zaterdag 2 juni 2007

Weet je wát pas laf is?

CDA-parlementariër Ormel stelt - ter verklaring waarom er geen nieuw referendum mag komen over een Europese 'grondwet' of hoe ze dat gedrocht dan ook willen noemen: "Het is bovendien laf om straks opnieuw naar de bevolking te gaan." (Trouw gisteren)

Het is mij volstrekt duister hoe deze Christus-loochenaar (want lid en vertegenwoordiger van een partij die de ideeën van haar grote voorbeeld voortdurend in de modder trapt) tot zijn opmerking komt, maar ík vind het buitengewoon laf om, nadat de Nederlandse bevolking zich overduidelijk heeft uitgesproken tegen die 'grondwet', net te doen of er niks aan de hand is en het geval alsnog bij handje-klap aan te nemen "Opnieuw naar de bevolking te gaan" is dan ook niet laf, maar walgelijk en belachelijk. De bevolking heeft zich op niet mis te verstane wijze uitgesproken. Dat moet voldoende zijn! Een opmerking uit de jaren 1970 parafraserend: Als een bevolking nee zegt, bedoelt ze nee!

Binnenkort zullen de dreigementen van licht dat "uit" gaat weer wel uit de kast gehaald worden, waarmee dan tevens bij voorbaat ontkend kan worden dat de niet altijd even optimale electriciteitslevering het gevolg is van de privatisering. Niet geloven dus!

Geen opmerkingen: