zaterdag 23 juni 2007

Toch bang voor schadeclaims?

Minus-ter Cramer van Milieu (diezelfde van de spaarlampen) heeft gisteren laten weten dat er toch nog een onderzoek komt naar de gevolgen van electromagnetische straling op de volksgezondheid. Het gaat dan met name om de straling van GSM- en UMTS-zendmasten.

In het artikel wordt nog verwezen naar verzet van de bewoners van Kranenburg tegen een 35-meter hoge GSM-mast, ofschoon een gemeentelijk onderzoek had uitgewezen dat "er geen relatie was tussen een [...] radio- en tv-toren en het aantal mensen met kanker in die buurt".
Eerder was al door de Gezondheidsraad aangegeven dat een oorzakelijk verband niet kon worden aangetoond. (
NRC vandaag)

Zoals gebruikelijk in de Nederlandse media worden in dit artikel weer allerhande wetenschappelijk-achtige dingen beweerd en gesuggereerd. Zo is in deze context de verwijzing naar de relatie tussen de invloed van een radio/TV-toren en kanker zinloos en vooral oliedom. Die kan vergeleken worden met een opmerking dat auto's niet gevaarlijk zijn door te stellen dat er nauwelijks mensen doodgereden worden door een fiets.

De frequenties die bij radio en TV gebruikt worden zijn véél lager dan die bij GSM en vooral UMTS-signalen. Hoe hoger de gebruikte frequenties, hoe directer hun invloed is op de cellen in ons lichaam. Denk maar aan de risico's van ultra-violette straling (die is tenslotte ook electro-magnetisch!).

Ook de bewering van de Gezondheidsraad, die later dankbaar door staatssecretaris Van Geel gebruikt is om maar vooral de bouw van UMTS-masten niet te hoeven beperken, is onjuist (maar dat kan het
NRC niet helemaal worden aangerekend - al zou het een 'kwaliteitskrant' gesierd hebben als hierop was ingegaan).

Ikzelf heb dat verleden jaar al gedaan, op 15 (UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog?), 16 (UMTS (vervolg) - Of: hoe we belazerd worden door 'onze' regering) en 27 september (Cijfermatige belazerij), op 14 october (Geld telt, mensen niet!), 9 november (Weer halve waarheid verabsoluteerd) en 8 december (De GSM/UMTS-mafia kan weer rustig slapen), en dit jaar op 13 januari (UMTS nog steeds niet bewezen veilig).

Het Nederlandse régime wenst -zoals gebruikelijk in een kapitalistische samenleving (zeg maar naast-elkaar-langs-leving)- geen rekening te houden met het, niettemin erg verstandige, principe "bij twijfel niet doen!" (in dubio abstine) en kijkt alleen naar de financiële consequenties. De angst voor schadeclaims van de telecombedrijven was ongetwijfeld voor Van Geel de hoofdreden om gewetenloos de waarheid aan te passen.

Dat wijst er tevens op dat het régime intussen toch bang begint te worden voor schadeclaims van mensen die ondanks Van Geel's verzekeringen aantoonbaar ziek geworden zijn van UMTS-straling (misschien begint zich toch een statistisch relevant verband af te tekenen tussen UMTS en kanker of andere aandoeningen). De andere optie, dat Cramers slim en sociaal genoeg is om meer waarde te hechten aan de volksgezondheid dan aan de eventuele financiële consequenties, lijkt me na haar pleidooi voor de met kwik verontreinigde spaarlampen uitgesloten.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik hoop dat er zeer grondig onderzoek wordt gedaan, hopelijk door een onafhankelijk instituut.

Overigens verbaast het mij een beetje dat er alsmaar over "straling" wordt gesproken; het gaan om elektrische en magnetische velden. Maar ik begrijp dat het in de volksmond makkelijker is om over straling te spreken; je ziet een antenne en daar komt het uit.

Voor 1900 werden we alleen door de natuur aan straling blootgesteld: constant door het aardmagnetisch veld, en een elektrostatisch veld tussen de wolken en de aardbodem; en af en toe door de laagfrequente velden (ca 40 KiloHertz) die kortstondig door onweer (bliksem) worden veroorzaakt.

Ik neem dus aan dat de mens van nature wel enige aanpassing aan dit soort velden heeft. Net zoals het gehoor het zoemen van een mug kan horen, en niet kapot gaat van een nabije donderslag. Maar je gehoor gaat wel stuk van konstant hard geluid, bijvoorbeeld uit een walkman (aka Ipod).

Het andere "elektrische" uiterste zijn de velden die in een kernspintomograaf worden opgewekt: 5 Tesla en meer is mogelijk; dit is het soort veld dat je nodig hebt om een schaar uit je broekzak te trekken en er naar toe te laten vliegen. Dodelijk zijn deze velden gelukkig niet: de patient komt daar toch redelijk ongeschonden uit. Het verplegend personeel zegt zelf een lichte duizeligheid te ervaren.

Maar tegenwoordig wordt de mens blootgesteld aan een constante achtergrondstraling van een enorm frequentiebereik, waarbij sommige frequenties in de buurt zitten van die van de magnetron.

Het zou in elk geval interessant zijn hoe het gaat met de mensen die op het zendschip Veronica hebben gewerkt: zij hebben immers jaren lang wel heel dicht bij de zendantenne geleefd. Ik herinner me een foto van een medewerker die een TL buis omhoog houdt, en die lamp brandde dus zonder snoer of stopkontakt. Dit zijn echter zeer lage frequenties vergeleken bij UMTS.

Ik vrees dat een goede vergelijkende meting niet mogelijk is: als basis zou je medisch onderzoek aan de mens moeten doen in een ruimte zonder deze straling. Technisch is zo een ruimte te maken, maar of men er lang genoeg in wil verblijven is een tweede.

Ik werkelijk heel benieuwd hoe dit aangepakt gaat worden en wat de uitkomst gaat worden. Ik zou het een heidense klus vinden!