zaterdag 16 juni 2007

Eventjes weg...

Met een beetje mazzel heb ik over enkele uurtjes het eerder deze week gepresenteerde Balkiaanse beleidsprogramma doorgewerkt en kan ik er wat concreter op ingaan.

Voorlopig wil ik verwijzen naar de reactie van het 'christelijke' dagblad Trouw, dat ook niet straalde van enthousiasme: "[...] doet een beetje kinderlijk aan en roept daarom licht cynisme op, maar een feit is dat sinds 2002 de verbindingen tussen Den Haag en het land grondig zijn verstoord". Het door de eerdere Balkenbendes gevoerde "ideologisch hervormingsbeleid" maakte geen eind aan de vervreemding. De toch al verstoorde verhoudingen werden alleen maar scherper, [...]".

We weten intussen allemaal wel wat we van de Balkende Ellende kunnen verwachten, dus eigenlijk zouden we ons helemaal niet hoeven te verdiepen in zijn gebroddel. Alleen, als we dat zouden doen, verlagen we ons tot zijn blinde-mijnpaard-taktiek...

Geen opmerkingen: