vrijdag 22 juni 2007

29 juni a.s.: Alternatieve Veteranendag in Den Haag

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte:


De officiële veteranendag op 29 juni is een “evenement”, waarin naast veteranen zelf, ook militaire werving en propaganda een rol hebben.

Vaak ontbreekt informatie over werkelijke gronden voor missies/oorlogen.
De redenen die worden aangedragen worden in werkelijkheid vaak overschaduwd door economische belangen en machtsverhoudingen.
Meer nog ontbreekt informatie over effecten op militairen nu en op lange termijn: trauma's, verwondingen, sterfte, schuldgevoel en gevolgen voor burgers in oorlogsgebieden. Daarnaast werft Defensie nieuwe soldaten met misleidende informatie en verheerlijking van het soldatenleven; de stoerheid en de opleidingsmogelijkheden.

Wij, samenwerkende vredesorganisaties, willen daarom "tegengeluid" laten horen met een eigen programma: "Veteranen; Bloed, Zweet en Tranen".
Deze alternatieve Veteranendag is uiteraard niet gericht tegen veteranen, maar tegen het politieke systeem dat deze dag “misbruikt” en tekort schiet in de steun aan militairen na missies.

Op het Plein in Den Haag, tegenover Tweede Kamer en het ministerie van Defensie, zal er een programma zijn vanaf half elf 's morgens tot half vijf 's middags.

Er zijn 3 thema´s in 3 debatten:

11.00 – 12.00 uur: Werving voor, en propaganda door het leger en campagnes daartegen;
13.00 – 14.00 uur: Beeld en werkelijkheid van het leger; ‘Veteranen voor, tijdens en na de missie‟;
14.30 – 15.30 uur: Geweldloze alternatieven voor conflictoplossing.

Verschillende deskundigen zullen een inleiding geven en aan het publieksdebat meedoen. Tussendoor zullen er muzikale en poëzie intermezzo´s zijn.
Er zal een raadsman aanwezig zijn, voor veteranen die daar behoefte aan hebben, bij de „Praatpaal‟ ihkv: “Luister eens naar een veteraan”

Actuele informatie hierover binnenkort op de website van het Haags Vredesplatform.

Houd er rekening mee dat het Plein, ivm de parade, afgesloten is voor autoverkeer vanaf 10.00 uur en voor voetgangers van rond 12.00 tot 14.00 uur.

Haags Vredes Platform, Humanistisch Vredesberaad, Kerk en Vrede, Amok, Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Geen opmerkingen: