niet vermeld.

Ganzewijn heeft er geen bal van begrepen. Er is maar één mogelijkheid om te voorkomen dat mensen overheerst worden door anderen die zich op hun god beroepen: kerken moeten niet langer proberen de waarheid aan te passen aan hun eigen "heilige" sprookjesboeken (die ze dan bovendien ook nog eens regelmatig verkeerd interpreteren) en ophouden te pogen mensen hun eigen "overtuiging" pogen op te dringen.

Alleen door mensen in staat te stellen zélf te denken en zélf hun conclusies te trekken kan voorkomen worden dat ze in hun (bewust -door indoctrinatie en slecht onderwijs- gecreëerde) onwetendheid meegesleurd kunnen worden in een of ander waandenkbeeld.

En eigenlijk zouden de kerken zichzelf moeten opheffen (maar dat gebeurt toch uiteindelijk wel, wanneer mensen in staat zijn zelf te denken). Het daarbij vrijkomende geld kan dan mooi gebruikt worden om de minderbedeelden in de wereld te helpen aan een beter bestaan - tenslotte was hun eigen profeet Jezus duidelijk genoeg in zijn opdracht: zieken bezoeken, hongerigen voeden, dorstigen lessen, enz.

Geloof is iets persoonlijks, niet iets dat opgelegd kan en mag worden!

Geen opmerkingen: