woensdag 18 juli 2007

geen CO2-uitstoot, maar verder...

Zoals gebruikelijk bij kern- en andere rampen blijkt de omvang van het probleem in Japan (zie mijn bericht Geen CO2-uitstoot bij kernenergie... van gisteren) groter dan in eerste instantie wordt toegegeven. Het gaat hier, zoals blijkt uit nevenstaande Teletekst-bericht, helemaal niet om omgevallen vaten kernafval, maar om een beschadiging van de kernreactor zelf.

Zo waren ook de problemen in de Duitse kerncentrales verleden week ernstiger dan bekend werd gemaakt en ze waren ook al langer bekend.

Als het zo doorgaat hoeven we niet meer bang te zijn voor -in het kader van Verenigdestaatse bangmakerij- al dan niet bestaande kernbommen uit Iran of Noord-Korea. We kunnen net zo goed nog enkele jaren wachten totdat er eens een keer een écht groot ongeluk gebeurt in een kerncentrale - of totdat het nog steeds actieve uranium in Tshernobyl zich een weg heeft gevreten door het beton dat eromheen gebouwd is.

Wat de gevolgen zullen zijn voor de nabestaanden van degenen die niet gedood worden of onherkenbaar verminkt raken kunnen we zien op de foto's (o.a. hier) van de slachtoffers van het in Irak en Afghanistan door de democratiseringsstrijdmacht van de VS & kornuiten ruimhartig rondgestrooide verarmd uranium.

Geen opmerkingen: