dinsdag 26 juni 2007

Corruptie in en rond Irak? Hoe kan dat nou toch?

Toen de Verenigde Staten enkele jaren geleden besloten het risico op een nieuwe wereldoorlog nog groter te maken door Irak binnen te vallen, op grond van vervalst bewijsmateriaal over massavernietigingswapens (ongetwijfeld vanuit de gedachte dat de door de VS eerder geleverde gifgassen nog wel aanwezig zouden zijn, tenminste gedeeltelijk), ging het natuurlijk over iets heel anders. De belangen van de olie- en wapenindustrie heb ik in mijn weblog al vaker vermeld - en met mij diverse anderen die verder kijken dan wat het ANP en nagenoeg de hele gelijkgeschakelde Nederlandse pers voor ons voldoende vindt.

Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat de Washington Post gisteren onder de sarcastische titel Shhh... There is Corruption in Iraq een boekje opendeed over misbruik van Saddam Hussein-wetgeving om grof te profiteren van voor andere doeleinden bestemd geld. Ook een ander artikel van gisteren in dezelfde krant (Audit of KBR Iraq Contract Faults Records for Fuel, Food) benadert de corruptie in Irak, deze keer van de kant van het Verenigdestaatse aannemersbedrijf KBR, voorheen Halliburton, waarmee -voor alle duidelijkheid- vice-president Dick Cheney niets meer te maken heeft!

Geen opmerkingen: