woensdag 18 juli 2007

Nederland en de werelddemocratie

Zelfs de VS en Groot-Brittannië schorten de ontwikkelingshulp aan Ethiopië op. Daarvoor is dan ook meer dan voldoende reden, maar het Nederlandse régime wil daar voorlopig nog niet aan denken.

CDA-kamerlid Kathleen Ferrier (en ik maar denken dat dat een alt is uit mijn jeugd) geeft als haar mening: "Als we stoppen met het geven van 27,5 miljoen aan ontwikkelingshulp, tref je daar de bevolking mee." (Toen Irak op last van de VS getroffen moest worden door een economische boycot, had het Nederlandse régime daar duidelijk minder moeite mee, óók nadat gebleken was dat de kindersterfte in Irak daardoor enorm was toegenomen. Volgens Ferrier moet minus-ter Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) politieke druk uitoefenen op Ethiopië...

VVD-er Arend Jan Boekestijn heeft een heel ander idee (hem ten volle waardig, gezien eerdere uitspraken van hem): "Al dat geld [de tot op heden gegeven ontwikkelingshulp] heeft de ellende van vandaag kennelijk niet kunnen voorkomen. Misschien kunnen we dat geld beter inzetten voor effectievere krijgsmachtoperaties." (De Pers vandaag)

Boekestijn zal het ongetwijfeld anders zien, maar als hij effectieve krijgsmachtoperaties wil, is er maar één enkele optie: Washington aanvallen. Hij hoeft zich daarvoor niet schuldig te voelen, want Washington heeft nog maar enkele jaren geleden Nederland ook militair bedreigd (voor het geval in Den Haag een Verenigdestater vervolgd zou worden voor oorlogsmisdaden).

De enige mogelijkheid om tot een menswaardige en vreedzame wereld te komen is ervoor te zorgen dat het tot Washington doordringt dat ieder volk recht heeft op het uitstippelen van zijn eigen bestel, dat Washington dus moet ophouden met zijn militaire avonturen en met het exporteren van de uitbuiting van de rest van de wereld ten gunste van de economische belangen van de VS (en van een -relatief- handjevol medeplichtigen; ook in Nederland zijn die nutteloze lui gemakkelijk te herkennen: dure pakken, grote auto's, functies met ronkende namen - kortom groot-aandeelhouders, commissarissen en managers van grote bedrijven, en hun stromannen).

Geen opmerkingen: