maandag 30 juli 2007

Ontzeggen van medische zorg strafrechtelijk vervolgen?

Dat is wat leden van de Tweede Kamer willen, omdat moslims kennelijk verhinderen dat mannelijke artsen moslimvrouwen behandelen, waardoor levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Kamerliden Schermers (CDA en ex-gynæcoloog) en Van Gerven (SP en ex-huisarts) hebben dit nauwelijks, resp. nooit meegemaakt. (de Volkskrant 28 juli 2007)

De heisa is ontstaan naar aanleiding van een artikel in Medisch Contact (zie de links onder het artikel van 27 juli), op grond waarvan twee kamerleden (uiteraard van Wilders' PvdV) vragen gesteld hebben aan de minus-ters van Volksgezondheid en Justitie. Medici van het Universitait Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) verklaren dat het probleem een "non-issue" is. In Rotterdam kreeg het ziekenhuis in twee jaar welgeteld één klacht, maar de betreffende patiënte "begreep achteraf eigenlijk wel waarom ze niet door een vrouw geholpen kon worden." (Trouw van 27 juli)

Waar ik in deze context eigenlijk vooral moeite mee heb is niet zozeer de roep om strafbaarheid van het verhinderen van medisch noodzakelijke hulp, maar dat de grootste herrie weer van de xenofobenkliek rond Geert Wilders komt.
Ik heb hem nog nooit horen klagen over de (autochtone) ouders die hun kinderen weigeren te laten inenten tegen polio of wat voor ziekte dan ook. Daar gaat het ook om (preventieve) medisch noodzakelijke hulp en de betreffende ouders baseren hun weigering -net als in het geval met de moslimvrouwen- op hun interpretatie van hun geloof. Ook strafbaar stellen dus, of bijv. de kinderen tijdelijk -voor de duur van de injectie of medische behandeling- onttrekken aan de ouderlijke macht.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Kinderen verplicht uit de oudelijke macht ontzeggen om ze verplicht een medische ingreep, waarvan de noodzaak twijfelachtig is, te laten ondergaan? Ik ben bang dat je nu echt te lang naar Fox hebt gekeken.

(Ik ken iemand die na verkeerde inentingen voor zijn leven zwaar gehandicapt is; dit gebeurt weinig, hoewel? misschien wel vaker ivm de doofpotcultuur bij medische missers)

Het lijkt me dat je hier appels en peren aan het vergelijken bent. Verplicht preventief inenten van een gezond persoon is iets heel anders dan medische hulp ontzeggen aan zieke die om die hulp vraagt.

Dat doen die moslims-mannen dus. Kennelijk hebben ze de Koran nooit gelezen. Mogelijk kunnen ze zelfs helemaal niet lezen.

Die moslim-mannen (zou je die "homogynaecofoob" kunnen noemen?) moeten er dus maar gauw voor zorgen dat hun dochters en/of echtgenotes een medische opleiding kunnen gaan volgen... dan is hun probleem ook weer verholpen.

Dwarslezer zei

Ik ben schuldig, toegegeven, maar niet omdat ik teveel naar Fox gekeken heb (ik kijk bijna onmeetbaar weinig naar TV), maar omdat ik niet genoeg nadacht over wat ik opschreef. Ik had me ofwel moeten beperken tot de opmerking over Wilders' tunnelvisie, ofwel nader moeten specificeren welke gevallen ik precies bedoelde. Bij dezen dus mijn verontschuldigingen.

Inderdaad zijn niet alle mogelijke preventieve inentingen medisch noodzakelijk en er zijn er daadwerkelijk die kunnen leiden tot ernstige (en zelfs hoogst ernstige) complicaties.

Misschien kom ik hier nog eens wat uitgebreider op terug, houd dat maar tegoed van me!