donderdag 21 juni 2007

En nog zo'n deerlijk misleidende kop in de Volkskrant

De kop Lonen gaan komende jaren fors omhoog belooft heel wat. Als je een beetje goed bent van vertrouwen denk je meteen dat de soldijverhoging van het Minus-terie van Oorlog (7,95% + € 150 per maand als je jonge kinderen hebt) in alle sectoren wordt overgenomen.

Jammer, maar de Nederlandsche Bank heeft berekend dat de lonen volgend jaar 3% zullen stijgen en in 2009 zelfs 3,3%. Dit jaar en in 2006 schoot er niet meer dan 2% over. Althans, voor de gewone arbeiders: de Haagse Bluffers staken meteen 30% meer in hun zak (letterlijk: zelfverrijking) en wat de nuttelozen van de maatschappij (couponknippers, commissarissen, directeuren en consorten) allemaal bij elkaar graaien is niet in procenten uit te drukken - al is het alleen maar omdat maar een gedeelte van wat ze ritselen zichtbaar gemaakt kan worden.

De tweede alinea van het artikel (van "onze verslaggever") komt al meteen met een waarschuwing: de loonkosten zullen de komende twee jaar voor de werkgevers met 4% stijgen "voor iedere werknemer" [wat betekent dat: voor het collectief van alle werknemers meer? of minder?] en de arbeidsproductiviteit stijgt "veel minder hard". Bij loononderhandelingen wordt de bazen dus meteen al een stok aangereikt om de vakbondseisen omlaag te chanteren.

Verder meldt de Nederlandsche Bank (nog steeds volgens de Volkskrant) dat de arbeidersklasse de "loonwinst" [hoezo "winst"? Als een bedrijf niet meer winst maakt dan 3%, wordt het gesloten!] meteen weer kwijt is omdat door de hogere lonen de prijzen in de supermarkt ook gaan stijgen.

De Nederlandsche Bank (althans het krante-artikel) meldt niets over de premie voor de Zorgverziekingswet, die volgend jaar beslist gaat stijgen. Eigenlijk had die dit jaar al moeten stijgen, want de verzekeringsmaatschappijen hadden de premies verleden jaar te laag vastgesteld omdat ze klanten moesten lokken, maar dit jaar mochten ze hun premies van het Haagse régime nog niet verhogen.

Als je goed leest, komen we de komende jaren met héél veel mazzel niet lager uit dan dit jaar, maar 'loonsverhoging' kun je het in ieder geval beslist niet noemen, behalve als je Volkskrant heet, natuurlijk!

Geen opmerkingen: