donderdag 7 juni 2007

Verenigdestaatse logica: kromdenken

Het Verenigdestaatse persbureau AP heeft bericht over een inval van "enkele duizenden Turkse militairen" in Noord-Irak, omdat door "Koerdische opstandelingen" een Turkse legerpost zou zijn beschoten. Anonieme Turkse functionarissen dreigden dat een confrontatie met Iraaks-Koerdische groepen tot een grootschaliger Turks offensief in Irak zou kunnen leiden.

Een "legerwoordvoerder" (van het Verenigdestaatse bezettingsleger, gezien de context) is verontrust: "Wij maken ons vanzelfsprekend zorgen".

De bovenstaande informatie, die ik vanmorgen in de Spits aantrof, geeft in ieder geval aanleiding tot twee conclusies:

1. De "legerwoordvoerder" is een vreselijke hypocriet en leugenaar (of een ijzingwekkende domkop, dat kan natuurlijk ook - zeker gezien het Verenigdestaatse opperhoofd Georgie jr.), want je moet toch wel een gruwelijke hufter zijn om je zorgen te maken over een niet al te grootschalige militaire operatie, terwijl je eigen leger al jaren bezig is met het systematisch uitmoorden en leegplunderen van een illegaal bezet land (ik beperk me nu gemakshalve tot Irak, zoals je wel begrepen zult hebben).

2. Gezien het gemak waarmee Turkije, in strijd met het oorlogsrecht, militaire uitstapjes maakt in Irak, kan Turkije met recht aanspraak maken op opname in de EU (afgezien natuurlijk van het feit dat het land niet in Europa ligt: slechts een fractie van het Turkse grondgebied ligt in Europa en de hoofdstad ligt in Azië). De militaristische benadering is identiek aan die van prominente EU-leden, zoals Groot-Brittannië en Nederland, en het is duidelijk dat ze zich al bij voorbaat hebben gebaseerd op de Europese strijdkracht, zoals voorzien in de Europese 'grondwet' (of hoe dat wangedrocht tezijnertijd dan ook genoemd zal worden), die immers ook zomaar ergens moet mogen ingrijpen, wanneer belangen van de lidstaten in gevaar komen...

Geen opmerkingen: