dinsdag 3 juli 2007

Bevrijdingsdag in Nederland? Of nieuwe bezetting? (deel II)

Op 14 mei berichtte ik (in mijn artikel Bevrijdingsdag in Nederland? Of nieuwe bezetting?) over de manier waarop onze dappere ordebewaarders optraden tegen een ludieke fietsdemonstratie van een 100-tal demonstranten, die op deze manier wilden protesteren tegen de aanstaande G8-conferentie in het Duitse Heiligendamm.

Met kunst en vliegwerk (in feite: met veel agressie) en er een met de staart bijgesleept argument (verstoring van de openbare orde) werden de demonstranten opgepakt en opgesloten en kregen ze een proces-verbaal aan hun broek.

Verleden week donderdag was er een debat tussen bestuurders en demonstranten, waarbij de demonstranten niet veel wijzer werden, omdat de zaak 'onder de rechter' was en daarom mochten er door de "stadsdriehoek" (de burgemeester, de [plaatsvervangend] Korpschef van politie en de [plaatsvervangend] Officier van Justitie) op veel vragen geen antwoorden worden gegeven. Lees in Indymedia voor een verslag van dit 'debat'.

In deze context zou ik graag dieper willen ingaan op wat precies verstaan moet worden onder die verstoorde 'openbare orde'. Dit begrip komt namelijk maar al te vaak neer op een nieuwspraaks synoniem voor de 'gevestigde orde' (oftewel het 'establishment').

Wanneer je dat in gedachten houdt wordt ook al veel meer duidelijk waarom de MEppers van de politie zo vaak worden ingezet wanneer er iets te doen is dat ingaat tegen de belangen van het 'establishment', d.w.z. de kapitalistische belangen. De 'openbare orde' was in Utrecht niet in het geding. Er was een demonstratie, maar van beperkte omvang, die nauwelijks als storend beschouwd kon worden.


Demonstraties tegen de G8 zijn echter wel bedreigend voor de neoliberale internationale (dus het 'establishment') en daarom moest (!) er wel hard tegen worden opgetreden. Dat zagen we bij eerdere gelegenheden in Italië en dat zagen we onlangs ook in Heiligendamm: provocateurs moesten ervoor zorgen dat de 'ordekrachten' konden toeslaan.

Wolf Kielich verduidelijkt in zijn boek Anatomie van de gummiknuppel (A.W. Sijthoff, 1973) op blz. 52 de als 'openbare orde' verklede 'gevestigde orde' op heldere wijze. Ik kan lezing van harte aanbevelen.

Geen opmerkingen: