zondag 1 juli 2007

"Vrije markt" op zijn Haags

Wanneer het erom gaat de burgers uit te persen, kan er volgens de neoliberale internationale niet genoeg geprivatiseerd worden.

Zo werd in 2005 geconcludeerd dat de gezondheidszorg goedkoper zou worden, wanneer die maar aan "de markt" werd overgelaten. De bedenkers kwamen niet op het -toch redelijk voor de hand liggende- idee, dat iets alleen maar duurder kan worden, wanneer er ineens zakken van aandeelhouders gevuld moeten worden van de premies. Tenzij natuurlijk de zorg verslechterd wordt, maar dat proces was al jaren aan de gang, daarvoor was geen privatisering nodig... Aan de premies merken wij intussen niet veel van dat goedkopere!

De zegeningen van de privatisering zien we ook bij het openbaar vervoer. Diverse regio's worden geteisterd door kleine maatschappijen met onvoldoende treinen en een volstrekt ontoereikende dienstverlening, terwijl het personeel van bus- en treinbedrijven van alle kanten belaagd wordt.

Die drang tot privatisering wordt echter ineens ingeslikt, wanneer -met het smoesje van de strijd tegen het terrorisme (uiteraard)- de overheid een kans ziet om extra geld binnen te rijven.

Waarschijnlijk vanaf juni 2009 moeten namelijk pasfoto's voortaan gemaakt worden door gemeente-ambtenaren. Die krijgen daarvoor eerst nog een training (wellicht is er een minus-ter in Balk IV die een opleidingsinstituut in zijn kennissenkring heeft?).
Het
Brabants Dagblad meldt fijntjes dat nog niet bekend is 'of er extra kosten aan zijn verbonden'. Ik durf te voorspellen van wel!

Dit is natuurlijk wel een manier om extra werklozen te creëren, die dan weer ingezet kunnen worden voor het verrichten van ongezond, vies en zwaar werk. Ik heb het over de fotografen, die het de laatste jaren met de opkomst van digitale camera's toch al extra moeilijk gekregen hebben.


Zou het trouwens niet redelijker zijn geweest om de beroepsfotografen een cursus te geven in de absurde eisen die tegenwoordig aan pasfoto's gesteld worden?

Geen opmerkingen: