maandag 18 juni 2007

Er is nog maar één oplossing voor de EU: met een rotgang eruit!

Het gekonkel rond de EU-'grondwet' (of hoe die dan ook genoemd moet worden om ons zand in de ogen te strooien) gaat onverminderd voort. Het lijkt zelfs wel alsof er steeds meer gebeurt, maar dat moet ook wel, want op 21 en 22 juni is er in Brussel een EU-top gepland en dan wil Enge Merkel een precies plan (in nieuwspraak: routekaart) maken, waarbij alle EU-lidstaten het verdrag moeten goedkeuren vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009. Alle landen moeten daarvoor compromissen sluiten, volgens Merkel. (ANP-bericht in de gelijkgeschakelde pers, bijv. in het Noordhollands Dagblad)

Balk heeft nog niet zolang geleden met Merkel gesproken. En deze heeft verleden week weer met de Poolse president Kaczynski gesproken over de (enige) Poolse eis om meer invloed (stemmen) te krijgen binnen de EU (zie Die Welt van afgelopen zaterdag
), maar ze is er (aldus meldt het ANP [zie in het Noordhollands Dagblad]) niet in geslaagd Kaczynski over te halen zijn dreigement (van een veto tegen het ontwerp "EU-verdrag", zoals het ANP het nu noemt) in te trekken.

Maar we mogen wel blij zijn dat er toch rekening met ons gehouden wordt (zij het dan op onzinnige details), want het Financieele Dagblad meldt -onder de kop EU komt Nederland tegemoet over verdrag- dat Duitsland in een 'vertrouwelijke' brief voorstelt om 'vergaand tegemoet te komen aan de wensen van Frankrijk en Nederland (bedoeld wordt: de wensen van de Balkenbende, beslist niet die van de bevolking) voor een nieuw Europees verdrag'. Diplomatieke Haagse kringen zien het voorstel als een "positieve ontwikkeling", maar wat het waard is zal tijdens de onderhandelingen nog moeten blijken. In de brief wordt ernaar verwezen dat sommige lidstaten "de indruk willen vermijden dat de aard van de Europese Unie door symbolen en de titel van grondwet een radicale verandering ondergaat". Het heeft er dus alle schijn (schijn?) van dat de onderhandelingen vooral zullen moeten gaan over kosmetische aanpassingen zonder feitelijk belang (Europese vlag en volkslied, terminologie). Er wordt ook gesproken over 'de verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten en de rol van de parlementen van die lidstaten' (hoe?), maar over de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese strijdmacht hoor ik nog steeds nergens iets - en dat ligt ook voor de hand, want die moeten stiekem gauw even doorgehamerd worden.

Diezelfde ECB, die op dit moment nog niet zo almachtig is als ze zou worden in het oude 'grondwet'-ontwerp (en ik heb nog nergens gehoord dat dat zou moeten veranderen) waarschuwt werkgevers, werknemers en vakbonden dat de looneisen binnen de perken moeten blijven, omdat anders de inflatie in de Euro-landen te hoog wordt. Waarom daarbij de werkgevers vermeld worden is me onduidelijk: die willen niets liever dan de lonen laag houden. (
Financieele Dagblad van 14 juni 2007)

Lees even mee wat de taak van die ECB moet zijn volgens artikel I-30 van de ontwerp-'grondwet'. Met een beetje fantasie kun je je voorstellen wat de ECB kan (gaat?) doen wanneer naar haar mening de prijsstabiliteit in het gedrang komt door te hoge looneisen. Het Financieele Dagblad meldde niets over de steeds meer bijeen graaiende nuttelozen van de maatschappij, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de ECB er niets over gezegd heeft (al vrees ik dat dat inderdaad het geval is). Tenslotte moet deze krant het hebben van deze grootgraaiende kringen.
1. De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken vormen het Europees stelsel van centrale banken. [...]
2.
Het Europees Stelsel van centrale banken wordt geleid door de besluitvormingsorganen van de Europese Centrale Bank. Het hoofddoel van het Europees Stelsel van centrale banken is het handhaven van prijsstabiliteit. [...]
3. De Europese Centrale Bank is een instelling. [...] Zij is onafhankelijk, zowel bij de uitoefening van haar bevoegdheden als met betrekking tot het beheer van haar financiële middelen. De instellingen, organen en instanties van de Unie en de regeringen van de lidstaten eerbiedigen deze onafhankelijkheid.
NOS Nieuws meldde gisteren dat Balk in alle stilte naar Parijs gereisd is om daar met Sarkozy te praten over de impasse rond de Europese grondwet. Verdere bijzonderheden waren gisteravond nog niet bekendgemaakt, behalve dan dat ze beiden vinden dat er op de EU-top over enkele dagen een accoord moet komen over een nieuw, vereenvoudigd verdrag.

Het Algemeen Dagblad maakte gisteravond nog melding van een ideetje van voormalig minus-ter Bot: die vindt namelijk dat als er een algemene referendumwet komt (waarvan de PvdA hoopt dat die is ingevoerd voordat het Europese verdrag -de 'strontwet' dus- klaar is) dat dan de EU-burgers een referendum kunnen aanvragen en allen op dezelfde dag kunnen stemmen, zodat alle stemmen samengeteld kunnen worden.
Is er nog een duidelijkere manier om aan te geven dat de Nederlanders in de EU geen barst meer te zeggen zullen hebben?

Gelukkig komen er steeds meer mensen die vinden dat we maar beter helemaal uit de EU kunnen stappen. Netzomin als "het licht uit"ging toen we in 2005 tegen de EU-'grondwet' stemden, (ook al bezwoer de Balkenbende ons dat dat zou gebeuren), zal het uitgaan wanneer we de EU in haar eigen sop laten gaarkoken. Lees het goed doorwrochte stuk Ons voordeel is uit de EU te stappen met duidelijke argumenten.

Geen opmerkingen: