zondag 8 juli 2007

Het Vaticaan en de mensenrechten

Pausen prevelen regelmatig een paar mooie woordjes over vrede en respect voor de menselijke waardigheid (en over bloemen), maar in werkelijkheid maken ze zich daarover volstrekt niet druk. Het Vaticaan, net als alle andere machtscentra op de wereld, is alleen bezig met het handhaven en het versterken van zijn macht en invloed.

In de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) konden we zien hoe het Vaticaan zich, samen met Adolf Hitler en Benito Mussolini, aan de kant van de rebel Francisco Franco opstelde tegenover de wettige (democratisch gekozen) Spaanse regering.

Het is intussen geen geheim meer (ook al werd in de jaren 1960 nog met alle geweld geprobeerd het daarop betrekking hebbende toneelstuk Der Stellvertreter van Rolf Hochhuth te laten verbieden) dat Paus Pius XII in de Tweede Wereldoorlog meer begaan was met het voortbestaan van 'zijn' kerk dan met dat van de door de nazi's uitgemoorde mensen.

In Chili kreeg Augusto Pinochet na de staatsgreep op 11 september 1973 in een plechtige hoogmis alle kerkelijke eer van de aartsbisschop van Santiago.

De afgelopen jaren is ook regelmatig bericht over priesters die met hun gore tengels niet van kinderen konden afblijven en voor wie de RK kerk al het mogelijke deed om hen te vrijwaren van hun verdiende straf, bijvoorbeeld door hen te laten overplaatsen naar een andere staat in de VS.

Inmiddels is in Buenos Aires het proces begonnen tegen de priester Christian von Wernich, aalmoezenier van de politie van Buenos Aires. Radio Nederland Wereldomroep publiceert daarover, onder de niets aan duidelijkheid overlatende titel Vaticaan beschuldigd van hulp aan dictatuur een vrij uitgebreid artikel, waarin tevens de verwachting wordt uitgesproken dat dit proces 'het eerste [is] van een reeks, [en] dat [het] tevens duidelijkheid moet brengen over de eventuele betrokkenheid van het Vaticaan bij de misdrijven van de Argentijnse dictatuur'.

Misschien zou Bush het Vaticaanse terrorisme eens moeten gaan aanpakken! Hoewel, het Vaticaan beschikt niet over olievoorraden...

1 opmerking:

Anoniem zei

goldfinger's wraak

Tenzij je het natuurlijk over de goddelijk ingestraalde olie hebt, waarmee de prevelaars hun zalvende gebaren onderstrepen.

Daarstraks had ik een wakende droom: terwijl die olie op het vuur stond om er alle eventuele leven uit te koken, viel langzaam de hele goudvoorraad van het Vattekaan in die ketel, waardoor er een grote pot verf ontstond.

Onder invloed van de daaruit opstijgende dampen begonnen alle vattekaners zich te ontkleden (die scène bleef gelukkig erg in dampen verscholen, want al dat reli-vlees helder in beeld zou mijn spijsvertering voor de rest van mijn leven ontregelen) en elkaar van top tot teen te vergulden.

Na vierentwintig uur (in een droom bestaat gelukkig geen eenheid van tijd) had de hele bevolking van die diktatuur zichzelf van het leven afgeholpen.
De Etna (die zich vlak langs dat gebied bevond) ging daar zo van over de nek, dat er een grote golf magma uit het diepste van 's werelds ingewanden omhoog kwam en een fraaie rode deken over het gebied legde.

In toekomende eeuwen zullen paleontologen rijk worden aan gedachtenboeken over het onderwerp: "begrafenisrituelen in de duistere 21e eeuw".

Dat die paleontologen zes benen hebben, rugschilden en vliesvleugels hoeft ons niet te verwonderen.