maandag 9 juli 2007

Zal Amnesty International zich werkelijk door Rome laten chanteren?

De Verenigdestaatse bisschoppen hebben Amnesty International opgeroepen om hun standpunt ten gunste van abortus te herroepen, anders moeten van het Vaticaan katholieke organisaties en particulieren hun steun intrekken (het betreffende artikel geeft niet aan wat de straf anders is, maar elke "echte" katholiek weet wel dat die bestaat uit excommunicatie).

William Skylstad, de voorzitter van de Verenigdestaatse bisschoppenconferentie suggereert dat hij het werk van Amnesty International belangrijk vindt: "Het besluit van het dagelijks bestuur van AI ondergraaft Amnesty's beproefde morele betrouwbaarheid, ondergraaft haar missie en verdeelt haar leden van wie er velen katholiek zijn. Het brengt de steun voor Amnesty in vele landen in gevaar. [...] Er blijven zoveel dringende zaken over waarvan wij nu geloven dat die zullen worden geschaad door deze ongehoorde en onnodige betrokkenheid in het abortusdebat." (Katholiek Nieuwsblad van 5 juli)

Toch typisch dat Skylstad zo bezorgd is over de "beproefde morele betrouwbaarheid" van Amnesty International. Misschien moet hij toch eerst maar een objectief en onafhankelijk onderzoek laten doen naar de "morele betrouwbaarheid" van de RK kerk. En die "vele landen", waarin het werk van Amnesty International in gevaar zou komen, zijn wel landen, waarin dezelfde RK kerk een politieke macht uitoefent, zoals (ik heb het vandaag al eerder gezegd) Ierland en Polen, en die landen waarin een deel van de bevolking zich nog laat chanteren, zoals Spanje, Italië en Portugal.

Geen opmerkingen: