dinsdag 19 juni 2007

Gossie...

Hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant betreurt het dat de krant het woord "martelingen" gebruikt heeft, nadat Nederlandse soldaten zich in de onwettige bezettingsoorlog in Irak niet aan de regeltjes gehouden hebben. Aldus lees ik in de Metro van vandaag (de Volkskrant heb ik bij het schrijven nog niet in handen gekregen, maar later toegevoegd).

Wat hij had moeten zeggen is dat het onderzoek, waarvan we maar moeten aannemen dat het eerlijk en objectief is uitgevoerd, geen bewijs heeft opgeleverd dat er daadwerkelijk voldaan is aan een bepaalde definitie van martelen, maar dat er desondanks officieel is vastgesteld dat er dingen plaatsgevonden hebben die wel degelijk zouden kunnen voldoen aan andere definities van martelen.

Wat een geslapjanus! Dit doet me maar al te sterk denken aan VARA-opperhoofd V/d Heuvel die op de zaterdag na 30 april 1980 op TV openlijk zijn verontschuldigingen aanbood vanwege het feit dat VARA-radio die hele dag de uitzendingen van de naar de FM weggecensureerde STAD Radio Amsterdam had gerelayeerd, waardoor heel Nederland er kennis van kon nemen hoe het toenmalige régime er alles voor deed om van die dag een feest van agressie te maken door al in alle vroegte met helicopters laag boven de stad te vliegen en in de vroege ochtend vrijmarkt-kramen in elkaar te meppen. Er waren naar aanleiding van die uitzending namelijk enkele leden opgestapt. Ziedaar enkele kenmerken van een echte democratie: de waarheid wordt alleen verteld wanneer dat geen nadelige gevolgen heeft voor het eigen belang en het volk straft de boodschapper in plaats van de dader...

Minus-ter van Oorlog Middelkoop (een zogenaamde christen) is 'zichtbaar opgelucht' (De Pers) dat er niet gemarteld is en dat er bij het minus-terie geen "doofpotcultuur" heerst.

Laten we even samenvatten: er is in Irak niet gemarteld door Nederlandse militairen; in Srebrenica heeft het Nederlandse leger uitstekend werk verricht en dat filmrolletje is helemaal per ongeluk verloren gegaan (door aliens meegenomen?); tijdens de politionele acties in Indonesië zijn geen Indonesiërs vermoord en de Duitse concentratiekampen... ja wat was daar eigenlijk mee aan de hand?

Geen opmerkingen: