maandag 11 juni 2007

Dom, dom, dom, maar ze zullen het nooit leren!

De Verenigdestaatse bezetters in Irak werken inmiddels samen met Soennitische groepen ("Baghdad Patriots" volgens de in de Washington Post gebruikte vertaling) in een poging om Al Q'aida uit te roeien, of tenminste een halt toe te roepen. Ze hebben het Iraakse leger toestemming gegeven deze Soennieten munitie te verschaffen en samen met hen hebben ze deelgenomen aan straatgevechten.

Volgens sommigen is dit een stap vooruit, maar anderen zien in dat het een wanhopige stap is om samen te werken met mensen wier lange-termijn plannen onduidelijk zijn. Een veiligheidsofficier heeft het over een "deal met de duivel". (
Washington Post van vandaag)

Inderdaad, kennelijk is iedereen intussen vergeten dat de VS indertijd op deze manier ook Al Q'aida gesteund en getraind hebben in de hoop dat Al Q'aida ervoor zou zorgen dat 'de Russen' zich uit Afghanistan zouden terugtrekken, zonder erbij stil te staan dat de ideologie van Al Q'aida zich bij voorbaat nooit zou neerleggen bij Verenigdestaatse invloed van Afghanistan.

De VS zouden er veel beter aan gedaan hebben zich niet met de Sovjets te bemoeien. Na 1989 zou er wel een oplossing gevonden zijn en Al Q'aida zou in ieder geval niet zo alom (?) tegenwoordig zijn geweest als tegenwoordig beweerd wordt. (Hoewel je natuurlijk nooit zeker weet of de Verenigdestaatse propaganda-machine niet op een andere manier een terroristische dreiging uitgevonden zou hebben. Tenslotte moeten de neoconservatieve plannen toch op een of andere manier worden uitgevoerd.)


Ook nu wordt -meer dan indertijd tegen de Sovjet-aanwezigheid in Afghanistan- in uiterste wanhoop gebruik gemaakt van een min of meer toevallig (en zeker tijdelijk) gemeenschappelijk belang.

Helemaal vergeten is uiteraard dat het alleen de schuld is van de Verenigdestaatse oorlogspolitiek die ervoor gezorgd heeft dat Al Q'aida intussen in Irak aanwezig is, want George Boef gebruikte de band tussen Al Q'aida en Saddam Hussein als excuus voor het binnenvallen van dat land. De CIA heeft nooit (dat was al bekend vóór de aanval) enige bewijs kunnen vinden van die beweerde samenwerking - netzomin als trouwens van de massavernietigingswapens - ook al beweerde Balkenende dat de door Colin Powell getoonde "bewijzen" iets waren waar we "niet omheen konden".

Dat bewijst alleen maar dat Balk ofwel even dom is als Bush (gezien het taalgebruik van Balk lijkt dat me niet waarschijnlijk) ofwel dat het hem allemaal geen bal interesseert of de beweringen van Bush en Powell kloppen/klopten, omdat hij waarschijnlijk een eigen agenda heeft die andere prioriteiten kent dan zijn christelijke handboek aangeeft. Kennelijk is hij ook geen christen, want anders zou hij zijn broek wel in zeven kleuren bevuilen uit angst voor de straf die hem na zijn dood te wachten staat...

Geen opmerkingen: