woensdag 18 juli 2007

Bushiaanse bangmakerij!

Vanmorgen werd in o.a. de Spits (zie rechts) melding gemaakt van een "uitgelekt" rapport van de gezamenlijke (Verenigdestaatse) "veiligheidsdiensten", de «National Intelligence Estimate» (NIE) [NIE's worden overigens regelmatig gepubliceerd - Dwarslezer]. Uit dit rapport zou blijken dat Al Q'aida waarschijnlijk nieuwe aanvallen plant op Amerikaans (bedoeld wordt ongetwijfeld: Verenigdestaats) grondgebied. Het gaat echter (zoals blijkt uit de tweede alinea) ook om dreigingen van de kant van Hezbollah en zelfs "niet-islamitische radicale groeperingen" (is dat een poging om bijv. Greenpeace en de anti-globalisten gemakshalve meteen in de verdachtenhoek te schuiven?). Ik mis trouwens Hamas in het rijtje, maar die staan beslist ook ergens in het rapport: tenslotte wie niet 'met ons is, is tegen ons', nietwaar? De betreffende informatie is afkomstig van het persbureau AP (Associated Press), zo'n beetje het grote broertje van het ANP (Algemeen Nederlands Propagandabureau)

Toen ik het las, was ik er al meteen van overtuigd dat het zogenaamde rapport een propagandastunt was in het kader van de bangmaak-campagne van Bush & kornuiten (met uiteraard dankbare steun van de neoliberale internationale). Omdat ik er eerst meer van wilde weten, had ik er nog niet over geschreven.

Informatie heb ik intussen gevonden in de
New York Times. Daar wordt als een van de oorzaken van de toegenomen macht van Al Q'aida (volgens het rapport) genoemd de tweeslachtige houding van het 'bevriende staatshoofd, de Pakistaanse president Musharraf, die het de laatste tijd Al Q'aida niet al te moeilijk maakt Pakistan te gebruiken als thuisbasis en toevluchtsoord.

Het tragische is (want symptomatisch voor de slordigheid -laat ik het zo maar noemen- waarmee AP, net als het ANP, zijn bronnen bestudeert; of de slordige wijze waarop het bericht in het Nederlands is vertaald) dat er volgens de New York Times nu juist geen sprake is van 'any specific intelligence about an impending attack on American soil' (geen informatie over een aanval binnenkort op Amerikaanse grondgebied) volgens regeringsfunctionarissen.

Van het rapport zijn gisteren twee pagina's bekendgemaakt, de rest blijft geheim - de New York Times -evenals trouwens de Washington Post- zegt helemaal niets over lekken... Volgens het artikel in de Washington Post wordt er maar op één plek melding gemaakt van een "wens om het thuisland [de VS] aan te vallen", en dat was een audio-bericht op een site van dissidente Saudi's in Groot-Brittannië. Volgens die filosofie kan mijn reactie op opmerkingen van VVD-er Boekestijn (zie mijn artikel Nederland en de werelddemocratie van eerder vandaag) ook wel worden opgevat als een oproep om de VS manu militari aan te vallen...

Voor alle zekerheid heb ik uiteraard ook nog gekeken wat Associated Press te vertellen heeft. Om te beginnen valt op dat ook daar nergens gesproken wordt over lekken [maar het is natuurlijk best mogelijk dat AP op zijn site niet hetzelfde publiceert als wat aan andere media verschaft wordt]. En verder is het typisch dat woordvoerder Frances Fragos Townsend hetzelfde soort taalgebruik hanteert als George Boef: "Make no mistake [..]" en "There's no question that [...] we have to go after them".

Het is, hoe dan ook, droevig dat we de diverse overheden niet meer kunnen vertrouwen (ik neem aan dat het voldoende is als ik het woord "massavernietigingswapens" noem), en dat wantrouwen wordt alleen maar versterkt door de stroom halfzachte berichten over een groot aantal verijdelde (maar -uiteraard "om veiligheidsredenen"- niet nader gespecificeerde) terroristische aanslagen en de grote aantallen mensen die - zogenaamd in verband met terrorisme- aangehouden worden, maar er uiteindelijk niets mee te maken hebben (zie bijv. mijn artikel Terrorisme? Of bangmakerij? van gisteren).

Wat we op de wereld zien aan "terrorisme" is terug te voeren tot verzet tegen -en vaak wanhoopsdaden ten gevolge van- het moderne kolonialisme van de Verenigde Staten en hun meelopers (grotendeels geconcentreerd in de Europese Unie), dan wel nep-terroristische aanslagen: vanaf het begin heb ik grote vraagtekens gezet bij de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op 11 september 2001 (lees zelf maar wat ik rond die tijd in mijn weblog schreef) en mijn twijfel is alleen maar toegenomen, niet in de laatste plaats omdat de Verenigdestaatse overheid geen enkele moeite doet om zelfs maar te proberen te bewijzen dat hun versie correct is, maar anderzijds wel op alle mogelijke manieren die aanslagen aangrijpt om hun militaristische politiek door te drukken.

Ik wil, kortom, best geloven dat er een rapport gepubliceerd is over terroristische dreigingen, maar ik beschouw het als niet meer dan een poging om de bevolking bang te maken. De geheimzinnigdoenerij rond de niet-gepubliceerde pagina's kan ook alleen in die zin beschouwd worden, in de hoop dat wij nachtmerries krijgen over alle dreigingen, die zo eng zijn, dat de overheid ze zelfs voor ons geheim wil houden... Misschien staan er op die geheimgehouden pagina's wel alleen flauwe grapjes over moslims, Fransen of Russen.

1 opmerking:

Ben Hoogeboom zei

Je hebt gewoon gelijk. Daar zit weer een coördinator, en die ziet weer iets. Iets zeer gevaarlijks. Dat blijkt achteraf dus niet voor te stellen. Gewoon, niets. Maar ja.