maandag 11 juni 2007

Verneuken volgens C- en PVDA

Het Nederlands Dagblad geeft vandaag weer een duidelijk voorbeeld van hoe wij door het zogenaamd christelijke en zogenaamd socialistische kabinet Balk IV verneukt worden. Onder de kop Wachtlijsten jeugdzorg kunstmatig kort wordt uitgelegd hoe dit truukje werkt: jongeren krijgen een verkeerde therapie of worden in een ongeschikte woongroep geplaatst - zolang er maar plaats is. Dan kunnen ze immers van de wachtlijst worden afgehaald. Dat gebeurt zelfs wanneer ambulante hulp geboden wordt, ook al is die niet toereikend voor het betreffende kind.

En laten we vooral niet vergeten dat die wachtlijsten al met vooruitwerkende kracht kort worden gehouden: een kind komt er pas op, wanneer het langer dan negen weken op zorg wacht.

Dat het kind niet gebaat is bij deze oplossing, is kennelijk voor de club van Balk en Bos niet interessant. Ze hebben wel - nog steeds - per dag bijna één miljoen euro (zie o.a. NRC van 25 mei) over voor de Bushiaanse oorlog in Afghanistan, maar de geslachtofferde kinderen zijn kennelijk niet zo belangrijk. Liever laat men Afghanen (= terroristen, volgens de simplistische visie van de neoliberale internationale) uitmoorden dan dat men kinderen probeert een plaats in de samenleving te bezorgen.
Zou die rare prioriteitstelling iets te maken hebben met de activiteiten van Roland Balkenende (inderdaad, de broer van ...), die actief is bij het bedrijf Tenaris? Dit bedrijf legt o.a. in Kazakhstan olie-pijpleidingen (zie o.a. op de site van Tenaris zelf). Om de olie uit Kazakhstan via de zee te kunnen exporteren is het erg handig als Afghanistan in "bevriende" handen komt.

Geen opmerkingen: