vrijdag 27 juli 2007

Shell helpt... ook bij het sussen van je geweten

Dankzij Shell hoeven we ons niet meer ongerust te maken over energie-tekorten - althans voor de eerste 50 jaar. En aangezien dat meer dan een generatie verder is, zullen de meeste mensen zich daarom nóg minder druk maken over de beperktheid van de energie- (en andere grondstoffen-) voorraden dan ze nu al doen.

Shell is namelijk druk aan het investeren in "erfenisprojecten" en daarmee bedoelen ze dan dat ze ervoor zorgen dat er voor de "gehele eerste helft van de 21e eeuw" voldoende olie en gas is. Dat verklaarde "topman" Jeroen van der Veer gisteren bij de presentatie van cijfers over het voorbije kwartaal. (de Volkskrant van vandaag)

Wat hij er niet bij zei, althans wat niet in het artikel staat, is voor
wie er voldoende olie en gas zullen zijn. Gezien de context van zijn opmerkingen - die alles te maken hadden met de Shell's huidige en toekomstige perspectieven - lijkt het mij dat hij vooral wilde opmerken dat de toekomst van Shell voor de eerstkomende decennia veiliggesteld is, en niet dat hij ons wil laten geloven dat er de komende jaren geen energie-tekorten zullen ontstaan.

Hij hoeft dat ook niet te zeggen. Die conclusie zullen de burgers zelf wel (menen te mogen) trekken: zij laten nú hun auto niet staan, en zullen dat zeker na de geruststellende (althans zo gemakshalve opgevatte) opmerkingen van Van der Veer niet doen.

Ook de Nederlandse "overheid" zal deze opmerkingen maar al te graag interpreteren in de zin dat het nog helemaal niet nodig is om voorlopig te investeren in alternatieve energievormen. Dat kost alleen maar geld en dan stijgt de staatsschuld weer en moet er geld worden onttrokken aan neoliberale projecten.

We zullen dus binnenkort weer wel in de kranten kunnen lezen dat de aangekondigde herinvoering van subsidies voor isolatie e.d. toch niet doorgaat, want de problemen zijn niet zo ernstig als eerst gedacht werd.

Dringend nodige wijzigingen in het vervoersbeleid in Nederland worden uiteraard helemaal niet meer in aanmerking genomen.

Shell krijgt bij de eerstvolgende gelegenheid een lintje van hare koninklijke Bea en heel Nederland slaapt weer rustig verder...

1 opmerking:

Anoniem zei

schelpenolie als liefdesdrank

Maar Dwarslezer, ben je toe aan vakantie of zo, dat je je afvraagt voor wie al die plots ontdekte nieuwe olie en gas zou zijn?

In zowat de eerste alinea van dat Volkskrant-artikel laat Jeroen van het Veer toch heel duidelijk het achterste van zijn rotstrot zien: "Dit levert voor het bedrijf olie en gas op voor de gehele eerste helft van de 21ste eeuw".

Duidelijker kan volgens mij écht niet. Dat spul is voor Schelpje zelf, en misschien voor wat vriendjes.

En vriendje van Schelpenverstand word je als je de poort voor ze openzet, de poort van ongelimiteerde prijsstijgingen per emmertje olie en flesje gas, de poort die de ontwikkeling van alternatieve energie (voorzover die niet in handen is van Schelpenzand) in de kou laat staan, die het openbaar vervoer tegenwerkt (want daar valt minder aan te verdienen dan aan partikuliere idioten die een blik om zich heen nodig hebben om de straat op te durven) en die de andere kant opkijkt (ook poorten hebben ogen) als er her en der wat konkurrentjes in de hogedruk terecht komen.

De verkiezingskas van staatsterrorist Buts (en/of diens partij) zal dan ook goed gevuld blijven.

Ook in het land waar stekeblinde Balk ongeNormeerd de Waardenloosheid propageert zullen her en der wat stevige fooien worden uitgedeeld, als energiebesparende projekten onderuit gehaald worden - onderlandwoningen, groene daken, zonnepanelen op openbare gebouwen, windmolenparken en methaangasinstallaties op gemeentelijke storten - die moeten er dus niet komen, heb je dat begrepen, even je ogen dicht doen, stop ik helemaal niks in je binnenzak, voel je wel?