vrijdag 22 juni 2007

Tegen beter weten in...

Het Algemeen Dagblad had gisteravond twee gerelateerde, maar ook deels tegenstrijdige artikelen over de situatie in Afghanistan.

In het ene artikel (met de titel Afghaanse zomer wordt heet) vertelt de Pakistaanse wetenschapper/journalist Ahmed Rashid (die kennelijk 'internationaal groot aanzien geniet als Taliban-expert') dat de NAVO de risico's van de ISAF-missie teveel verzwegen heeft.

Hij wijst erop dat de aanslagen feller en frequenter zullen worden en dat anderzijds de Nederlandse "inktvlektactiek" veel te traag werkt. Hij gelooft wel in de ISAF-missie, maar zegt er tegelijkertijd bij dat het veeleer een karwei van tien jaar zal zijn. Door tekorten aan manschappen en materieel verliest de operatie aan kracht.

Defensie-expert Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies stelt daarentegen in een ander artikel dat de inktvlekmethode wel degelijk succes heeft. De problemen komen, volgens de voorzitter van de militaire vakbond VBM/NOW (Jean Debie), door een tekort aan manschappen en hij vindt dat "De Afghaanse overheid [...] meer soldaten [moet] leveren".

Debie kan zich ook wel vinden in de theorie dat er meer gerichte aanvallen op Nederlandse militairen worden uitgevoerd vanwege de discussie in Nederland.
Bedoelt hij daarmee dat de Taliban begrijpen dat veel Nederlandse doden de Nederlandse deelname zullen beëindigen? Met andere woorden, zijn degenen die niet achter de "opbouwmissie" staan verantwoordelijk voor de doden (en voor Debie gaat het dan ongetwijfeld om de Nederlandse doden)?

Het probleem met de drie bovenstaande sprekers is dat ze niet inzien (of niet kunnen of willen inzien?) dat voor de Taliban alle NAVO-soldaten hun land bezet houden en dat het vanuit die visie legitiem is verzet te plegen, op welke manier dan ook. Als een aanslag op Nederlandse soldaten een groter effect heeft dan een andere aanslag, dan zullen ze die uitvoeren, net zoals het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog ook liever een hoge SS-officier of een hard collaborerende NSB-er aanpakte dan een gewone Duitse soldaat.

De ellende in Afghanistan is niet gewapenderhand op te lossen. Netzomin als de Verenigde Staten er door Al Q'aida guerrilla-tactieken bij te brengen toe kon bijdragen dat Afghanistan vrij zou worden, ook al verdwenen dan uiteindelijk de (door de USA) o-zo gevreesde Sovjet-soldaten.

De VS hebben echter net zo'n grote blinde vlek als de meeste westerse landen, die denken dat "onze" normen beter zijn dan andere en dat we anderen helpen door hen die normen bij te brengen, op te leggen. Wat er niet bij verteld wordt - en wat minstens even belangrijk is voor "het Westen" - is dat het zakelijk ook erg interessasnt is om de "anderen" tot onze mentaliteit te bekeren (net zoals in de Middeleeuwen moslims en na 1500 Zuidamerikaanse Indianen konden kiezen tussen de dood en het christendom).

Anderen hebben evenveel recht op hun eigen leefwijze als wij. Wanneer "onze" leefwijze (voor hen!) werkelijk beter is dan de hunne, zullen ze hem vanzelf uiteindelijk (eventueel gedeeltelijk) overnemen. En anders blijven ze toch gewoon hun eigen leven leiden? Maar al te gemakkelijk wordt vergeten dat West-Europa 2000 jaar geleden nog bevolkt werd door relatief primitieve mensen, en dat het eeuwen geduurd heeft voordat we het huidige "beschavings"-peil bereikt hadden.

Het is heel simpel: de legers keren terug naar hun thuisland en bewaken daar de grenzen. Als er een dijk doorbreekt vullen ze zandzakken en als er ergens een aardbeving is, gaan ze daar helpen, MITS dat op prijs gesteld wordt. Als ergens hulp gevraagd wordt, door de wettige regering (dus als bijv. de Hamas-regering zou vragen om bescherming tegen het Israelische leger of tegen de nep-regering van couppleger Abbas) gaan ze daar militaire steun bieden. Wordt ergens om opbouwhulp gevraagd, dan gaan er opbouwwerkers heen. Op deze manier krijgt elk land de kans (en de tijd!) om zichzelf te ontwikkelen in de eigen richting en in eigen tempo.

Het probleem is echter dat veel mensen maar halve waarheden spreken.
Veel Nederlanders zijn voor milieubescherming, maar desondanks zijn er bijvoorbeeld maar weinigen bereid om hun auto weg te doen, of zelfs minder te gebruiken.
En zo gaat het ook met politici, die allemaal voor vrede (zeggen te) zijn, maar intussen kapitalen uitgeven aan bewapening, en die op basis van leugens een olierijk land aanvallen en bezetten, omdat tenslotte de auto's in hun eigen land toch moeten blijven rijden...

Je begrijpt dat ik niet veel vertrouwen heb op inzicht bij politici (en "gewone" mensen). We kunnen ons niet voorstellen dat we ook op een andere manier gelukkig kunnen zijn (zonder auto en zonder drie vliegvacanties per jaar naar exotische oorden) en al evenmin kunnen de goedwillenden zich voorstellen dat anderen niet gedwongen "bevrijd" willen en moeten worden.

We zullen dus voor een werkelijke oplossing moeten wachten totdat de aarde helemaal uitgehold is en we ons zelfs niet meer met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen en er zelfs geen rolstoelen meer gemaakt kunnen worden: dat wordt dus weer strompelen met krukken.

Maar vóór die tijd zal de mensheid nog heel wat moeten lijden, bijv. door bendes die zich gewapenderhand de laatste restjes benzine en ijzer toe willen eigenen. En eigenlijk is de Verenigdestaatse bezetting van Irak al een voorbeeld van zo'n bende-oorlog om olie...

3 opmerkingen:

Anoniem zei

gekke gerritje op de motor

Lang geleden, in 1979, is er in Australië al een film gemaakt met specifiek die bende-oorlogen als onderwerp, Mad Max (met Mel gibson), maar dat was science fiction, die zich afspeelde in een toentertijd nauwelijks als toekomstige realiteit voor te stellen dystopie, dus dat was vast bedoeld om te lachen (het gebrek aan diepgang in de karakterontwikkeling zal daar vast bij geholpen hebben) - maar toch, onbegrijpelijk zo'n misvatting: science fiction deelt waarschuwingen uit als idioot harde klappen. Voor de volledigheid vermeld ik nog even dat Mad Max 'waanzinnig' populair was, in 1981 was er al een deel 2: The Road Warrior, in 1985 gevolgd door deel 3: Mad Max Beyond Thunderdome (met Tina Turner als helswijvige tegenspeelster).

In 1982 werd vanuit Nieuw Zeeland de film Battletruck - ook bekend als Warlords of the 21st Century - op het witte doek geslingerd (inhoudelijk is dat een nogal zwaar geplagieerde kopie van The Road Warrior, met als gunstige bijkomstigheid een betere uitwerking van karakters en leefwereld).

Misschien hebben de Verengde Staters hun ideeën wel uit die films gejat, per slot van rekening kunnen in die kontreien de slechtste akteurs het tot president schoppen (en écht niet op de originaliteit van hun gedachten). Science Fiction had dus lang geleden verboden moeten worden.

Anoniem zei

Tja, er zit wat in.

Zelf heb ik de indruk dat men bezig is het boek (en de film) "1984" te verwerkelijken. Inderdaad: het zou verboden moeten worden.

De vraag is: heeft de schrijver een vooruitziende blik, of zijn diens geesteskinderen juist een bron waaruit geput wordt?

En dat terwijl er zoveel andere boeken en films zijn!

Anoniem zei

george de bron

Maar Bill toch, een understatement, dat ben ik van jou niet gewend.

Voorzover ik weet zijn er niet zoveel schrijvers met vooruitziende blik. Iemand als Nostradamus is bijna een klasse apart.

Naar ik begrepen heb, alweer dat voorbehoud, putten schrijvers en andere kunstenaars uit wat er in de lucht hangt, zij geven potentiële ontwikkelingen vorm, en bieden daarmee een kans aan de wereld om eventueel andere keuzes te maken (sommige van die mogelijkheden zijn wel heel grimmig).
Kunstenaars dragen ongevraagd een zware maatschappelijke verantwoordelijkheid, velen van hen kunnen die druk niet aan en komen dan ook slecht terecht, dat is jammer, maar een feit.

De kunstenaar kan alleen maar weergeven / waarschuwen en daarmee is zijn/haar rol uitgespeeld.
Wat de rest van de wereld doet met wat er aan toekomstrichtingen mogelijk is, is echter een veel belangrijker aspekt van het heden.

Dat Buts en Balk, Bliar en Berlulconi ervoor kiezen om de wereld te knechten, geeft aan dat de mensheid zich nog steeds niet zover ontwikkeld heeft dat zulke onmenselijke trekjes geen bestaansrecht meer hebben.

Mijn vorige boodschap was dus niet duidelijk genoeg: er moet meer science fiction gelezen en gekeken worden.