zaterdag 16 juni 2007

Gevaar voor democratie door scheppingsgeloof

STRAATSBURG - Het creationisme - de opvatting dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen - vormt een "ernstige bedreiging" voor de mensenrechten. dat staat in een rapport waarover de Raad van Europa op 26 juni zal debatteren en stemmen.

Dit is de inleiding tot een artikel in het "Christelijk betrokken" Nederlands Dagblad van vandaag. Voor atheïsten is dit natuurlijk ouwe koek, maar voor de "christelijk betrokkenen" moet dit wereldschokkend zijn. Het artikel, afkomstig "van onze redactie buitenland" wordt niet voorzien van een redactioneel commentaar, maar ook zonder commentaar kan ik me wel voorstellen dat veel alleluyisten het er niet mee eens zullen zijn. Het is natuurlijk leuk dat de Raad van Europa hierover wil discussiëren en het zou nog mooier zijn wanneer alle EU-lidstaten als gevolg hiervan elke verwijzing naar de goddelijke schepping en naar welke godsdienst dan ook uit hun wetgeving zouden moeten verwijderen (en misschien het Vaticaan ook maar moeten verbannen van EU-grondgebied?), maar het zal wel weer een losse flodder zijn. Desniettegenstaande, zelfs áls God uit de EU-wetgeving en -politiek verjaagd zou worden, blijf ik nog steeds tegenstander van de EU-'grondwet'. Ik heb overigens nog niet eerder, waar dan ook, een verwijzing gezien naar dit debat op 26 juni (over 10 dagen)... Wat zit dáár nou weer achter?

Geen opmerkingen: