maandag 4 juni 2007

Begrotingstekorten in Den Haag? Zeg maar verspilling!

Lees in Trouw van vandaag hoeveel geld er in Nederland wordt verspild aan mislukte of slecht functionerende automatiseringsprojecten (4 tot 5 miljard euri!), voor de helft door de overheid - en dat geld komt allemaal uit de zak van de belastingbetaler, onze zak dus.

Helaas neemt dit niet weg dat er door het Nederlandse régime nog veel meer geld wordt verspild en op veel dodelijker wijze. Het meest opvallend in deze categorie is het bedrag van € 800.000,00 dat dagelijks in Afghanistan wordt gespendeerd aan het verder onbewoonbaar maken van dat land en aan het stimuleren van de opiumteelt en terrorisme.

De andere helft van die miljarden komt overigens uiteindelijk ook uit onze zak, want het bedrijfsleven berekent haar verspilling uiteraard gewoon door in de prijzen die wij betalen...

Ik beperk me verder tot een citaat (uit het artikel in Trouw) van Jan Friso Groote, hoogleraar computertechnologie in Eindhoven: "In Nederland wordt jaarlijks aan software meer geld over de balk gesmeten dan aan de hele Betuwelijn en toch lijken we dat allemaal niet zo erg te vinden."

Geen opmerkingen: