donderdag 7 juni 2007

Kwaliteitskrantje? Neoliberaal propagandablaadje!

De Pers presenteert zich min of meer als kwaliteitskrantje tussen Spits en Metro. Je zult me niet horen zeggen dat de laatste twee meer kwaliteit hebben dan De Pers, maar verder wil ik toch ook weer niet gaan.

De afgelopen maanden heb ik geprobeerd een beeld te krijgen van de waarde van de "eigen" artikelen (de ANP-propaganda vinden we tenslotte overal in de gelijkgeschakelde pers terug). Een eerste vingerwijzing in dit verband is de relatie tussen het artikel zelf en de kop die erboven staat.

Zo stond er een tijdje geleden boven een interview met Frans Heemskerk (huidig staatssecretaris van Economische Zaken) de kop De SP maakt de postzegel onbetaalbaar (zie mijn artikel De Pers kwaliteitskrant? Maar dan toch wel erg eenzijdig! van 23 april dit jaar), terwijl in het interview zelf alleen het standpunt van de SP met betrekking tot de plannen van TNT lichtjes aangestipt werd.

Zo krijgt vandaag de neoliberale internationale weer alle mogelijke steun voor haar spilzieke mentaliteit onder de titel Bush heeft gelijk... In dit artikel wordt met name benadrukt dat alle maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen eigenlijk verspild geld zijn. Daarbij wordt verwezen naar standpunten van de VROM-raad, de voorzitter van de Unie van Waterschappen, en het KNMI. We moeten ons, zo is de boodschap, niet zo druk maken om de opwarming van de aarde - als we er maar voor zorgen dat we onze dijken verhogen, zodat we droge voeten houden.

Is het écht zo simpel? Natuurlijk niet. Het probleem is alleen dat het grootkapitaal bang is dat allerlei milieu-maatregelen nadelig zijn voor de winstcijfertjes. Stel je bijv. voor dat het automobilisme beperkt wordt, dat reclame voor nodeloze producten verboden wordt (niemand koopt meer die bijgekleurde boter die 'driekwart hydraterend' is), dat er een campagne gevoerd wordt om de kleerkasten van de burgers wat leeg te maken ("Twee paar schoenen per persoon, meer heb ik niet nodig; ik kan toch maar één paar tegelijk aan" of "Nieuwe mode, die heb ik niet van node!"). Of dat TV's geen 'stand-by'-mogelijkheid meer mogen hebben.

Nee, het is in het belang van het neoliberale grootkapitaal dat het geld rolt (uiteraard uit de portemonnaie van de consument naar de bankrekening van de nuttelozen van de maatschappij: aandeelhouders en dat soort grootgraaiers) en milieubeschermende maatregelen passen daar niet bij.

Laten wij, bewuste burgers, ons niet te ongerust maken, maar gewoon proberen eenvoudig en zonder nodeloze verspilling te leven. Dan zal het voor ons niet zo moeilijk zijn ons aan te passen, wanneer straks iedereen het met minder moet gaan doen, omdat de grondstoffen simpelweg opgeconsumeerd zijn. Dan komt het vanzelf op den duur wel goed met die CO2-uitstoot, als we tijd van leven hebben...

Geen opmerkingen: