maandag 20 december 2004

Gods woord?

Mevrouw Nomi valt over een passage in het evangelie van Lucas over de minderwaardigheid van gehuwden. Meneer of mevrouw V. Arents is daar kennelijk niet blij mee en beticht mevrouw Nomi van manipulatie van bijbelteksten. Geheel ten onrechte!
Wanneer de gewraakte zin wordt ondaan van allerlei bijzinnen staat er "(degenen) die waardig gekeurd zijn (...) aan de opstanding, huwen niet". Dit betekent, hoe je het ook keert, dat iemand die trouwt (huwt) kennelijk niet waardig gekeurd is om later "op te staan" (oftewel: dat gehuwden na hun dood geen recht hebben op 'het eeuwige geluk').
Het is maar goed dat Gods woord niet in alle bijbelteksten gelijk luidt, want anders zouden er heel wat christenen verdoemd zijn.
Het blijft overigens de vraag of Lucas zomaar wat geschreven heeft, of Lucas' tekst misschien ooit verkeerd gekopieerd is, of dat er misschien in het verleden ooit een onjuiste vertaling is gemaakt, of.... misschien is de bijbel wel gewoon een verzameling 'wijze' teksten uit een grijs verleden, teksten waarin praktische tips voor het leven van alledag gekruid werden met mystieke en mysterieuze verwijzingen naar God om ervoor te zorgen dat men zich aan deze leefregels zou houden.
Zo was het verbod om varkensvlees te eten heel praktisch: Als iemand een paar duizend jaar geleden gewaarschuwd had voor de risico's van het eten van varkensvlees, omdat het de bacterie zou kunnen bevatten die salmonella kan veroorzaken, was hij in het gunstigste geval beschouwd als iemand die onzinnige woorden gebruikte. Maar doordat deze waarschuwing in andere woorden in Gods mond gelegd werd, zijn er beslist duizenden, miljoenen mensenlevens gered.

Geen opmerkingen: