dinsdag 10 juli 2007

De oorlog kan beginnen

Onder de kop 'Iran graaft groot tunnelnetwerk', geeft het Algemeen Nederlands Propagandabureau o.a. via het Noordhollands Dagblad van vandaag een verkeerde interpretatie van een artikel uit de Washington Post van gisteren.

Volgens de ANP-interpretatie verdenken 'Amerikaanse waarnemers [...] Iran ervan een groot netwerk van tunnels aan te leggen vlakbij het Iraanse nucleaire onderzoekscentrum van Natanz'. Satellietfoto's hebben informatie verschaft over de wegen- en tunnelaanleg.

Het jongste sufferdje Dag kort het ANP-bericht nog eens extra in (vermeldt bijv. de Washington Post niet meer, maar noemt desondanks zonder verdere opmerkingen aan het eind tussen haakjes het ANP.

De Washington Post nuanceert zijn bericht echter toch een beetje meer: De werkzaamheden zouden met gewone wegenbouw te maken hebben, maar omdat ze in de buurt zijn van ("the back yard of") het meest ambitieuze en controversiële nucleaire complex van Iran, denken belangrijke functionarissen in de VS en onafhankelijke experts dat "Dit het begin lijkt van een belangrijk tunnelcomplex in de berg." In mijn woordenboeken betekent lijken toch héél iets anders dan verdenken, maar misschien gebruikt het ANP wel hetzelfde woordenboek als waaruit het Nederlandse Balkenrégime de definitie van "martelen" gehaald heeft of Bush & Co. die van massavernietigingswapens...

Lees het hele artikel maar (met name alinea's 4, 6 en 7) om te zien hoe voorzichtig VS- en VN-functionarissen reageren.

Het moge duidelijk zijn. Wanneer het ANP geen moeite doet om het bericht uit de Washington Post eerlijk (en dan niet in formele, maar in materiële zin) weer te geven, dan kunnen we er zonder veel twijfel van uitgaan dat de oorlogszuchtige club rond Bush de onzekere informatie zal gebruiken als excuus om Iran aan te vallen.

Zin zal het wel niet meer hebben om nog maar eens terug te komen op mijn al zo vaak herhaalde verwijzing naar het feit dat Iran het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend en dus recht heeft op het gebruik van kernenergie. Ook hoef ik er niet meer aan te herinneren dat India datzelfde verdrag niet ondertekend heeft en desondanks van de VS allerlei steun krijgt op nucleair gebied, of dat Pakistan kernwapens bezit, terwijl uit recente berichten steeds duidelijker blijkt dat het land meer dan Afghanistan onderdak biedt aan Al Q'aida.

Geen opmerkingen: