maandag 2 juli 2007

Misschien Iran en Venezuela samen aanvallen?

Het is maar te hopen dat een van de slimmere vriendjes van George B. niet op het idee komt om bij het Iraanse persbureau IRNA het verslag te lezen over het overleg gisteren tussen de Venezolaanse president Hugo Chávez en zijn Iraanse collega Mahmoud Ahmadinejad. Bush zou, in zijn onoverwinnelijkheidswaan zomaar op het idee kunnen komen om niet alleen Iran, maar tegelijkertijd ook Venezuela aan te vallen.

Ahmadinejad verklaarde bij het overleg: "De wereld-arrogantie [= de VS & Co.] wordt zwakker dankzij de wereldwijde anti-imperialistische beweging, met name in Amerikaanse landen."

Hij verwees hierbij uiteraard naar Latijns-Amerika. De Verenigdestaatse eigendunk heeft er wel voor gezorgd dat zowat iedereen "Amerika" beschouwt als een synoniem voor de Verenigde Staten (volledigheidshalve zou daarbij nog moeten worden toegevoegd "in Noord-Amerika", want Mexico heet voluit ook "Verenigde Staten"), maar het grootste deel van Amerika ligt nog steeds ten zuiden van de Verenigde Staten.

Ahmadinejad wees er verder op dat "Iran en Venezuela hun samenwerking in verscheidene sectoren kunnen uitbreiden, bijv. door het aangaan van joint ventures, door het houden van goederenbeurzen en door een gezamenlijk investeringsfonds op te zetten".

Hugo Chávez ging nog in op de huidige situatie in Latijns-Amerika, waarbij hij erop wees dat de samenwerking tussen onafhankelijke landen, waaronder Iran en Venezuela, een doeltreffend middel zal zijn om met het imperialisme om te gaan en de andere landen te redden.

Hij wees er ook nog op dat hij de aanwezigheid van Iran als waarnemer bij de ALBA-beweging (Boliviaans Alternatief voor Latijns-Amerika) waardeerde, omdat Iran nog steeds met succes weerstand biedt tegen de imperialistische politiek.

Geen opmerkingen: