woensdag 4 juli 2007

Roetfilter (of: moderne Europese democratie)

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte, met toestemming overgenomen uit de Nieuwsbrief Ander Europa van vandaag:

Terwijl het Europanieuws gedomineerd werd door de Europese Top viel ons een ander bericht op. Het Europese Hof heeft bepaald dat Nederland roetfilters voor nieuwe dieselauto’s niet eerder verplicht mag stellen dan andere landen in de EU. Daarmee zou de vrije marktwerking in de Unie verstoord worden. Dit illustreert wel op heel pijnlijke wijze de prioriteiten van het huidige Europa: doden en gezondheidsschade door fijnstof tellen minder dan het principe van de vrije en onbelemmerde concurrentie.

Het maakt ook weer eens duidelijk hoe vreemd en ondemocratisch de Europese besluitvorming in elkaar zit. Immers: wie besluit dit, wie is politiek verantwoordelijk voor een dergelijk besluit? Wie zich - met ons - boos maakt over een dergelijk besluit, op wie moet die dan boos zijn? Op welke politieke partijen moet je wel of juist niet stemmen als je dit soort dingen niet wil? Het Hof is een juridisch orgaan dat geacht wordt niets ander te doen dan de Europese regels te doen naleven. En van wie komen die regels? Van de Europese Commissie. En wie stelt de Commissie aan? De voorzitter van de Commissie die zelf weer benoemd wordt door de regeringsleiders op voordracht van de regeringen.

En wat is de rol van het Europese Parlement geweest in het maken van regels die tot dit soort absurde uitkomsten leiden? Het is allemaal even ondoorzichtig, oncontroleerbaar en daarmee ondemocratisch.


Zie voor meer informatie de website van Wij willen een referendum, waar je je ook kunt abonneren op de nieuwsbrief.

Geen opmerkingen: