donderdag 26 augustus 2004

Connexxion wil nog meer files!

De woordvoerder van Connexxion geeft te kennen geen voorstander van te zijn van het Belgische systeem van gratis of goedkoop openbaar vervoer. Ik kan me voorstellen dat zijn club geld wil verdienen, maar dat staat los van het belang van de Nederlandse samenleving. Een overheid die begaan is met het milieu en de mobiliteit van de bevolking, kan niet anders dan op alle mogelijke manieren het openbaar vervoer bevorderen. Dat kost inderdaad geld, maar een beter openbaar vervoer betaalt zich op den duur onontkomelijk terug (al zullen Balkenende & Co. met hun korte-termijn-filosofie dat niet beseffen): het milieu wordt minder belast (minder privé-auto's met 1 of 2 inzittenden) het aantal verkeersslachtoffers neemt af, het wegennet hoeft niet tot in het oneindige te worden uitgebreid - immers nieuwe wegen leiden onvermijdelijk tot nieuwe files. Maar misschien heeft de wegenbouw wel een dusdanige greep op dit kabinet dat juist daarom het -nu al véél te dure - openbaar vervoer in dit land nog steeds duurder en de dienstverlening steeds slechter wordt, ondanks alle leuke verhaaltjes over vermindering van het aantal vertragingen, waarvan ik in ieder geval op het traject Amsterdam - Alkmaar bar weinig van merk.

dinsdag 24 augustus 2004

Beter laat dan ooit, maar toch...

Leuk bericht dat er nu mensen in de USA zijn die de CIA willen opheffen, naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001. Dit had alleen véél eerder moeten gebeuren, namelijk vóór de staatsgreep in Chili van 11 september 1973, waarbij Allende ver(zelf?)moord werd en Pinochet de macht greep. Die staatsgreep was zonder de CIA niet mogelijk geweest...

Gesundenes Volksempfingen?

Vandaag in een ingezonden brief (van ene J. Jongeneel) weer een fraai voorbeeld gezien van onnodig intellectueel doen. Waarom moeten buitenlandse termen gebruikt worden, wanneer er goede Nederlandse alternatieven zijn. En als je het dan tóch absoluut noodzakelijk vindt, kun je toch beter eerst even nakijken wat je in het buitenlands schrijft. "Gesundenes Volksempfinden" betekent in ieder geval niets begrijpelijks!

woensdag 18 augustus 2004

Rare mensen!

Nederlanders zijn toch maar rare mensen. Jaarlijks vallen er honderden doden in het verkeer in Nederland, en dat wordt kennelijk als onvermijdelijk beschouwd. Wanneer echter een beroepsmilitair bij zijn werk omkomt, is heel Nederland in diepe rouw gedompeld - met vooraan premier Balkenende, wiens regering niettemin verantwoordelijk is voor de Nederlandse deelname aan de op leugens gebaseerde oorlog in Irak.
Tóch hebben beroepsmilitairen bewust voor dit beroep gekozen, wetend dat ze ooit in riskante militaire situaties terecht zouden kunnen komen. Dat is heel iets anders dan verkeersdeelnemers, die niet bij voorbaat kiezen voor het risico van dronken of onoplettende verkeersdeelnemers.

Zo is het trouwens ook zo vreemd dat veel Nederlanders bang zijn voor terroristische aanslagen, terwijl er de laatste tien jaren in Nederland veel minder terreurslachtoffers te betreuren zijn geweest dan alleen verleden jaar al verkeersslachtoffers.

woensdag 11 augustus 2004

Schijnheilig stelletje!

Het is toch wel een eigenaardig clubje, daar in Den Haag. Ze hebben hun mond vol van de zegeningen van een vrije markt en, inderdaad, wanneer de grootgraaiers zichzelf extra bonussen toebedelen, of wanneer de zogenaamde regeerders hun tractement (zij het op termijn) met enkele tientallen procenten verhogen, wordt hun geen strobreed in de weg gelegd.
Hetzelfde vrije markt-mechanisme constateren we bij verhogingen van huishuur of openbaar vervoer; en ook kunnen politici voor hun overbodige hobby-projecten (Betuwelijn, JSF) vrijmoedig blijven putten uit de met onze belastingcenten gevulde schatkist.

Het vreemde is echter dat, wanneer de vakbonden zich niet wensen te houden aan eerdere afspraken, NADAT de club van Balk en Zalm zich daaraan heeft onttrokken, De Geus ineens wél in wil grijpen in stijgingen van CAO-lonen. Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen, en een ingekorte WW-uitkering voor dit stelletje broddelaars!