zondag 1 juli 2007

Einde vriendschap Balk en Bush?

Het moet wel zo zijn, want volgens het NRC van vandaag heeft Balk gisteren na de ministerraad letterlijk gezegd: "Landen die geweld gebruiken zijn geen gesprekspartner." Een onvermijdelijke consequentie daarvan is dat er niet meer met de VS of Israel gesproken mag worden.

Hij zei dit overigens omdat de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) ervoor gepleit had dat de Nederlandse regering bijv. met Hamas zou moeten praten, maar het verandert niets aan de reikwijdte van zijn woorden - al schijnt hij niet veel wroeging te hebben van zijn leugens.

Ik verwacht uiteraard niet dat Balk met Hamas zou praten, tenslotte zou hij daardoor zijn Israelische maatjes dramatisch voor het hoofd stoten, maar ik hoop wel dat hij zijn conclusies trekt uit zijn eigen opmerking. En anders moeten wij hem daar maar aan herinneren. Misschien elke zaterdag demonstreren met grote spandoeken met zijn opmerking erop?

Geen opmerkingen: