dinsdag 3 juli 2007

Commentaar: Goed geluisterd

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte overgenomen uit de Rode Morgen van 30 juni 2007:

Op 23 juni vergaderden de EU-kopstukken over de toekomst van de Europese grondwet. Wat moest er gebeuren, nu de Fransen en de Nederlanders twee jaar geleden in een referendum die grondwet hadden afgewezen?

Balkenende heeft goed naar de mensen geluisterd. Hij wist wat hem te doen stond. Wat een kloof was er vroeger toch tussen kiezers en regering! Balkenende kwam, zag en de rest van Europa moest bakzeil halen. Tot vier uur 's ochtends hebben ze vergaderd en toen kwam hij naar buiten. Met een resultaat dat er zijn mocht. Wat nou Grondwet? Weg ermee! De Europese vlag blijft wel en het Europese volkslied blijft natuurlijk het Europese volkslied, maar in het verdrag geen woord erover. En dan die grondrechten: eruit! Weg met die opsomming van burgerlijk-democratische rechten, van formele vrijheid van mening, van stakingsrecht, van het recht op vakbonden, van het verbod op martelen, weg ermee! Met al die franje weg is ook beter te zien wat is gebleven. Gebleven is de afschaffing van veto's op vele gebieden. Veto's van landen zullen in de toekomst steeds minder de plannen van de Europese monopoliebedrijven in de weg kunnen staan. Met de stemmen van 55% van de landen die 65% van de bevolking vertegenwoordigen kan straks vrijwel alles erdoor worden geduwd. De grote Europese imperialisten kunnen zo hun zin doorzetten. Gebleven is ook een Europa dat haar militaire macht verder uitbouwt, om de invloedssferen van de Europese monopolies te verdedigen. Samenwerking van de nationale legers en van de wapenindustrieën wordt uitgebouwd. De mogelijkheid samen buiten Europa miliair in te grijpen, moest in het verdrag blijven staan. Het verder uitbouwen en coördineren van de repressie op Europees vlak is ook gebleven. De uitwisseling van gegevens, het buiten houden van asielzoekers, het tot terroristen bestempelen van vrijheidsstrijders en bevrijdingsbewegingen, het is allemaal behouden gebleven.

Het ging er ook niet om of er een minister van Buitenlandse Zaken of een 'Hoge Vertegenwoordiger' moet komen. Het gaat erom hoeveel ruimte de op de VS georiënteerde landen als Groot-Bgrittannië, Polen, Tsjechië en Nederland houden om een afwijkende koers te varen. Balkenende heeft goed geluisterd. Niet naar het volk, maar naar de monopolies.

De Nederlandse regering hoopt nu van de Raad van State toestemming te krijgen de 'verdragswijzigingen' zonder referendum goed te keuren. Maar met of zonder referendum zal de strijd tegen het Europa van de monopolies doorgaan. Europese vakbondsleden hebben met hun internationale acties tegen de Bolkestein-richtlijn en Port Package voor de havens al laten zien, wat er tegen reactionaire verdragen kan worden gedaan.

Geen opmerkingen: