zaterdag 30 juni 2007

Maar wat is terrorisme nou eigenlijk precies?

We weten allemaal (worden althans geacht dat te beseffen) dat het terrorisme vreselijk eng is. Zó eng zelfs, dat we bij een knipperend achterlichtje al een stevige boete krijgen als we geen legitimatiebewijs kunnen overleggen en dat we als we met het vliegtuig weg moeten niet eens een flesje water van huis mogen meenemen, omdat je daarmee volgens iemand met een overkokende fantasie in een handomdraai een vliegtuig kunt laten ontploffen.

Het interessantste is daarbij natuurlijk te bekijken hoe over terrorisme gedacht wordt in de Verenigde Staten, de natie die de grootste bek heeft over terroristen en die een wereldwijde "war on terrorism" ontketend heeft (nouja, eerst werd het gebracht als een "kruistocht", maar dat lag -zelfs voor George Boef- toch een beetje te gevoelig).

Ik ben zo vrij te citeren uit Noam Chomsky's boek 9-11. Ik zal proberen het betreffende fragment zo exact mogelijk in het Nederlands te vertalen (met enigszins aangepaste layout). Daarna geef ik de Engelse tekst met de oorspronkelijke bronvermelding:
"Een terroristische daad betekent elke activiteit die (A) met zich meebrengt een gewelddadige handeling of een daad die gevaarlijk is voor menselijk leven en die een schending is van de strafwetten van de Verenigde Staten of van welke Staat dan ook, of die -indien begaan binnen de jurisdictie van de Verenigde Staten of van welke Staat dan ook - een misdadige schending zou zijn en die (B) bedoeld schijnt te zijn om (1) een burgerbevolking te intimideren of onder druk te zetten; (2) de politiek van een regering door intimidatie of dwang te beïnvloeden; of (3) te pogen het gedrag van een regering te beïnvloeden door moord of ontvoering."
Het moge duidelijk zijn dat dit een nauwkeurige omschrijving is van de politiek die de Verenigde Staten al -voorzover als ik me zelf herinner- vanaf de jaren 1950 voert. Israel doet daar niet voor onder, zij het dan dat dat land zijn terroristische activiteiten grotendeels beperkt tot het Midden-Oosten. Uiteraard maken de landen die de Verenigde Staten en Israel steunen bij hun misdadige praktijken, zich daardoor tot medeplichtigen aan terrorisme...

Het citaat bij Noam Chomsky luidt als volgt:
[An] act of terrorism, means any activity that [A] involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States of of any State; and [B] appears to be intended [i] to intimidate or coerce a civilian population; [ii] to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or [iii] to affect the conduct of a government by assassination or kidnapping."
(United States Code Congressional and Administrative News, 98th Congress, Second Session, 1984, Oct. 19, volume 2; par. 3077, 98 STAT. 2707 [West Publishing Co., 1984])
Ja, ik weet dat er nog andere terroristische staten en régimes zijn, maar daar gaat het mij op dit moment niet om - al houd ik die ook in de gaten!

Geen opmerkingen: