zaterdag 7 juli 2007

Live Earth in een ander perspectief

Op de weblog van "Pretmuis" Margy van 17 vond ik -verheugend genoeg- onder de titel Denk aan 't milieu enkele kritische kanttekeningen bij een wereldwijd evenement dat bedoeld is als (beoogt te zijn) een manifestatie voor een bewustere omgang met het milieu.

Zolang als er nog jongeren zijn met een dergelijk kritische visie hoeven wij, ouderen, nog niet te wanhopen.

Geen opmerkingen: