zaterdag 30 juni 2007

De neoliberale internationale en ons eigen leven

Ik heb hier in deze weblog (en aan de borreltafel, ofschoon ik niet van borrelen houd) al regelmatig gesproken over de registratiezucht van de overheden in de EU (en dan heb ik het nog niet over de vérreikende lange vingers van de Verenigdestaatse overheid). Alles moet tegenwoordig vastgelegd (én bewaard) worden, of het nu gaat om onze e-mailgegevens, ons telefoongedrag, onze surfgegevens, maar ook ons reisgedrag gaat met de nieuwe OV-chip opgeslagen worden -volgens de NS voor "serviceverlening aan de klant" (als ik dus 4x per jaar mijn broer in Zwolle opzoek, krijg ik voortaan elke maand van NS speciale aanbiedingen voor musicals die in Zwolle vertoond worden, omdat het de NS geen bal interesseert dat ik gruwelijk de pest heb aan musicals). Voor de goede orde: ik noem de NS hier alleen als voorbeeld. Over de mogelijkheid van vergissingen bij de registratie (en de mogelijk dramatische gevolgen daarvan) maakt de overheid zich niet ongerust.

Trouw publiceert vandaag een opiniestuk met de titel Nederland Controlestaat van de hand van medewerkers van het College Bescherming Persoonsgegevens, waarin -ofschoon niet uitputtend- een aantal van de bezwaren tegen al dat geregistreer worden vermeld. Het is weliswaar een erg braaf stukje, want "het belang van terrorismebestrijding staat buiten kijf", terwijl eerst nog eens maar onmiskenbaar moet worden aangetoond dat er werkelijk zo'n terrorismedreiging bestaat, maar het is toch een interessante inleiding voor degenen die zich er totnutoe niet zo erg in verdiept hebben. En áls die terrorismedreiging al bestaat, zou het heel wat zinniger zijn iets te doen aan de aanleidingen voor die dreiging.

Het is een interessant artikel, maar je moet het vooral zien als startpunt, als aanleiding om verder na te denken over wat er voor belangen zitten achter de registratiezucht, achter de zogenaamde dreiging van het terrorisme, en over de achtergronden van dat terrorisme en hoe dat terrorisme wérkelijk voorkomen kan worden.

Als service geef ik jullie vast een puntje vanwaaruit je kunt gaan denken over hoe die terroristische dreiging weggenomen kan worden: door de oorzaken weg te nemen, m.a.w. door het Verenigdestaatse (en in het algemeen kapitalistische) kolonialisme te beëindigen, door een eind te maken aan de uitbuiting van de 'derde wereld', en dat komt allemaal neer op de noodzaak om iedereen een gelukkig leven te gunnen, niet alleen de zich superieur voelende 'westerlingen'.

Om nog even terug te komen op mijn opmerking in de eerste alinea over de vérreikende lange tengels van de Verenigde Staten: de Volkskrant gaf daarover gisteren twee duidelijke voorbeelden. Ik vermeld alleen de niets aan duidelijkheid te wensen overlatende koppen van de artikelen met de bijbehorende links:
- EU akkoord met delen passagiersgegevens met VS (van Associated Press);
- VS mogen bankgegevens EU inzien (van het ANP).

Geen opmerkingen: