dinsdag 5 juni 2007

Zaterdag a.s. 13:00 op de Dam in Amsterdam!!!

Oproep in het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte:

9 juni Amsterdam - Protest tegen 40 jaar bezetting van Palestina

Door een aantal organisaties, waaronder het Nederlands Palestina Komitee (NPK), wordt op zaterdag 9 juni een protestbijeenkomst georganiseerd op de Dam in Amsterdam. Wereldwijd zijn er op 9 juni demonstraties en manifestaties tegen de bezetting van Palestijns land, die volgde op de junioorlog van 1967.

In 1967 bezette Israël de 22% van het grondgebied van Palestina (plus de Syrische hoogvlakte van Golan), die na de verovering van Palestijns gebied in 1948 en 1949 nog over was. Het NPK beschrijft het gevolg voor de Palestijnse bevolking:
"Wij kennen inmiddels de verschrikkingen die de bezetting met zich meebracht en nog dagelijks met zich meebrengt: onderdrukking, collectieve strafmaatregelen, arrestaties, marteling, militair geweld, buitenrechtelijke executies, maar ook het verwoesten van olijf- en fruitboomgaarden en woonhuizen. Plus grootscheepse landonteigening ten behoeve van de Israëlische kolonisatiepolitiek in combinatie met de Apartheidsmuur. De verdere verdrijving van Palestijnen is in volle gang."
Meer info: www.40jaarbezetting.nl.

Plaats: De Dam, Amsterdam
Tijd : 9 juni van 13:00 tot 16:30

Geen opmerkingen: