zaterdag 16 juni 2007

Sprookjes van Moeder de Balk

Het Balkiaanse beleidsprogramma (in feite hebben ze 100 dagen gebruikt om plaatjes te zoeken om bij het regeringsprogramma te plakken en hebben ze de tekst wat opgefraaid) is vooral nietszeggend. Agnes Kant had volledig gelijk in haar commentaar.

Een klein voorbeeld (meteen uit de inleiding) om aan te geven hoeveel waarde we aan het geleuter moeten hechten:
Nederland heeft zich altijd ingezet voor een wereld waarin de winst van de één niet het verlies van de ander betekent [waarschijnlijk nemen daarom de verschillen tussen arm en rijk in Nederland steeds meer toe; dat verklaart meteen de noodzaak van voedselbanken - en daartegenover de bonussen voor patsers en bijv. graaierige nep-socialisten zoals Wim Kokhals en Paul Rozeluller]. Voor een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. We werken daarom aan:
- een slagvaardig en democratisch Europa [Nederland is inderdaad bereid slag uit te delen in Irak en elders; en omdat de Balkenbende zo'n voorstander is van een democratisch Europa wordt de Nederlandse afwijzing van de Europese 'grondwet' gewoon democratisch overstemd.]
- meer veiligheid en stabiliteit in regio's waar dat nodig is [zoals in Srebrenica, Afghanistan en Irak; de Nederlandse overheid zet zich ook overduidelijk in om de rechten van de Palestijnen te verdedigen. Toch?];
- ontwikkelingssamenwerking waar mensen bij gebaat zijn [bijv. een opbouwmissie in Afghanistan];
- prominente aandacht voor mensenrechten [martelingen in Irak; steun voor het terroristische beleid van Bush; steun voor de Israelische terreurdaden in Libanon en de Palestijnse gebieden];
- een ambitieus internationaal milieubeleid [zoals het exporteren van gifschepen naar Turkije en de Ivoorkust; zoals het liegen over rapporten over de gevolgen van UMTS-straling; zoals het steeds verder asfalteren van Nederland en het verzieken van het openbaar vervoer].

Het drukwerkje is ook verlucht met grafieken, zoals over steun voor inzet van Nederlandse militairen in het buitenland (natuurlijk volledig betrouwbaar, want afkomstig uit de koker van het Minus-terie van Oorlog!). En,
voor alle duidelijkheid: het plaatjesboek is ingedeeld in pijlers en de begroting is ondergebracht in enveloppen.

En natuurlijk blijkt er een heleboel koffiedik gebruikt te zijn. Daarin heeft de club bijvoorbeeld gezien dat Nederlanders tegen de Europese 'grondwet' waren vanwege de te snelle uitbreiding (andere redenen worden tenminste niet genoemd).

Er wordt ook met zorg gesproken over kindsoldaten, maar van de andere kant zijn er onlangs plannetjes openbaar geworden van beroepsmilitairen, die moeten worden ingezet als leerkrachten voor bijv. gymnastiek ("links-rechts-voorwaarts ars; presenteer het geweer") en maatschappijleer ("het communisme is slecht en het kapitalisme biedt juist iedereen gelijke kansen op geluk en welvaart, in absolute vrijheid").

In 2010 zijn alle visum- en paspoortprocessen biometrisch. "Hierdoor wordt ongestoord reizen wereldwijd gemakkelijker". [Jaja, afgezien natuurlijk van scans, doorlichtingen, snuffelende Rotkwijlers die je besnuffelen om te zien of je geld bij je hebt... Ik vraag me af of je de medische kosten om akelige hondenziekten te genezen vergoed krijgt; of kosten van de stomerij...]

Er worden een heleboel fraaie open deuren ingetrapt (uitbreiding openbaar vervoer, verbetering onderwijs, bescherming van het milieu, het platteland moet "vitaler en dynamischer" worden en er moet worden "geïnvesteerd in natuurgebieden"), maar het blijft bij het opentrappen van die deuren, zonder dat er iets werkelijk concreets gemeld wordt.

Wat wel heel duidelijk uitgewerkt is, is de slavendrijverij: "de komende vier jaar [moeten] 200.000 mensen extra aan de slag gaan", ondanks het gegeven dat de arbeidsparticipatie in Nederland "boven het EU-gemiddelde" ligt. De arbeidsparticipatie moet volgens de SER 80% worden "voor de houdbaarheid van de collectieve voorzieningen in ons land". [Als de privatisering nog verder gaat zal dat ook nog wel 90% worden - en de resterende 10% zijn de patsers die profiteren van de rest van de bevolking].

In een kadertje wordt o.a. vermeld dat 33% van de bevolking tussen 15 en 74 "aan vrijwilligerswerk" doet, dat wil zeggen: gratis werkt, waarvoor eigenlijk een salaris zou moeten worden betaald... En dan komt er nog een project '1001Kracht" met als doel [ga even goed zitten!] "de deelname van 50.000 extra vrouwen in het vrijwilligerswerk".

Het armoedebeleid moet door de gemeenten worden uitgevoerd, dus als je arm bent moet je maar hopen dat je in een sociale gemeente woont... Daarvoor komt in 2008 5 miljoen beschikbaar [evenveel als er in 6 dagen verspild wordt aan de oorlog in Afghanistan!], let wel voor héél Nederland, voor 2009 zou dat 10 miljoen moeten worden en voor 2010 en 2011 respectievelijk 60 en 80 miljoen. Wijst de verhoging van deze post erop dat het régime er nu al van uitgaat dat de armoede drastisch zal toenemen? Of zijn dit fictieve bedragen, omdat de Balkenbende toch wel weet dat ze al lang vóór die tijd uitgerangeerd is? Of rekent Balk erop dat hij zijn IVe zit mag uitzitten en hoopt hij dat we in 2011 vergeten zijn hoe weinig hij in 2008 voor armoedebestrijding overhad, zodat we (nouja... de dombi die dan nog niet doorhebben dat hij, in opdracht van de neoliberale internationale, ons volledig wil uitpersen?) nog een keer op zijn marionettentheater zullen stemmen.

Natuurlijk is er veel aandacht voor terrorismebestrijding en daarvoor moet radicalisering worden tegengegaan [dat is vermoedelijk de reden waarom het Balkenrégime betrokken wil blijven bij de Bushiaanse oorlogen, en waarom het Wildersiaanse gedachtenslecht (je kunt dat toch geen gedachtengoed noemen!) van alle kanten op ons afkomt, zonder dat het régime daarvan krachtdadig afstand neemt]. Voor terrorismebestrijding is voor 2008 meer dan driemaal zoveel geld beschikbaar als voor armoedebestrijding (16 miljoen). Dan weten we meteen waar de prioriteiten liggen bij Balk & Co.

Wie het allemaal zelf nog eens rustig en volledig wil nalezen, kan de gehele tekst, onderverdeeld in "pijlers", vinden op de website van het Nederlands Juridisch Dagblad.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Vooral ook verbaasde mij het feit dat er een drukker is gevonden die in werkelijk recordtempo, vrijwel direct na de 100 dagen, een boekje van 86 paginas heeft kunnen maken. Ik zou denken dat er na 100 dagen eerst een evaluatie zou plaats vinden, waarna een tekst wordt opgesteld, die dan naar de drukker gaat.

Die tekst was kennelijk al hoog en breed voorgekookt, dus die 100 dagen het land in waren vooral een farce, een cosmetisch gebeurentje.

Wat Europa betreft, ik zag net in de TV gids dat er komende week een vernietigende Duitse documentaire komt over de meer dan schandalige geldverspilling in het Europese circuit: een aanrader dus!

(uit de aankondiging: Europa kost dermate veel dat, als we er niet aan meededen, de gestegen kosten voor de oude dagvoorzieningen en de gezondheidszorg al voor een groot deel gedekt zouden zijn)

Anoniem zei

Sorry, door de haast vanmorgen vergeten, hierbij details:

uitzending op ARD, as donderdagnacht van 00:00 tot 00:45

(in de VPRO gids staat een zeer tot kijken uitnodigende aankondiging)(ben benieuwd of de andere gidsen er ook aandacht aan besteden maar heb geen zin die aan te schaffen)