woensdag 4 juli 2007

Voor ons? On my hoolah!

Het 'nieuws' van enkele dagen geleden dat Hare Koninklijke Bea niet aanwezig was geweest bij de uitvaart van majoor Bosshardt vond ik van elk belang gespeend, zodat ik er -uiteraard- geen woorden aan verspilde.

Ook de lezersbrief in de Metro van gisteren van Kees Hooreman uit Haarlem noopte mij niet tot een reactie, tenslotte is het zijn goed recht om een mening te hebben. Zelfs de reactie daarop (in de Metro van vandaag) van Theo de Ruiter uit Veenendaal - die van de gelegenheid gebruikt maakte om Bea zijn liefde te verklaren ("Beatrix, I love you" - zou hij zich toch een beetje geschaamd hebben en zei hij het daarom maar in het Engels?) - noopte mij hoogstens tot een gevoel van verbazing. Maar "disgustibus non est disputandum", nietwaar?

Waarvan mijn broek echter wél van afzakte (figuurlijk, akelige fatsoensridders!) was het einde van de reactie van M. (van Mevrouw, of Mijnheer?) Boogaard uit Dordrecht, die Hooreman en anderen verwijt 'onze koningin' af te zeiken (Foei, wat een onsmakelijke opmerking!) en ons erop wijst dat we "eens [moeten] gaan beseffen dat de koningin, zonder ooit te klagen, een gigantische verantwoordelijkheid draagt en dat doet ze voor ons."

Beste (?) M., jouw koningin draagt geen enkele verantwoordelijkheid. In de Nederlandse grondwet staat dit overduidelijk (artikel 42, tweede lid): "De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk." Of ze al dan niet klaagt staat niet vast, maar ik wil in goed vertrouwen aannemen dat M. daar nooit iets van gemerkt heeft, al kan ik me niet voorstellen dat ze niet -net als ieder ander mens- af en toe gruwelijk loopt te balen. En ik geloof al helemaal niet dat ze "dat" voor ons doet, zelfs al zou ze dat zelf geloven. Iemand met haar financiële middelen en bezittingen (waarbij ik deze keer maar voorbij ga aan de herkomst daarvan) heeft geen enkele noodzaak om tegen zijn (haar) zin iets te doen. Wat mij betreft mag ze vanaf vandaag lekker op een tropisch eiland in een villa gaan relaxen - samen met alle andere leden van haar familie, en evt. met alle andere monarchisten van Nederland. Zolang als Bea koningin is, is dat omdat ze het zelf wil!

Geen opmerkingen: