donderdag 10 juli 2008

Nucleaire bij-de-neus-nemerij

Het Nederlandse régime blijft maar bezig met het oplaten van ballonnetjes met knalgas, om de burgers maar gerust te stellen. Die burgers willen immers vooral (hoe dan ook) vrolijk kunnen blijven rondtuffen in hun eigen vierwielige blikken - stel je voor dat ze niet meer elke zondag naar de meubelboulevard zouden kunnen... Wat een verveling!.

Verleden jaar was biobrandstof het toverwoord. Inmiddels wordt daar 'serieus' werk van gemaakt, waardoor levensmiddelen steeds onbetaalbaarder worden (vooral voor de steeds meer armen in de wereld). De handel maakt daar lekker misbruik van om de prijzen in de winkel nog maar wat meer omhoog te persen. Hoeveel kunnen we volgend jaar zien als ze hun jaarcijfers publiceren.

Intussen is ook regelmatig te horen hoe geweldig het is om auto's op electriciteit te laten rijden. En voor degenen die dat 'sloom' vinden zijn er ook nog hybride auto's (die zowel op benzine als op electriciteit kunnen rijden). De gemiddelde automobilist verdringt gemakshalve dat electriciteit niet zomaar uit het stopcontact komt, maar ook opgewekt moet worden (met olie, steenkolen, gas of... met kernenergie).

Gisteren hoorde ik op het
ANP-nieuws op een commerciële radiozender dat uit een enquête (door wie?) was gebleken dat inmiddels 53% van de Nederlandse bevolking voorstander was van (of althans geen bezwaar had tegen) kerncentrales. Dat komt ongetwijfeld door de recente campagne van de Balkenbendes, waarbij er maar steeds op gehamerd wordt dat we nieuwe electriciteitscentrales nodig hebben en dat dat geen kolencentrales mogen worden (te veel CO², weet-je-wel?). Gelukkig zijn kerncentrales tegenwoordig zóóó veilig (én ze stoten geen CO² uit!) dat die een uitstekend alternatief bieden.

Hoe veilig kerncentrales tegenwoordig zijn, bleek dinsdagmorgen wel, toen -zoals de Libération gisteren meldde, radio-actieve vloeistof (6.250 liter, die 75 kg [!!!] uranium bevatte) ontsnapte uit de kerncentrale van Tricastin (in de omgeving van Avignon), waardoor de rivieren Gaffière en Lauzon vervuild werden.
Volgens informatie in het
Noordhollands Dagblad van vandaag (in de papieren editie) meldde de Franse overheid de ramp (volgens het krantenbericht "het incident") -van "honderd maal de toegestane straling voor een heel jaar"!-, echter pas 's avonds, waarbij tevens een zwem- en visverbod werd ingesteld voor de betreffende rivieren. Volgens de Franse overheid is de "vrijgekomen straling binnen de wettelijke normen [...] gebleven".

Die ramp in Frankrijk leert ons in ieder geval maar weer eens duidelijk wat we aan 'onze' autoriteiten hebben, die minstens even leugenachtig zijn als de Franse (het gelieg en gedraaikont van Balkenende en Bos is inmiddels wel bekend). De straling is 'binnen de wettelijke normen', waarvan mij echter niet duidelijk is waarop die gebaseerd zijn. Misschien wel op 'niet meer dan 10% van de bevolking dood' of iets dergelijks...

dinsdag 8 juli 2008

Europese Unie de nieuwe Sovjet-Unie?

Illegale buitenlanders mogen volgens de nieuwe afspraken voortaan achttien maanden opgesloten worden (voor illegalen in Nederland is dat een vooruitgang, want hier mogen ze tot op heden voor onbepaalde tijd vastgezet worden) en ze moeten sneller uitgezet worden (Trouw van 19 juni 2008).
Anderzijds moet het ook mogelijk worden om hoog opgeleide buitenlanders gemakkelijker in de EU te laten werken
(Trouw van vandaag). Dat is interessant voor het Europese kapitalisme en spaart bovendien de kosten van opleiding uit (die zijn al in het land van herkomst betaald).

In Duitsland mag de politie (voorlopig alleen nog in Beieren) inbreken om spionage-programma's op privé computers te installeren (zonder huiszoekingsbevel!). Daarbij mag meteen huiszoeking gedaan worden. Dit mag dan weliswaar kennelijk alleen wanneer er een "bedreiging" bestaat
(Webwereld vandaag), maar wat betekent dat precies? En het lijkt me gemakkelijk genoeg om een 'anonieme melding' te bedenken en dan bij een ongewenst iemand (een blogger?) in te breken.

Verder biedt een laatste serie amendementen voor een nieuwe Europese telecomwet nieuwe mogelijkheden om de vrijheid van de burgers ook bij het Internetgebruik te beperken. Klik je voor een analyse (in Engels, Frans en Duits) naar de Wiki van La Quadrature du Net.