donderdag 12 juli 2007

Angst aanpraten om bevolking te kunnen onderdrukken? En dat dan weer om...

Waarom wordt er toch steeds zo -en dat op erg halfslachtige wijze- de nadruk op gevestigd hoe groot de terroristische dreiging toch wel niet is? Gisteren werd in Het Parool (uit de koker van het ANP) weer melding gemaakt van een waarschuwing van de Europese Commissie (EC) voor bioterrorisme. Tegelijk zegt de EC echter wel dat de kans op een bioterroristische aanslag klein is, maar de eventuele gevolgen kunnen [!] wel "verwoestend" zijn.

Tja, de gevolgen van slecht onderhoud in de luchtvaart (ondanks de lage vliegtarieven moet er toch winst gemaakt worden en dan wordt er maar bezuinigd op het onderhoud) kunnen ook desastreus zijn: er hoeft maar één Boeing op een stad te storten en de gevolgen zijn desastreus. Hetzelfde geldt voor ongevallen met chloortreinen of kerntransporten (of kerncentrales!). De gevolgen van een oorlog zijn echter per definitie desastreus. Misschien moet de EU daar ook maar eens voor waarschuwen - in plaats van in een Grondwet on-Grondwet de mogelijkheid in te bouwen om overal ter wereld gewapenderhand te kunnen ingrijpen.

Intussen moeten wij natuurlijk bang en onzeker worden door die hypothetische dreiging van bioterrorisme. Ik neem aan dat de EU niet verwijst naar het risico van botulisme bij een warme zomer... of zou dat regelmatig opduikende botulisme in het verleden ook altijd door terroristen veroorzaakt zijn?

Zo wordt ook regelmatig melding gemaakt, door binnen- en buitenlandse veiligheidsdiensten, dat door hun zorgvuldige inspanningen -tig aanslagen voorkomen zijn - waarvoor echter geen enkel bewijs geleverd wordt. Het IS mogelijk dat er inderdaad aanslagen verijdeld zijn, maar gezien het leugenachtige gedrag van talloze politici wil ik ook geenszins uitsluiten dat die verijdelde aanslagen simpelweg verzonnen zijn, alleen om ons ervan te doordringen dat we vooral blij moeten zijn dat de veiligheidsdiensten zo attent zijn én natuurlijk dat we daarom met graagte onze privacy willen opofferen om van aanslagen gevrijwaard te blijven.

Wat zien we in ieder geval terug van al die privacy-inperkingen?
 • de overheid vangt extra geld voor de verplicht aan te schaffen identiteitsbewijzen (en binnenkort voor de verplicht bij de gemeente te maken pasfoto's);
 • de overheid vangt eveneens geld door oneigenlijke boetes voor het niet kunnen tonen van de verplichte identiteitsbewijzen op momenten waarop dat niet relevant is;
 • de overheid kan ons bang maken, zodat wij er wel voor zullen waken om openlijk bezwaar te maken tegen uitbuiting. Mogelijkheden te over:
  • de al genoemde identificatieplicht;
  • het gemak waarmee op zeer wankele basis ons DNA afgenomen kan worden én bewaard mag blijven;
  • het gemak waarmee vredelievende demonstranten gearresteerd kunnen worden en hun gegevens aan buitenlandse instanties kunnen worden doorgegeven. Zo werden de bij de demonstratie op 5 mei in Utrecht (tegen de G8) opgenomen identiteitsgegevens aan de Duitse overheid doorgegeven, zodat mensen die naar Heiligendamm wilden om daar tegen de G8-top te demonstreren al bij de grens konden worden tegengehouden;
  • het gemak waarmee onze internet- en telefoon-privacy opgeheven wordt, waardoor het theoretisch zelfs mogelijk wordt om ons te chanteren. (Bijv. "We hebben begrepen dat je wilt gaan demonstreren tegen de oorlog in Irak, maar we hebben toevallig ook gezien dat je een wel erg intiem e-mail contact hebt met een bepaalde mevrouw. Het zou toch wel erg vervelend zijn als je partner daarachter zou komen, nietwaar?" - Ik verzin zomaar iets, volledig in het wilde weg...)
Wat is het doel van die angstaanjagerij? We moeten ons neerleggen bij onze aangetaste mensenrechten en vooral bang worden om onze mond open te doen tegen de talloze misstanden in de samenleving (oorlogen, discriminatie, globalisatie), zodat het internationale liberalisme lekker kan doorgaan met de roofbouw op de mensheid en de wereld. (Stel je voor dat ze zouden denken -of doen alsof ze denken- dat wij vóór terrorisme zijn!)

Wat moeten we dan met het terrorisme? Beseffen dat het voor een héél groot deel een reactie is op de houding van 'het westen' in de derde wereld. Zolang als de derde wereld uitgebuit blijft worden, is er geen enkele kans om het terrorisme uit te roeien. Sterker nog: er zijn machtsblokken (de wapenindustrie rechtstreeks, en het kapitalisme indirect) die het terrorisme graag in stand houden. Leuk voor de omzet en een handig middeltje om de kritische bevolking monddood te maken.

1 opmerking:

Anoniem zei

stap-tik-boem=ho

En die ene laatste stap die Dwarslezer hierboven niet zet, zet ik dan maar even wel: niet alleen monddood kan die kritische bevolking gemaakt worden, maar ook heel konkreet écht dood: "Op basis van nauwkeurig onderzocht bewijsmateriaal zijn wij tot de konklusie gekomen dat zich in die-en-die wijk een terroristisch broeinest bevond. Een precisie-bombardement loste dat probleem voor u en voor ons op. Helaas zijn daarbij mógelijk enkele burgerslachtoffers gevallen." - aldus een naamloze woordvoerder van Sjors Buts (eh, wat heeft die hier of hiermee te maken?).

De Volkskrant meldt de volgende dag op pagina-achteraf dat half Haarlem (de linkerhelft) om nog onbekende redenen door de Ruski's (of de vijand die dan in de aanbieding is, Bin Lido, Al Fatal, Moriaantje) met de grond gelijk gemaakt is - alle wegen zijn afgesloten, kommunikatie met de gehele regio is tijdelijk niet mogelijk.

Aangezien we weten dat de Volkskrant vooral meehuilt met de jankende wolven in Den Haag, hoeft niemand de volgende eeuw richting Haarlem te sporen, daar ligt nu namelijk een groot gat, waaruit voorlopig nog allerlei giftige dampen opstijgen (meestal onzichtbaar).

En dan ga ik nog uit van een situatie waarin er überhaupt iets naar buiten komt, waarin er buiten Den StaatsCourant en Het Nasjonale Natwerck nog andere media zijn - en dan bedoel ik niet (glossy) blinddoeken met de namen Privo, Fleer of Pleeboj.

p.s.
Als je je afvraagt, hoeveel fantasie iemand nodig heeft om een dergelijk scenario te realiseren, lees dan mijn hierboven geplaatste bijdrage, ook al ging die in op oorlogen om olie en algemene verspilling (en voorzover ik weet is dat op Haarlem niet méér van toepassing dan op andere steden te lande).