vrijdag 6 juli 2007

Er wordt naar me geluisterd, welzeker!

Het werkt niet meteen, maar als je maar vaak genoeg herhaalt dat politici eens moeten ophouden met liegen, dan dringt het op den duur toch wel door tot de een of ander.

Zo zag ik in de RSS Feed van BBC News gisteren een bericht, waarin wordt aangegeven dat de Australische minister van oorlog, Brendan Nelson, heeft toegegeven dat het veiligstellen van olieleveringen een sleutelfactor is achter de Australische aanwezigheid in Irak.

Zeer lofwaardig, zo'n eerlijke minister.

Het bericht laat verder nog merken dat de Australische eerste minister, John Howard, nog wat moeite heeft met eerlijkheid, want volgens hem heeft Nelson de zaken toch wel wat overdreven ("stretching it a bit"). Je ziet in zijn woordkeus dat hij niet durft te ontkennen dat Nelson de waarheid spreekt. Hij durft het alleen nog niet helemaal volmondig toe te geven. Hij komt er ook wel! Blijf het proberen en op een gegeven moment zul je zien dat je niet eens meer kúnt liegen, zelfs als je zou willen. Je bent al een behoorlijk stuk op weg.

En Nelson zou ik graag tot voorbeeld willen stellen aan het Nederlandse blufclubje, dat de waarheid geweld aandoet door een eigen woordenboek (ligt waarschijnlijk in hetzelfde geheime archief als de afstudeerscriptie van Willem A.) te gebruiken, waarin bijvoorbeeld het begrip "martelen" ineens een heel andere invulling krijgt dan wat mensen die gewoon Nederlands spreken daaronder verstaan.

Ik denk dat Brendan Nelson minder christelijk is dan de leden van het Nederlandse régime. Echte christenen zijn immers erg gezagsgetrouw en daarom doen ze vanzelfsprekend precies wat gods eigen engel des verderfs vanuit Washington verordonneert. Net zoals ze het zichzelf "woord van god" noemende boek blindelings geloven, lopen ze ook als blinde mijnpaarden achter George B., de machtigste zelfverklaarde aardse vertegenwoordiger van de oudtestamentische god der wrake.

Geen opmerkingen: