dinsdag 5 juni 2007

EU-'grondwet': het verneuken gaat gewoon door!

Het ANP laat vandaag (voorlopig heb ik het bericht alleen in de Spits teruggevonden) weten dat er een nieuwe versie moet komen van de door Nederland afgewezen 'grondwet'. Deze nieuwe versie moet korter worden en 'ontdaan worden van constitutionele symbolen', maar 'de voorgestelde hervormingen van de EU-instellingen moeten wel doorgaan'.

Aldus hebben enkele 'wijze' mannen en vrouwen voorgesteld. Als je weet dat ook Wim Kok bij die groep zit, begrijp je waarom ik 'wijze' tussen aanhalings- en sluittekens heb gezet.

Wat ze precies bedoelen met 'ontdaan van constitutionele symbolen' begrijp ik niet (zal wel nieuwspraak zijn), want 'constitutionele' zaken horen nu juist thuis in een grondwet.

Gelukkig is 'onze correspondent' van NRC duidelijker: in de nieuwe tekst is namelijk geen sprake meer van een Europees volkslied of een Europese vlag. Dat is inderdaad een symbolische wijziging zonder enige werkelijke betekenis of waarde, tenzij voor mensen die gebukt gaan onder nationalistisch chauvinisme.

Ikzelf vond nou juist die Europese vlag en dat Europese volkslied een geweldige verbetering, zeker voor Nederland. Stel je voor dat we na ongeveer een eeuw dat tenenkrommende lijflied van Willem van Oranje weer konden opbergen op een donker plekje in een vergeten museum en dat we verlost waren van die vlag met als eerste kleur een verwijzing naar de Duitse monarchie, die in Nederland formeel nog steeds aan de touwtjes trekt onder de foutieve naam Oranje. Zeg nou zelf, is er een mooier volkslied denkbaar dan het slotkoor van Beethoven's negende symphonie, met de geweldig inspirerende boodschap dat "Alle Menschen werden Brüder"?

Hoe dan ook, die symbolische aanpassing van de ontwerptekst zal zeker een deel van de nee-stemmers uit 2005 tevredenstellen. Het is mij te enenmale onduidelijk waarom, maar er zijn nog steeds mensen die, ofschoon ze hun avond vullen met allerlei veelal Verenigdestaats TV-vertier, erg gehecht zijn aan hun Nederlandse eigenheid, ook al is hun Nederlands voor een groot gedeelte ver-angelsaksischt...

Echter: de werkelijk enge aspecten van de ontwerptekst van de EU-'grondwet' blijven gewoon aanwezig. Zoals ik in de eerste alinea van dit artikel uit het ANP-bericht aanhaalde: 'de voorgestelde hervormingen van de EU-instellingen moeten wel doorgaan'. Dat betekent dus dat het nog steeds de bedoeling is dat de Europese Centrale Bank een absolute macht krijgt, bóven die van de Europese Commissie of het Europees Parlement. Dat betekent ook dat er een Europees leger moet komen, dat nauw samenwerkt met de NAVO. En dat komt er in de praktijk op neer, dat het doet wat de NAVO beslist. En aangezien de NAVO aan de leiband van Washington loopt, wordt het Europese leger dus een kastanjes-uit-het-vuur-haler van de kolonialistische plannetjes van de VS.

Door de truuk van het schrappen van het Europese volkslied en de Europese vlag hopen de 'wijze' (zeg maar 'achterbakse en gehaaide') mannen en vrouwen dus zonder pijn toch nog hun slag in huis te halen. Er is nog wel niet beslist of we al dan niet nog een referendum zullen krijgen (en daarna nog een en nog een, net zolang totdat er een microscopische meerderheid vóór de strontwet is?), maar de slijmcampagne naar de onderbuikstemmers is alvast van start gegaan.

Geen opmerkingen: