zaterdag 30 juni 2007

3 juli Binnenhof, Den Haag - Openheid over Irak!

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte overgenomen uit de e-mail nieuwsbrief van de Internationale Socialisten:

OPROEP AAN EERSTE KAMER TOT ACTIE INZAKE 'IRAK'
Meer dan 100-duizend handtekeningen voor 'Openheid over Irak'

Ladies and gentlemen: we've got them!

Meer dan honderdduizend handtekeningen voor 'Openheid over Irak'. We hadden ze beloofd, en we hebben ze. Dankzij honderd dagen zwoegen door talloze vrijwilligers van de SP, GroenLinks en coalitie Stop de Oorlog. Meer dan honderdduizend burgers zien een dwingende reden voor een parlementaire enquete naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog.

Desondanks zien onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer die zelfs na tien keer oefenen niet. Om die reden bieden wij de handtekeningen aan bij de Eerste Kamer: als niet mis te verstaan signaal aan de senatoren om recht te doen aan de wens van de bevolking, de ernst van het dossier, en het elementaire functioneren van onze democratie.

Het debat waarin dat aan de orde hoort te komen vindt plaats op dinsdag 3 juli a.s. Op die dag zullen wij de Eerste Kamer dwingen de 'doofpot Irak' aan gruzelementen te slaan. Wij nodigen u daar graag bij uit!

De handtekeningen zullen door Martijn de Rooi van Openheid over Irak worden aangeboden aan de voorzitter, de fractievoorzitters en de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer, in aanwezigheid van Harry van Bommel (SP), Femke Halsema (GroenLinks) en Bart Griffioen (Stop de Oorlog).

De Eerste Kamer debatteert op 3 juli over mandatering van toekomstige Nederlandse missies en betrokkenheid bij conflicten. De aanbieding vindt plaats op het symbolische tijdstip van vijf voor twaalf (11:55) bij de ingang van Binnenhof 22 in Den Haag. Kom ook!

[opmerking van Dwarslezer: Let even op de grondige kennis van de Teletekst-redactie op het gebied van de Nederlandse staatshuishouding: Volgens Teletekst is er waarschijnlijk in de Eerste Kamer geen meerderheid voor een "parlementair onderzoek". Dat dankt je de koekoek, want de Eerste Kamer is geen parlement!]

Geen opmerkingen: