zondag 29 juli 2007

Wat betekenen 'vrede' en 'mensenrechten' in VS-Engels?

Raúl Castro, de Cubaanse eerste vice-president (en sedert ongeveer een jaar waarnemend president), gaf op 26 juli -ter gelegenheid van de 54e verjaardag van het begin van de Cubaanse Revolutie- in een toespraak aan dat de volgende Verenigdestaatse regering zal moeten beslissen of zij haar vijandige houding wil handhaven of dat zij op voet van gelijkheid het meningsverschil met Cuba wil bespreken.

De Verenigdestaatse verkiezingen van eind 2008 zullen het einde betekenen van het "grillige en gevaarlijke bestuur" onder leiding van George W. Bush, gebaseerd op zijn "oerconservatieve gedachtengang, die geen ruimte laat voor een rationele analyse".

De nieuwe Verenigdestaatse regering zal dan moeten beslissen of zij haar "absurde, illegale en mislukte politiek wil handhaven of dat zij de olijftak zal aanvaarden op grond van onze bereidheid om op voet van gelijkheid het aanslepende bilaterale meningsverschil te bespreken." (Prensa Latina)

Interessant in deze context is, dat de Verenigdestaatse presidentskandidaat Barack Obama al zijn bereidheid had getoond om zonder voorwaarden vooraf te spreken met leiders van landen als Cuba, Noord-Korea of Teheran (wat dan weer leidde tot een woordenstrijd, waarbij Hillary Clinton hem van naïveteit beschuldigde en Obama op zijn beurt haar met de Bushiaanse diplomatie in verband bracht) (AP-bericht, via de Northern Virginia Daily)

Het Parool meldde eergisteren (op last van het ANP) dat Washington meteen op de uitnodiging van Raúl Castro gereageerd had en zei geen belangstelling te hebben voor toenadering tot Cuba. Fijntjes wordt in hetzelfde artikel ook meteen even vermeld dat ministers van EU-landen in juni al gesteld hadden dat 'de mensenrechtensituatie in Cuba nog niet is verbeterd.

Vreemd genoeg heb ik in de grote Verenigdestaatse kranten niets gevonden over deze afwijzing van de (ook al eerder gedane) toenaderingspoging van Raúl Castro...

Hoe dan ook, de reactie van Washington is niet onverwacht: ongetwijfeld zitten de zelfbenoemde wereldheersers te wachten op het overlijden van Fidel Castro om dan -zoals Condo Rijst verleden jaar al beloofde- te helpen bij democratische verkiezingen (ongetwijfeld volgens de in Irak gevolgde procedure: het land platbombarderen en dan het volk in staat stellen VS-marionetten te kiezen).

En ook de opmerking van de EU-ministers hoeft niemand te verbazen: door te wijzen op de situatie in Cuba (zonder te vermelden dat die wel eens het gevolg zou kunnen zijn van de al bijna 50 jaar durende boycot van het eiland) kunnen ze discussies over de verslechterende mensenrechten binnen de Europese Unie (tengevolge van de paranoïde jacht op Bush' zelfgecreëerde nachtmerries) weer even uitstellen.

De vroegere Sovjet-leider Mikhail Gorbatshov wees afgelopen vrijdag -overigens in een andere context- in een toespraak in Moskou op de houding van de Verenigde Staten: na de val van de USSR "was het idee van een nieuw rijk, van één enkele leiding, ontstaan. [...] Hierop volgden unilaterale acties en oorlogen", daaraan toevoegend dat Washington "de Veiligheidsraad [van de Verenigde Naties], het internationale recht en de wil van de eigen bevolking negeerde". (Pravda van eergisteren)

Geen opmerkingen: